Thành viên idoc2012

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: NAM HAY NỮ ?

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy: NAM HAY NỮ ?

- 12 tháng trước
2,514
Báo lỗi

Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Có ý thức tôn trong các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam và bạn nữ.

Nội dung

Giáo án khoa học lớp 5 - Bài dạy:

NAM HAY NỮ ?

I. Mục tiêu:

Sau bài học, HS biết:

- Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa

nam và nữ.

- Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã

hội về nam và nữ.

- Có ý thức tôn trong các bạn cùng giới và khác giới;

không phân biệt bạn nam và bạn nữ.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Hình trang 6,7 SGK.

- Các tấm phiếu có nội dung như trang 8 SGK.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: (3’) 02 HS

- Gọi 2 HS trả lời câu hỏi:

+ Sự sinh sản ở người có ý nghĩa như thế nào?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu con người không có khả năng

sinh sản?

- GV nhận xét và ghi điểm.

T

G

Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò.

1’

1

0’

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Nêu mục đích yêu cầu của tiết

học.

b. Nội dung:

Hoạt động 1: Sự khác nhau

giữa nam và nữ về các đặc điểm

sinh học.

Mục tiêu: HS xác định được sự

khác nhau giữa nam và nữ về

các đặc điểm sinh học.

Tiến hành:

- HS nhắc lại đề.

- HS làm việc theo

1

0’

- GV yêu cầu HS trao đổi, thảo

luận theo nhóm các câu hỏi 1, 2,

3 SGK trang 6.

- Gọi đại diện từng nhóm trình

bày kết quả thảo luận của nhóm

mình.

- GV và cả lớp nhận xét.

KL: GV rút ra kết luận SGK/7.

- Gọi HS nhắc lại kết luận.

Hoạt động 2: Trò chơi “Ai

nhanh, ai đúng?”

Mục tiêu: HS phân biệt được

các đặc điểm về mặt sinh học và

xã hội giữa nam và nữ.

Tiến hành:

- GV yêu cầu HS mở SGK/8,

hướng dẫn HS cách thực hiện

trò chơi.

nhóm 4.

- Dại diện nhóm trình

bày kết quả thảo

luận.

- 2 HS nhắc lại kết

luận.

- HS làm việc theo

nhóm 6.

- Trình bày kết quả

1

0’

- Các nhóm tiến hành chơi.

- GV cho các nhóm dán kết quả

làm việc trên bảng theo thứ tự

thời gian hoàn thành.

- GV yêu cầu các nhóm khác với

ý kiến của bạn nêu lý do vì sao

mình làm như vậy?

KL: GV nhận xét, chốt laị kết

luận đúng.

- GV tuyên dương nhóm thắng

cuộc.

Hoạt động 3: Thảo luận: Một

số quan niện xã hội về nam và

nữ.

Mục tiêu: Nhận ra sự cần thiết

phải thay đổi một số quan niệm

xã hội về nam và nữ. Có ý thức

tôn trong các bạn cùng giới và

khác giới; không phân biệt bạn

làm việc lên bảng.

- HS phát biểu ý

kiến.

- HS làm việc theo

nhóm đôi.

- HS nêu kết quả làm

3’ nam và bạn nữ.

Tiến hành:

- GV tổ chức cho các nhóm thảo

luận câu hỏi như SGV/27.

- Gọi đại diện HS trình bày kết

quả làm việc.

- GV và HS nhận xét.

- GV rút ra kết luận như SGK/9.

- Gọi HS nhắc lại kết luận.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- Nam giới và nữ giới có những

điểm khác biệt nào về mặt sinh

học?

- Tại sao không nên có sự phân

biệt đối xử giữa nam và nữ?

- GV nhận xét tiết học.

việc.

- 2 HS nhắc lại kết

luận.

- HS trả lời.

IV. Rút kinh nghiệm:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang