Tài liệu

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2232     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2),I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết: - Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn chất mà còn tác dụng được…
background image

TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2) 

I. Mục tiêu: 

1.Kiến thức: Học sinh biết: 

-  Hidro  có  tính  khử,  hidro  không  những  tác  dụng  được  với  oxi  đơn 

chất mà còn tác dụng được với oâi ở dạn hợp chất. Các phản ứng này 

đều tỏa nhiệt. 

- Hidrro có nhiều ứng dụng chue yếu do tính chất nhẹ, do tính khử, 

khi cháy tỏa nhiều nhiệt. 

2.Kỹ năng: 

-  Rèn  luyện  kỹ  năng  quan  sát  thí  nghiệm.Biết  làm  thí  nghiệm  hidro 

tác dụng với CuO. Biết viết PTHH của hidro với oxit kim loại. 

II. Chuẩn bị: 

Dụng  cụ:  ống  nghiệm  có  nhánh  ống  dẫn  bằng  cao  su,  cốc  thủy 

tinh,  ống  nghiệm,  ống  thuỷ  tinh  thủng  2  đầu,  nút  cao  su  có  luồn 

ống dẫn khí, đèn cồn,  

Hóa chất: Zn,  HCl, CuO, giấy  lọc,  khay nhựa, khăn bông  , phiếu 

học tập. 

III. Tiến trình dạy học: 

background image

A.Kiểm tra bài cũ:  

1. So sánh sự giống và khác nhau về tính chất vật lý và hóa gọc của 

O2 và H2 

2. Tại sao  trước khi sử dụng  H2 làm thí nghiệm  ta phải  thử độ  tinh 

khiết của hidro? Nêu cách thử? 

B. Bài mới 

Hoạt động 1: Tác dụng của hidro với đồng II oxit:  

GV:  Chia  nhóm  để  học  sinh  làm 

việc theo nhóm. 

GV:  Hướng  dẫn  các  thao  tác  thí 

nghiệm. 

-  Nhắc  lại  cách  lắp  dụng  cụ  điều 

chế hidro ở tiết trước. 

-  Giới  thiệu  các  dụng  cụ  hóa  chất 

ở thí nghiệm. 

HS: Quan sát màu sắc của CuO 

Lắp  dụng  cụ  thí  nghiệm  như  hình 

vẽ SGK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

( Có thể cải tiến dụng cụ đơn giản 

trong PTN) 

GV: Yêu cầu HS quan sát màu của 

CuO  sau  khi  luồng  khí  hidro  đi 

qua ở nhiệt độ thường  

HS Đôt đèn cồn đưa vào phía dưới 

CuO 

?  màu  của  CuO  thay  đổi  như  thế 

nào? 

GV:  Chốt  kiến  thức:  Khi  cho 

luồng  khí  hidro  đi  qua  CuO  nóng 

thu được Cu và H2O 

? Hãy viết PTHH? 

?  Nhận  xét  thành  phần  các  chất 

tham  gia  và  tạo  thành  sau  phản 

ứng? 

? Hidro thể hiện vai trò gì? 

?  Hãy  viết  PTHH  khí  H2  khử  các 

 

 

 

 

 

-  Khi  cho  luồng  khí  hidro  nóng 

đỏ  đi  qua  CuO  thì  thu  được  Cu 

và H2O 

  CuO(r)        +    H2  (k)            t        

Cu(r) + H2O(h) 

 

 

 

 

 

 

 

-  ở  nhiệt  độ  thích  hợp  hidro 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2)

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết: - Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn chất mà còn tác dụng được với oâi ở dạn hợp chất. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt. - Hidrro có nhiều ứng dụng chue yếu do tính chất nhẹ, do tính khử, khi cháy tỏa nhiều nhiệt. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm.Biết làm thí nghiệm hidro tác dụng với CuO. Biết viết PTHH của hidro với oxit kim loại. II. Chuẩn bị:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 637 Lượt xem: 49018
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 427 Lượt xem: 26694
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 251 Lượt xem: 23253
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 18370
Có thể bạn quan tâm