Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT

- 09/01/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT

- 09/01/2012
4,301
Báo lỗi

Mục tiêu : 1. Kiến thức : Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic . 2. Kĩ năng : Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1. Giáo viên : -

Nội dung

THỰC HÀNH : TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU

VÀ AXIT

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

Củng cố những hiểu biết về tính chất hóa học của rượu etylic và

axit axetic .

2. Kĩ năng :

Tiếp tục rèn luyện các kỹ năng thực hành hóa học.

3. Thái độ :

Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa

học .

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Hóa chất : Axit axetic, quỳ tím, Zn viên, CaCO3, CuO, rượu

etilic, H2SO4 đặc.

- Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, giá sắt,

cốc thủy tinh.

2. Học sinh :

- Ôn tập TCHH của rượu etylic và axit axetic

- Kẻ bản tường trình vào vở:

STT Tên thí

nghiệm Hóa chất Hiện tượng PTPư - Giải thích

01

02

03

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (2p)

Kiểm tra sự chuẩn bị

Nêu tính chất của rượu etilic ?Nêu tính chất của axitaxetic ?

Nhớ lại kiến thức cũ

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Nhằm giúp các em rèn luyện

thêm kĩ năng thực hành thí nghiệm, đồng thời củng cố kiến thức về

rượu etylic, axit axetic. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bi thực hành

hôm nay.

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung bài học

GV

GV

HS

?

Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1:

Cho vào lần lượt vào 4 ống

nghiệm:

Ô1: mẫu giấy quỳ tím

Ô 2: mãnh kẽm

Ô3: mẫu đá vôi nhỏ

Ô 4: bột đồng II oxit

Cho tiếp 2 ml axit axetic vào từng

ống nghiệm

Yêu cầu HS làm thí nghiệm và ghi

lại kết quả

Làm thí nghiệm theo hướng dẫn

của GV

I.Tiến hành thí nghiệm

(25p)

1 .Thí nghiệm 1: Tính chất

của axit axetic

HS

GV

HS

GV

HS

Nhận xét và viết phương trình hóa

học của phản ứng?

+Axit axetic làm qùi tím đổi thành

màu đỏ.

+Axit axetic tác dụng với kim loại

Zn: có bọt khí thoát ra.

+Axit axetic tác dụng với CuO:

dung dịch sau phản ứng có màu

xanh.

+Axit axetic tác dụng CaCO3: có

bọt khí thoát ra.

Hướng dẫn HS lắp dụng cụ như

hình 5.5 trang 141

Quan sát.

Gọi HS nêu các bước làm thí

nghiệm

Nêu các bước thực hành

+Axit axetic làm qùi tím đổi

thành màu đỏ.

+Axit axetic tác dụng với kim

loại Zn: có bọt khí thoát ra.

+Axit axetic tác dụng với

CuO: dung dịch sau phản ứng

có màu xanh.

+Axit axetic tác dụng

CaCO3: có bọt khí thoát ra.

2.Thí nghiệm 2: “ phản ứng

của rượu etilic và axitaxetic

GV

HS

?

HS

GV

Cho vào ống nghiệm A 2 ml rượu

khan, 2 ml axitaxetic, 1ml

axitsunfuric đặc, lắc đều

Đun nhẹ hỗn hợp cho chất lỏng bay

hơi từ từ sang ống B. đến khi chất

lỏng trong ống A chỉ còn khoảng

1/3 thể tích ban đầu thì ngừng đun.

Lấy ống B ra cho thêm 2 ml dung

dịch muối ăn bo hồ, lắc rồi để yên.

Yêu cầu HS làm thí nghiệm và

nhận xét mùi của lớp chất lỏng nổi

trên mặt nước

Hiện tượng: Trong ống nghiệm 2

có chất lỏng màu vàng nhạt được

tạo thành, không tan trong nước và

nổi trên mặt nước.

Viết phương trình hóa học của

phản ứng xảy ra?

Hiện tượng: Trong ống

nghiệm 2 có chất lỏng màu

vàng nhạt được tạo thành,

không tan trong nước và nổi

trên mặt nước.

PT:

H2SO4đ,t0

CH3COOH+C2H5OH

CH3COOC2H5 +

HS

GV

HS

Viết pt

Hướng dẫn HS thu hồi hoá chất, vệ

sinh phòng thí nghiệm

Làm theo hướng dẫn

Cho HS làm tường trình

Làm tường trình

H2O.

Etyl axetat

II. Viết bản tường trình:

(15p)

3. Củng cố, luyện tập : (1p)

- Nhận xét tinh thần thái độ thực hành của HS.

- Thu vở HS chấm bài thực hành.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Đọc bài 50: glucozơ.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang