Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2)

- 10/16/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2)

- 10/16/2012
2,918
Báo lỗi

I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết: - Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn chất mà còn tác dụng được với oâi ở dạn hợp chất. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt. - Hidrro có nhiều ứng dụng chue yếu do tính chất nhẹ, do tính khử, khi cháy tỏa nhiều nhiệt. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm.Biết làm thí nghiệm hidro tác dụng với CuO. Biết viết PTHH của hidro với oxit kim loại. II. Chuẩn bị:

Nội dung

TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIDRO (tiết 2)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức: Học sinh biết:

- Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn

chất mà còn tác dụng được với oâi ở dạn hợp chất. Các phản ứng này

đều tỏa nhiệt.

- Hidrro có nhiều ứng dụng chue yếu do tính chất nhẹ, do tính khử,

khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm.Biết làm thí nghiệm hidro

tác dụng với CuO. Biết viết PTHH của hidro với oxit kim loại.

II. Chuẩn bị:

- Dụng cụ: ống nghiệm có nhánh ống dẫn bằng cao su, cốc thủy

tinh, ống nghiệm, ống thuỷ tinh thủng 2 đầu, nút cao su có luồn

ống dẫn khí, đèn cồn,

- Hóa chất: Zn, HCl, CuO, giấy lọc, khay nhựa, khăn bông , phiếu

học tập.

III. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. So sánh sự giống và khác nhau về tính chất vật lý và hóa gọc của

O2 và H2

2. Tại sao trước khi sử dụng H2 làm thí nghiệm ta phải thử độ tinh

khiết của hidro? Nêu cách thử?

B. Bài mới

Hoạt động 1: Tác dụng của hidro với đồng II oxit:

GV: Chia nhóm để học sinh làm

việc theo nhóm.

GV: Hướng dẫn các thao tác thí

nghiệm.

- Nhắc lại cách lắp dụng cụ điều

chế hidro ở tiết trước.

- Giới thiệu các dụng cụ hóa chất

ở thí nghiệm.

HS: Quan sát màu sắc của CuO

Lắp dụng cụ thí nghiệm như hình

vẽ SGK

( Có thể cải tiến dụng cụ đơn giản

trong PTN)

GV: Yêu cầu HS quan sát màu của

CuO sau khi luồng khí hidro đi

qua ở nhiệt độ thường

HS Đôt đèn cồn đưa vào phía dưới

CuO

? màu của CuO thay đổi như thế

nào?

GV: Chốt kiến thức: Khi cho

luồng khí hidro đi qua CuO nóng

thu được Cu và H2O

? Hãy viết PTHH?

? Nhận xét thành phần các chất

tham gia và tạo thành sau phản

ứng?

? Hidro thể hiện vai trò gì?

? Hãy viết PTHH khí H2 khử các

- Khi cho luồng khí hidro nóng

đỏ đi qua CuO thì thu được Cu

và H2O

CuO(r) + H2 (k) t

Cu(r) + H2O(h)

- ở nhiệt độ thích hợp hidro

oxit sau: Fe2O3, HgO, PbO.

GV: Nhận xét bài làm của các

nhóm

? Nêu kết luận về tính chất hóa

học của H2

không những kết hợp được với

oxi đơn chất mà còn có khả

năng kết hợp với nguyên tử oxi

trong các oxit kim loại

Hoạt động 2: ứng dụng của hidro :

GV: Yêu cầu học sinh quan sát

H5.3

? Hãy nêu ứng dụng của H2 và

cơ sở khoa học của những ứng

dụng đó?

GV: Tổng kết ứng dụng của H2

và chốt kiến thức

- Hidro dùng làm nguyên liệu để

điều chế tên lửa, sản xuất amoniac,

axit, là chất khử để điều chế kim

loại., bơm vào khinh khí cầu bóng

thám không.

C. Củng cố:

1. Hãy chọn PTHH em cho là đúng:

2H + Ag2O t 2Ag + H2O

H2 + AgO t Ag + H2O

H2 + Ag2O t 2Ag + H2O

2H2 + Ag2O t Ag + 2H2O

2. Hãy chọn các câu trả lời đúng trong các câu sau:

a. Hidro có hàm lượng lớn trong bầu khí quyển.

b. Hidro nhẹ nhất trong tất cả các chất khí.

c. Hidro sinh ra trong quá trình thực vật bị phân hủy.

d. Đại bộ phận hidro tồn tai trong thiên nhiên dưới dạng hợp chất.

e. Hidro có khả năng kết hợp với các chất khác để tạo ra hợp chất.

3. Khử 48g CuO bằng hidro. Hãy:

a. Tính số gam Cu thu được.

b. Tính VH2 ( ĐKTC) cần dùng.

4. BTVN: 5, 6

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang