Tài liệu

Giáo án khao học lớp 5 - CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ NHỮNG BỘ PHẬN NÀO CỦA CÂY ME

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4837     Tải về: 5     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Giáo án khao học lớp 5 - CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ NHỮNG BỘ PHẬN NÀO CỦA CÂY ME - tài liệu, sách iDoc.VnMục tiêu: 1. Kiến thức: - Quan sát, tìm vị trí chồi mầm ở một số cây khác nhau. - Kể tên một số cây được mọc ra
Giáo án khao học lớp 5 - CÂY CON CÓ TH
MC LÊN
TỪ NHỮNG BỘ PHẬN NÀO CỦA CÂY ME.
Ngày dy:
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Quan sát, tìm vtrí chồi mầm
một sốy khác nhau.
- K tên một số y được mọc ra từ
thân, cành, lá, r của cây mẹ.
2. Kĩ năng: - Thực hành trng y bằng
mt bô phận của cây mẹ.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm
hiểu khoa học.
II. Chuẩn bị:
- GV: - Hình vẽ trong SGK trang 102, 103.
- HS: - Chun bị theo nhóm:
- Vài ngn mía, vài c khoai y, bỏng,
gừng, riềng, hành, ti.
- Một thùng giy (hoặc gỗ) to đựng đất
(nếu nhà trưng không có
vườn trường hoặc chậu để trồng cây).
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA
G
HOẠT ĐỘNG CỦA
HC SINH
1’
4’
1’
34’
1. Khởi động:
2. Bài cũ: Cây mọc
lên như thế nào?
Giáo viên nhn xét.
3. Giới thiệu bài
m
i: con th mọc
lên t
những bộ phận
nào c
ủa cây mẹ?
Hát
Học sinh tự đặt câu
h
ỏi, mời bạn khác trả lời.
10’
4. Phát triển các hoạt
động:
Hoạt động 1: Quan
sát.
Phương pháp: Quan
sát, tho luận.
Giáo viên kim tra và
c nhóm làm
vi
ệc.
K tên một số y
khác có th
ể trồng bằng
m
t bộ phận của cây
m
ẹ?
Giáo viên kết luận:
Cây trồng bằng thân,
đo
ạn thân, xương rng,
hoa h
ng, mía, khoai
Hoạt động nhóm, lớp.
Nhóm trưởng điều
khi
n làm việc trang
102 SGK.
Học sinh trả lời.
+ Tìm chồi mầm trên
vật thật: ngọn mía, củ
khoai tây, lá bỏng, củ
gừng, hành, tỏi, rút ra
kết luận thể trồng
bằng bộ phận nào của
y mẹ.
+ Chhình 1 trang 102
Giáo án khao học lớp 5 - CÂY CON CÓ THỂ MỌC LÊN TỪ NHỮNG BỘ PHẬN NÀO CỦA CÂY ME
Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Quan sát, tìm vị trí chồi mầm ở một số cây khác nhau. - Kể tên một số cây được mọc ra từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ. 2. Kĩ năng: - Thực hành trồng cây bằng một bô phận của cây mẹ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Giáo án khao học lớp 5 - CÂY CON CÓ THỂ

MỌC LÊN

TỪ NHỮNG BỘ PHẬN NÀO CỦA CÂY ME.

Ngày dạy:

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Quan sát, tìm vị trí chồi mầm

ở một số cây khác nhau.

- Kể tên một số cây được mọc ra từ

thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.

2. Kĩ năng: - Thực hành trồng cây bằng

một bô phận của cây mẹ.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm

hiểu khoa học.

II. Chuẩn bị:

- GV: - Hình vẽ trong SGK trang 102, 103.

- HS: - Chuẩn bị theo nhóm:

- Vài ngọn mía, vài củ khoai tây, lá bỏng,

gừng, riềng, hành, tỏi.

- Một thùng giấy (hoặc gỗ) to đựng đất

(nếu nhà trường không có

vườn trường hoặc chậu để trồng cây).

III. Các hoạt động:

TG HOẠT ĐỘNG CỦA

G

HOẠT ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

1’

4’

1’

34’

1. Khởi động:

2. Bài cũ: Cây mọc

lên như thế nào?

 Giáo viên nhận xét.

3. Giới thiệu bài

mới: Câ con có thể mọc

lên từ những bộ phận

nào của cây mẹ?

Hát

Học sinh tự đặt câu

hỏi, mời bạn khác trả lời.

10’

4. Phát triển các hoạt

động:

Hoạt động 1: Quan

sát.

Phương pháp: Quan

sát, thảo luận.

Giáo viên kiểm tra và

giúp đỡ các nhóm làm

việc.

Kể tên một số cây

khác có thể trồng bằng

một bộ phận của cây

mẹ?

 Giáo viên kết luận:

Cây trồng bằng thân,

đoạn thân, xương rồng,

hoa hồng, mía, khoai

Hoạt động nhóm, lớp.

Nhóm trưởng điều

khiển làm việc ở trang

102 SGK.

Học sinh trả lời.

+ Tìm chồi mầm trên

vật thật: ngọn mía, củ

khoai tây, lá bỏng, củ

gừng, hành, tỏi, rút ra

kết luận có thể trồng

bằng bộ phận nào của

cây mẹ.

+ Chỉ hình 1 trang 102

tây.

Cây con mọc ra từ

thân rễ (gừng, nghệ,…)

thân giò (hành, tỏi,…).

SGK nói về cách trồng

mía.

Đại diện nhóm trình

bày, các nhóm khác bổ

sung.

Chồi mọc ra từ nách

lá (hình 1a).

- Trồng mía bằng cách

đặt ngọn nằm dọc rãnh

sâu bên luống. Dùng

tro, trấu để lấp ngọn lại

(hình 1b).

- Một thời gian thành

những khóm mía (hình

1c).

- Trên củ khoai tây có

nhiều chỗ lõm vào.

20’

4’

1’

Cây con mọc ra từ lá

(lá bỏng).

 Hoạt động 2: Thực

hành.

Phướng pháp: Luyện

tập.

Các nhóm tập trồng

cây vào thùng hoặc

chậu.

 Hoạt động 3: Củng

cố.

- Trên củ gừng cũng có

những chỗ lõm vào.

- Trên đầu củ hành

hoặc củ tỏi có chồi

mầm mọc nhô lên.

- Lá bỏng, chồi mầm

mọc ra từ mép lá.

Hoạt động nhóm, cá

nhân.

Giáo viên nhận xét

tình thần làm việc các

nhóm.

5. Tổng kết - dặn dò:

Xem lại bài.

Chuẩn bị: “Sự sinh

ản của động vật”.

Nhận xét tiết học.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm