Tài liệu

Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2990     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc đượ
Ngày dy : ...............................
Bài 38: eo - ao
I.Mc tiêu:
1.Kiến thc :Hc sinh nhn biết được vn eo, ao và t chú mèo, ngôi sao
2.Kĩ năng :Đọc được đoạn thơng dng : Sui chy rì rào…
3.Thái độ :Phát trin li nói t nhiên theo nội dung : Gió,y, mưa, bão, lũ.
II.Đồ dùng dy hc:
-GV: -Tranh minh ho tkhoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn tng dng: Sui
chy rì rào…
-Tranh minh ho phn luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
-HS: -SGK, v tp viết, vi tp Tiếng vit
III.Hoạt động dy hc: Tiết1
1.Khi động : Hát tp th
2.Kim tra bài cũ :
-Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 4 em đọc, c lp viết bng con)
-Đọc đoạn thơ ng dng ng dng: ” Gió t tay m ( 2 em)
-Nhn xét bài cũ
3.Bài mi :
Hoạt động ca GV Hoạt động c
a HS
1.Hoạt động 1: Gii thiu bài :
+Mc tiêu:
+Cách tiến hành :
Gii thiu trc tiếp : Hôm nay cô gii
thiu cho c em vn mi : eo, ao, Ghi
bng
2.Hoạt động 2 :Dy vn:
+Mc tiêu: nhn biết được: eo, ao ,chú
mèo,
ngôi sao
+Cách tiến hành :
a. Dy vn eo:
Phát âm ( 2 em - đồng
thanh)
Phân tích ghép bìa i:
eo
Ging: e
Khác : o
-Nhn din vn : Vần eo được to bi: e
và o
GV đọc mu
Hi: So sánh eo và e?
-Phát âm vn:
-Đọc tiếng khoá và t khoá : mèo, chú
mèo
-Đọc lại sơ đồ:
eo
mèo
chú mèo
b.Dy vn ao: ( Qui trình tương tự)
ao
sao
ngôi sao
Đánh vn( cá nhân - đồng
thanh)
Đọc trơn( cá nhân - đồng
thanh)
Phân tích ghép bìa i:
mèo
Đánh vần đọc trơn tiếng
,t
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi ,ngưc ( c nhân–
đ thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao
I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào… :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối chảy rì rào… -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Hoc van 1 - Bai 38

Ngày dạy : ...............................

Bài 38: eo - ao

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao

2.Kĩ năng :Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào…

3.Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối

chảy rì rào…

-Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ.

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III.Hoạt động dạy học: Tiết1

1.Khởi động : Hát tập thể

2.Kiểm tra bài cũ :

-Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)

-Đọc đoạn thơ ứng dụng ứng dụng: ” Gió từ tay mẹ … ( 2 em)

-Nhận xét bài cũ

3.Bài mới :

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :

+Mục tiêu:

+Cách tiến hành :

Giới thiệu trực tiếp : Hôm nay cô giới

thiệu cho các em vần mới : eo, ao, – Ghi

bảng

2.Hoạt động 2 :Dạy vần:

+Mục tiêu: nhận biết được: eo, ao ,chú

mèo,

ngôi sao

+Cách tiến hành :

a. Dạy vần eo:

Phát âm ( 2 em - đồng

thanh)

Phân tích và ghép bìa cài:

eo

Giống: e

Khác : o

-Nhận diện vần : Vần eo được tạo bởi: e

và o

GV đọc mẫu

Hỏi: So sánh eo và e?

-Phát âm vần:

-Đọc tiếng khoá và từ khoá : mèo, chú

mèo

-Đọc lại sơ đồ:

eo

mèo

chú mèo

b.Dạy vần ao: ( Qui trình tương tự)

ao

sao

ngôi sao

Đánh vần( cá nhân - đồng

thanh)

Đọc trơn( cá nhân - đồng

thanh)

Phân tích và ghép bìa cài:

mèo

Đánh vần và đọc trơn tiếng

,từ

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi – ngược

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc xuôi ,ngược ( c nhân–

đ thanh)

( cá nhân - đồng thanh)

- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng

 Giải lao

-Hướng dẫn viết bảng con :

+Viết mẫu trên giấy ô li ( Hướng dẫn qui

trình đặt bút, lưu ý nét nối)

-Hướng dẫn đọc từ ứng dụng:

cái kéo trái đào

leo trèo chào cờ

-Đọc lại bài ở trên bảng

3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dò

Tiết 2:

1.Hoạt động 1: Khởi động

2. Hoạt động 2: Bài mới:

+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng

Luyện nói theo chủ đề

+Cách tiến hành :

Theo dõi qui trình

Viết b. con: eo, ao , chú

mèo, ngôi sao

Tìm và đọc tiếng có vần

vừa học

Đọc trơn từ ứng dụng:

( cá nhân - đồng thanh)

Đọc (cá nhân 10 em – đồng

thanh)

Nhận xét tranh.Đọc(cnhân–

đthanh)

HS mở sách . Đọc cá nhân

a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1

GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS

b.Đọc đoạn thơ ứng dụng:

“ Suối chảy rì rào

Gió reo lao xao

Bé ngồi thổi sáo”

c.Đọc SGK:

 Giải lao

d.Luyện viết:

e.Luyện nói:

+Mục tiêu: Phát triển lời nói tự nhiên theo

nội dung : “Gió, mây, mưa, bão, lũ”.

+Cách tiến hành :

Hỏi:-Trên đường đi học về, gặp mưa em

làm gì?

-Khi nào em thích có gió?

10 em

Viết vở tập viết

Quan sát tranh và trả lời

-Trước khi mưa to, em thường thấy

những gì trên bầu trời?

-Ngoài ra, người ta còn dùng cách

nào để đi từ chỗ này sang chỗ khác?

3.Hoạt động 3: Củng cố , dặn dò

RÚT KINH NGHIỆM:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm