Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch

- 05/07/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch

- 05/07/2012
1,325
Báo lỗi

Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch. - Đọc được câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự

nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Thanh chữ gắn bài hoặc gắn nam châm. C. CÁC HOẠT

ĐỘNG DẠY - HỌC: I. Ổn định...
 

Nội dung

Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- HS đọc và viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch.

- Đọc được câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch.

B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Thanh chữ gắn bài hoặc gắn nam châm.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

I. Ổn định lớp:

II. Bài cũ: GV lựa chọn: viết từ - đọc sgk. Tìm từ mới.

III. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:

2. Dạy vần:

+ Vần ich: GV Giới thiệu vần

mới và viết lên bảng: ich.

- GV viết bảng: lịch.

- GV giơ tờ lịch và hỏi: đây là

cái gì ?

- GV viết bảng: Tờ lịch.

+ Vần êch:

- GV Giới thiệu vần mới và viết

lên bảng: êch.

- Hỏi HS: vần mới thứ hai có gì

khác với vần mới thứ nhất ?

- GV viết bảng: ếch.

- GV hỏi theo mô hình: tranh vẽ

con gì ?

- GV viết bảng: con ếch.

- GV dạy từ và câu ứng dụng.

GV viết bảng: vở kịch, vui

thích, mũi hếch, chênh chếch.

HS đv, đọc trơn, phân tích vần:

ich.

HS viết bảng con: ich.

HS viết thêm vào vần ich chữ l

và dấu nặng để tạo thành tiếng

mới: lịch

HS đv, đọc trơn, phân tích tiếng:

lịch

HS đọc trơn: ich, lịch, tờ lịch.

HS đv, đọc trơn, phân tích vần:

êch. HS viết bảng con: êch.

HS viết thêm vào vần: êch dấu

sắc để tạo thành tiếng mới: ếch.

HS đv, đọc trơn, phân tích: ếch.

HS đọc trơn: êch, ếch, con ếch.

HS đọc thầm, phát hiện và gạch

chân các tiếng có chứa vần mới

trên bảng.

HS đọc trơn tiếng và từ.

Tiết 2

3. Luyện tập:

a. Luyện đọc:

Luyện đọc toàn bài trong SGK.

b. Luyện Viết: ich, êch.

- GV viết mẫu trên bảng lớp.

- Hd viết từ: tờ lịch, con ếch.

c. Luyện nói theo chủ đề: chúng

em đi du lịch.

GV hd, gợi ý HS trả lời theo

tranh.

d. Hd HS làm bài tập.

- HS quan sát và nhận xét bức

tranh: 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn

thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.

- HS đọc trơn đoạn thơ ứng

dụng.

- HS viết bảng con: ich, êch.

- HS trả lời theo gợi ý của GV.

- HS làm BT vào vở BTTV.

4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:

- Vận dụng các trò chơi các bài trên.

- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang