Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

- 05/11/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idontlove2

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản

- 05/11/2012
2,776
Báo lỗi

Giáo án lớp 1 môn Thủ Công: Bài dạy :Cắt dán hàng rào đơn giản
I. MỤC TIÊU : - Học sinh biết cách cắt các nan giấy. - Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào. II. ĐỒ DÙNG

DẠY HỌC : - GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu. - HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công. III. HOẠT ĐỘNG DẠY –

HỌC : 1. Ổn định lớp : Hát tập...

Nội dung

Bài dạy : Cắt dán hàng rào đơn giản.

I. MỤC TIÊU :

- Học sinh biết cách cắt các nan giấy.

- Học sinh cắt được các nan giấy và dán thành hàng rào.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Các nan giấy và hàng rào mẫu.

- HS : Giấy màu,giấy vở,dụng cụ thủ công.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

1. Ổn định lớp : Hát tập thể.

2. Bài cũ :

Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh,nhận xét . Học sinh đặt

đồ dùng học tập lên bàn.

3. Bài mới :

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC

SINH

 Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.

Mục tiêu : Cho học sinh quan sát và

nhận xét hình mẫu.

Giáo viên treo hình mẫu lên bảng và

hướng dẫn học sinh quan sát,hỏi : Hàng

rào có mấy nan giấy? Mấy nan đứng?

Mấy nan ngang?

Khoảng cách của mấy nan đứng mấy ô?

Giữa các nan ngang mấy ô?

Nan đứng dài?

Nan ngang dài?

 Hoạt động 2 : Hướng dẫn kẻ,cắt các

nan giấy.

Mục tiêu : Học sinh biết kẻ,cắt các

nan trên giấy trắng.Lật trái tờ giấy trắng

có kẻ ô,kẻ theo các đường kẻ để có 2

đường thẳng cách đều nhau.

Học sinh quan sát và nhận xét

: Có 3 cạnh.

Có 6 nan giấy.

4 nan đứng,2 nan ngang.

1 ô

2 ô

6 ô

9 ô

Học sinh thực hiện kẻ nan

giấy.

Giáo viên hướng dẫn kẻ 4 nan giấy

đứng dài 6 ô,rộng 1 ô và 2 nan ngang

dài 9 ô,rộng 1 ô.Giáo viên thao tác

chậm để học sinh quan sát.

 Hoạt động 3 : Học sinh thực hành.

Mục tiêu : Học sinh kẻ,cắt nan giấy

theo các bước.

- Kẻ 4 đoạn thẳng cách đều 1 ô,dài 6 ô

theo đường kẻ của tờ giấy màu làm nan

đứng.

- Kẻ tiếp 2 đoạn thẳng cách đều 1

ô,dài 9 ô làm nan ngang.

Thực hành cắt các nan giấy rời khỏi tờ

giấy màu.Trong lúc học sinh thực hiện

bài làm,giáo

viên quan sát học sinh yếu,giúp đỡ học

s inh yếu hoàn thành nhiệm vụ.

Học sinh thực hành kẻ cắt nan

giấy.

Học sinh thực hành kẻ và cắt

trên giấy.

4. Củng cố – Dặn dò :

Cho học sinh nhắc lại cách kẻ cắt hàng rào đơn giản.

Chuẩn bị đồ dùng học tập cho tiết sau.

5. Nhận xét :

- Thái độ học tập,sự chuẩn bị đồ dùng học tập.

- Kỹ năng thực hành.

- Chuẩn bị giấy màu,đồ dùng học tập để tiết 2 thực hành trên

giấy màu.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang