Tài liệu

Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 57: ang - anh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2164     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 57: ang - anh - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng
Ngày dy : ...............................
Bài 57: ang - anh
I.Mc tiêu:
1.Kiến thc :Hc sinh nhn biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh.
2.Kĩ năng :Đọc được câu ng dng : Không có chân, có cánh
Sao gi là con sông…
3.Thái độ :Phát trin li nói t nhiên theo ni dung : Bui sáng.
II.Đồ dùng dy hc:
-GV: -Tranh minh ho t khoá: cây bàng, cành chanh.
-Tranh câu ng dng và tranh minh ho phn luyện nói: Đồng rung.
-HS: -SGK, v tp viết, vi tp Tiếng vit.
III.Hoạt động dy hc: Tiết1
1.Khi động : Hát tp th
2.Kim tra bài cũ :
-Đọc và viết bng con : rau mung, luống y, nhà trường, nương rẫy ( 2 4
em đọc)
-Đọc câu ng dng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bn
mường cùng..
-Nhn xéti cũ
3.Bài mi :
Hoạt động ca GV Hoạt động c
a HS
1.Hoạt động 1: Gii thiu bài :
+Mc tiêu:
+Cách tiến hành :
Gii thiu trc tiếp : m nay gii thiu
cho các em vn mi:ang, anh– Ghi bng
2.Hoạt động 2 :Dy vn:
+Mc tiêu: nhn biết được: ang, anh, cây
bàng,…. +Cách tiến hành :
a.Dy vn: ang
-Nhn din vn:Vần ang được to bi: a và
ng
Phát âm ( 2 em - đồng
thanh)
Phân tích và ghép bìa
cài:ang.
Ging: kết thúc bng ng
Khác : ang bắt đầu bng
GV đọc mu
Hi: So sánh ang và ong?
-Phát âm vn:
-Đọc tiếng khoá và t khoá : bàng, cây bàng
-Đọc lại sơ đồ:
ang
bàng
cây bàng
b.Dy vn anh: ( Qui trình tương tự)
anh
chanh
cành chanh
- Đọc lại hai đồ trên bng
Gii lao
-ng dn viết bng con :
a
Đánh vần đọc trơn ( c nh
- đth)
Phân tích và ghép bìa
cài: bàng
Đánh vần và đọc trơn
tiếng ,t
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi ngược (
nhân - đng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình.Viết
b.con: ang, anh, cây
bàng,
Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 57: ang - anh
I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được : ang, anh, cây bàng, cành chanh. 2.Kĩ năng :Đọc được câu ứng dụng : Không có chân, có cánh Sao gọi là con sông… 3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Buổi sáng. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: cây bàng, cành chanh. -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nói: Đồng ruộng. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt. III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết bảng con : rau muống, luống cày, nhà trường, nương rẫy ( 2 – 4 em đọc)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm