Tài liệu

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3310     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
Mục tiêu : 1. Kiến thức : – Củng cố các kiến thức đã học về hiđrocacbon. – Hệ thống mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon. 2. Kĩ năng : – Củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết, xác định công thức hợp chấ
Nội dung trích xuất từ tài liệu

LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4

HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

– Củng cố các kiến thức đã học về hiđrocacbon.

– Hệ thống mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của các

hiđrocacbon.

2. Kĩ năng :

– Củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết, xác định công

thức hợp chất hữu cơ.

3. Thái độ :

- Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Giáo án, SGK, SGV

- Bảng phụ, dụng cụ dạy học, NCTL

2. Học sinh :

- Học bài, ôn lại kiến thức chương 4

- Dụng cụ học tập

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : ( Lồng trong tiết học )

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Nhằm củng cố lại một số kiến

thức về hợp chất hữu cơ chúng ta đã được tìm hiểu. Hôm nay,

chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài “luyện tập”.

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung bài học

HS

GV

HS

Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng

dụng của mêtan,etilen, axetilen,

benzen rồi hoàn thành bảng tổng

kết theo mẫu

Yêu cầu mỗi hs lên làm 1 chất, các

hs còn laị tự làm vào vở.

1.Kiến thức cần nhớ (15p).

Kẻ bảng rồi điền vào vở theo hướng

dẫn của gv.

Metan Etilen Axetilen Benzen

CTCT

Đ2CTPT

Pứ đặc

trưng

Đ2 chính

?

HS

Hãy viết PT đặc trưng cho mỗi

chất?

Viết các Pư đặc trưng cho các chất.

1. CH4 + Cl2 as CH3Cl +

2HCl

2. C2H2 + Br2  C2H2Br2

GV

HS

GV

GV

GV

3. C2H2 + 2Br2  C2H2Br2

4. C6H6 + Br2 oFe,t C6H5Br +

HBr

Yêu cầu HS làm bài tập 1

SGK/133.

Làm bài tập vào vở trong 3 phút

Thu vở 5 HS để châm và lấy điểm.

Hướng dẫn bài 3 SGK/133.

+ Tính số mol của dd Br2 0,1M.

+ Suy luận và dựa vào PTHH của

Br2 với các khí trên để tính toán.

Hướng dẫn HS làm bài tập 4

SGK/133.

+ Tính mC và 2Hm .

2. Bài tập (25p).

Làm bài tập theo hướng dẫn

của GV và tìm ra đáp án đúng

là C.

- Làm vào vở bài tập

2

2

CO C C

CO

m 8,8.12m .M 2,4(g) M 44

  

2

2 2

2

H O H H

H O

m 5,4.2m .M 0,6(g) M 18

  

mC + mH = 2,4 + 0,6 = 3(g)

+ Nếu mC + 2Hm =mA thì trong A chỉ

có C và H.

+ Đặt CTTQ của A là (CxHy)n

+ Lập tỉ lệ x: y

+ Tính toán và suy ra x và y thay

vào CTTQ.

+ Tính toán và suy ra công thức

cuối cùng.

A chỉ gồm C và H.

Gọi CTTQ của A là :

(CxHy)n.

Lập tỉ lệ : x : y =

C H

C H

m m 2,4 0,6: : 0,2 : 0,6 2 : 6 M M 12 1

  

= 1:3

x = 1 , y = 3

b)Vậy công thức TQ: ( CH3)n

Vì MA < 40  15n < 40 n

= 1 vô lý

n = 2 CTPT của A là C2H6.

c) A không làm mất màu

dung dịch brôm.

d) Phản ứng của C2H6 với Cl2

C2H6 + Cl2 as C2H5Cl +

HCl

3. Củng cố, luyện tập : (3p)

BT2. Dẫn khí qua dung dịch brom, khí nào làm mất màu dung dịch

brom là 2 4C H , khí còn lại là 4CH .

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Về nhà học bài

- Ôn lại các T/C HH của HC

- Đọc trước bài thực hành

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1130 Lượt xem: 77902
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75520
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 736 Lượt xem: 48124
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 415 Lượt xem: 46161
Có thể bạn quan tâm