Tài liệu

Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2943     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc đượ
Ngày dy : ...............................
Bài 38: eo - ao
I.Mc tiêu:
1.Kiến thc :Hc sinh nhn biết được vn eo, ao và t chú mèo, ngôi sao
2.Kĩ năng :Đọc được đoạn thơng dng : Sui chy rì rào…
3.Thái độ :Phát trin li nói t nhiên theo nội dung : Gió,y, mưa, bão, lũ.
II.Đồ dùng dy hc:
-GV: -Tranh minh ho tkhoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn tng dng: Sui
chy rì rào…
-Tranh minh ho phn luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ.
-HS: -SGK, v tp viết, vi tp Tiếng vit
III.Hoạt động dy hc: Tiết1
1.Khi động : Hát tp th
2.Kim tra bài cũ :
-Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 4 em đọc, c lp viết bng con)
-Đọc đoạn thơ ng dng ng dng: ” Gió t tay m ( 2 em)
-Nhn xét bài cũ
3.Bài mi :
Hoạt động ca GV Hoạt động c
a HS
1.Hoạt động 1: Gii thiu bài :
+Mc tiêu:
+Cách tiến hành :
Gii thiu trc tiếp : Hôm nay cô gii
thiu cho c em vn mi : eo, ao, Ghi
bng
2.Hoạt động 2 :Dy vn:
+Mc tiêu: nhn biết được: eo, ao ,chú
mèo,
ngôi sao
+Cách tiến hành :
a. Dy vn eo:
Phát âm ( 2 em - đồng
thanh)
Phân tích ghép bìa i:
eo
Ging: e
Khác : o
-Nhn din vn : Vần eo được to bi: e
và o
GV đọc mu
Hi: So sánh eo và e?
-Phát âm vn:
-Đọc tiếng khoá và t khoá : mèo, chú
mèo
-Đọc lại sơ đồ:
eo
mèo
chú mèo
b.Dy vn ao: ( Qui trình tương tự)
ao
sao
ngôi sao
Đánh vn( cá nhân - đồng
thanh)
Đọc trơn( cá nhân - đồng
thanh)
Phân tích ghép bìa i:
mèo
Đánh vần đọc trơn tiếng
,t
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuôi ,ngưc ( c nhân–
đ thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Giáo án học vần lớp 1 - Bài 38: eo - ao
I.Mục tiêu: 1.Kiến thức :Học sinh nhận biết được vần eo, ao và từ chú mèo, ngôi sao 2.Kĩ năng 3.Thái độ :Đọc được đoạn thơ ứng dụng : Suối chảy rì rào… :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Gió, mây, mưa, bão, lũ. II.Đồ dùng dạy học: -GV: -Tranh minh hoạ từ khoá: chú mèo, ngôi sao; Tranh đoạn thơ ứng dụng: Suối chảy rì rào… -Tranh minh hoạ phần luyện nói : Gió, mây, mưa, bão, lũ. -HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt III.Hoạt động dạy học: 1.Khởi động : Hát tập thể 2.Kiểm tra bài cũ : -Đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay ( 2 – 4 em đọc, cả lớp viết bảng con)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm