Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN

- 10/16/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : AXETILEN

- 10/16/2012
3,106
Báo lỗi

Mục tiêu : 1. Kiến thức : – Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học của axetilen. – Nắm được khái niệm và đặc điểm của liên kết ba. – Củng cố kiến thức chung về hiđrocacbon : không tan trong nước, dễ cháy tạo ra CO2 và H2O, đồng thời toả nhiệt mạnh. –

Nội dung

AXETILEN

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

– Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học

của axetilen.

– Nắm được khái niệm và đặc điểm của liên kết ba.

– Củng cố kiến thức chung về hiđrocacbon : không tan trong nước,

dễ cháy tạo ra CO2 và H2O, đồng thời toả nhiệt mạnh.

– Biết một số ứng dụng quan trọng của axetilen

2. Kĩ năng :

– Củng cố kĩ năng viết PTHH của phản ứng cộng, bước đầu biết

dự đoán tính chất của các chất dựa vào thành phần và cấu tạo.

3. Thái độ :

- Có ý thức yêu thích môn học, có thế giới quan khoa học.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Mô hình phân tử khí axêtilen (nếu có).

- Tranh các sản phẩm ứng dụng của axêtilen.

- Đất đèn, nước, dung dịch brôm, bình cầu, phểu chiết, chậu thuỷ

tinh, ống dẫn khí, bình thu khí ...

2. Học sinh :

- Xem trước bài mới, ôn tập bài mêtan và êtilen

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (4p)

Nêu các tính chất hoá học và viết các PTPƯ minh hoạ của êtilen?

(10đ)

- Phản ứng cháy: (2đ)

to

PTPƯ: C2H4 + 3O2  2CO2 + 2H2O + Q

- Phản ứng với brom: (4đ)

- PTPƯ : H H H H

׀ ׀ dd ׀ ׀

C  C + Br − Br  Br − C − C− Br

׀ ׀ ׀ ׀

H H H H

dd

Viết gọn: C2H4 + Br2  BrCH2−CH2Br

(Đibrômêtan)

- Phản ứng trùng hợp: (4đ)

PTPƯ: xt,p,to

... + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 +...  ( CH2 

CH2 CH2 )n

(P.E)

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p)Các em đã tìm hiểu được 2 hợp

chất hiđrocacbon: CH4, C2H4. Hôm nay các em sẽ được tìm hiểu

thêm một hợp chất nửa là: Axêtilen (C2H2), đây là một

hiđrocacbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy Axêtilen có

công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? ...

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung bài học

GV

?

HS

GV

GV

?

HS

GV

?

HS

?

HS

Cho HS quan sát bình chứa khí

axetilen

Nêu một số tính chất vật lý của

axetilen ?

TL:

Thông báo bổ sung axetilen không

mùi, nhưng nếu điều chế từ CaC2 thì

có mùi khó chịu.

Yêu cầu HS so sánh CTPT của

etilen và axetilen từ đó nêu sự khác

nhau về thành phần phân tử của 2

chất.

So sánh CTPT của C2H4 và C2H2?

So sánh

Cho HS quan sát mô hình C2H2.

Viết CTCT của C2H2 lên bảng?

Lên bảng viết

I. Tính chất vật lí (5p)

- Chất khí, không màu,

không mùi, nhẹ hơn không

khí, ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử:(5p)

- CTPT: C2H2

- CTCT:

H  C  C  H  Viết

gọn CH  CH

* Nhận xét: Giữa 2 nguyên

?

HS

GV

HS

?

HS

?

Giữa 2 nguyên tử C có bao nhiêu

liên kết?

TL:

Có nhận xét gì về thành phần của

CH4 và C2H4, C2H2, từ đó cho biết

C2H2 có cháy không?

Dự đoán

Làm thí nghiệm: Dẫn C2H2 vào ống

thuỷ tinh  Đốt  Nhận xét?

