Tài liệu

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 902     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ,Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá…
background image

CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU 

 

I. Mục tiêu :  

1. Kiến thức : 

- HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết 

với  nhau  theo  đúng  hoá  trị,  Cacbon  có  hoá  trị  IV,  Ôxi  hoá  trị  II, 

Hiđrô hoá trị I. 

- Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một 

trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với 

nhau tạo thành mạch C. 

2. Kĩ năng : 

-  Viết  được  CTCT  của  một  số  chất  đơn  giản,  phân  biệt  được  các 

chất khác nhau qua CTCT. 

3. Thái độ :

 

- Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn. 

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 

background image

1. Giáo viên : 

- Các quả cầu Cacbon, Hiđrô, Ôxi có lổ khoan sẵn, các thanh nối 

hoá trị. 

- Tranh vẽ công thức cấu tạo của rượu êtylic, đimêtylête. 

2. Học sinh : 

- Xem trước bài mới. 

III. Tiến trình bài dạy : 

1. Kiểm tra bài cũ : (4p) 

Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế 

nào?(10đ) 

TL: 

-  Khái  niệm:  Hợp  chất  hửu  cơ  là  hợp  chất  của  Cacbon  (trừ  CO, 

CO2, H2CO3, 1 số muối =CO3 kim loại).(4đ) 

- Phân loại hợp chất hửu cơ: (6đ) 

+ Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H2 và O2 

VD: CH4, C2H4, C3H7… 

+ Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài cacbon và hidro ra còn có các 

nguyên tố khác như oxi, clo, nitơ 

background image

VD: C2H6O, CH3Cl… 

* Đặt vấn đề v

ào bài mới : (1p) Các em đã biết hợp chất hũu cơ 

là  những  hợp  chất  của  Cacbon.  Vậy  hoá  trị  và  liên  kết  giữa  các 

nguyên  tử  trong  phân  tử  các hợp  chất  hửu  cơ  như  thế  nào?  Công 

thức cấu tạo của các hợp chất hửu cơ cho biết điều gì? ... 

2. Bài mới : 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh 

Nội dung bài học 

 

 

 

HS 

GV 

 

 

GV 

 

 

 

Trong hoá học vô cơ C, H, O có hoá trị 

bao nhiêu? 

TL: C = 4, H = 1, O = 2 

Khẳng  định  trong    HHHC  hóa  trị  của 

các  nguyên  tố  đó  cũng  tương  tự  như 

vậy 

 

Giới  thiệu  hoá  trị  và  liên  kết  giữa  các 

I.  Đặc  điểm  cấu  tạo 

phân  tử  hợp  chất  hữu 

cơ:

 

1.  Hoá  trị  và  liên  kết 

giữa cac nguyên tử: 

 

- Trong các hợp chất hữu 

cơ,  C  luôn  có hoá  trị  IV, 

H  có  hoá  trị  I,  O  có  hoá 

trị II. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá trị IV, Ôxi hoá trị II, Hiđrô hoá trị I. - Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 629 Lượt xem: 47655
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 374 Lượt xem: 24513
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 247 Lượt xem: 22489
Có thể bạn quan tâm