TL:

tử C có 3 liên kết. Những

liên kết biểu diễn bởi 3 nét

gạch gọi là liên kết ba.

- Trong liên kết đôi có 2 liên

kết kém bền, dể bị đứt ra lần

lượt trong các phản ứng

hoád học.

III. Tính chất hoá học :

(15p)

1. Axêtilen có cháy không?

- Axêtilen cháy được trong

không khí với ngọn lửa

sáng, toả nhiều nhiệt  hơi

nước + Khí CO2.

to

PTPƯ: 2C2H2 + 5O2 

HS

GV

HS

?

HS

?

HS

GV

Viết PTHH?

Lên bảng viết

Trong liên kết ba có 2 liên kết kém

bền vậy C2H2 có tác dụng với dung

dịch brôm không?

TL:

Tiến hành làm thí nghiệm trên cho

HS quan sát hiện tượng, nhận xét?

Dung dịch brôm bị mất màu.

Viết PTHH?

Lên bảng viết

Sản phẩm mới sinh ra còn liên kết

đôi trong phân tử nên có thể cộng

tiếp với thêm 1 phân tử Brôm

không?

4CO2 + 2H2O + Q

2. Axêtilen có làm mất

màu dung dịch Brôm

không?

- Thí nghiệm: Dẫn khí

C2H2 qua dung dịch brôm có

màu da cam.

- Hiện tượng: Dung dịch

brôm bị mất màu.

- PTPƯ :

CH  CH + Br - Br  Br −

CH  CH − Br

(Da cam) (không

màu)

* Giai đoạn 2:

Br − CH  CH − Br + Br −

Br

GV

?

HS

GV

GV

GV

Cần chú ý là phản ứng cộng của

axetilen với hiđro không yêu cầu HS

viết PTHH.

Cho HS quan sát sơ đồ ứng dụng của

axetilen, sau đó nêu nhận xét

Dựa vào tính chất vật lí và hoá học

cho biết ứng dụng của axêtilen?

TL:

Quan sát hình vẽ 4.12 (SGK) cách

 Br2 − CH − CH −

Br2.

Viết gọn:

C2H2 + 2Br2  Br2CH −

CHBr2

(Têtrabrôm êtan)

* Ngoài ra ở điều kiện thích

hợp C2H2 còn cộng thêm với

H2 và các chất khác.

IV. Ứng dụng: (5p)

- Dùng làm nhiên liệu trong

đèn xì Ôxi - Axêtilen để hàn

cắt kim loại.

- Là nguyên liệu sản xuất

điều chế axetilen trong phòng TN

Yêu cầu HS mô tả quá trình họat

động của thiết bị

Giải thích vai trò của bình đựng dd

NaOH là loại bỏ các tạp chất khí có

lẫn với C2H2 như H2S...

Phản ứng hiện đại để điều chế

axetilen là nhiệt phân metan ở nhiệt

độ cao.

Polivinylclorua (P.V.C), cao

su, axit axêtic ...

V. Điều chế: (5p)

- Cho canxi cacbua + nước:

CaC2 + H2O  C2H2 +

Ca(OH)2.

- Nhiệt phân CH4 ở nhiệt độ

cao:

to

2CH4  C2H2 + 3H2

3. Củng cố, luyện tập : (4p)

BT3. Viết PTHH, sau đó tính theo hai cách :

Cách 1 : Tính số mol của axetilen và etilen trong 0,1 lít ở đktc, sau

đó tính theo PTHH.

Cách 2 : Theo PTHH cứ 1 mol C2H4 phản ứng với 1 mol brom.

1 mol C2H2 phản ứng với 2 mol brom.

Trong 0,1 lít khí chứa số mol C2H4 và C2H2 như nhau :

Vậy số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4 nên thể tích

dung dịch brom bị mất màu là 100 ml.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Học bài cũ.

- Làm các bài tập: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK)

- Ôn các bài từ học kỳ 2 để kiểm tra 1 tiết

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang