Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI (tiết 1)

- 04/11/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI (tiết 1)

- 04/11/2013
1,629
Báo lỗi

Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. - Các ứng dụng của oxi 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:

Nội dung

SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP

ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản

ứng tỏa nhiệt.

- Các ứng dụng của oxi

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một

số hợp chất.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ ứng dụng của oxi.

- Bảng phụ , phiếu học tập

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu các tính chất hóa học của oxi? Viết các PTHH minh họa?

2. Làm bài tập số 4

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Sự oxi hóa:

GV: yêu cầu học sinh nhận xét

các ví dụ mà HS đã làm ở phần

KTBC ( GV lưu ở góc bảng)

? Cho biết các phản ứng này có

đặc điểm gì chung?

GV: các phản ứng đó là sự oxi

hóa các chất đó.

? Vậy sự oxi hóa một chất là

gì?

? hãy lấy ví dụ về sự oxi hóa

xảy ra hàng ngày?

- Định nghĩa: Sự tác dụng của oxi

với một chất là sự oxi hóa.

Hoạt động 2: Phản ứng hóa hợp:

GV: treo bảng phụ ghi các PTHH

1. CaO + H2O Ca(OH)2

2. 2Na + S Na2S

3. 2Fe + 3Cl3 2FeCl3

4. C + O2 CO2

? Hãy nhận xét số chất tham gia

phản ứng và số sản phẩm trong

các phản ứng hóa học trên?

GV: các phản ứng trên được gọi

là phản ứng hóa hợp vậy phản

ứng hóa hợp là gì?

GV: Gọi Hs đọc lại định nghĩa.

GV: Giới thiệu về phản ứng tỏa

nhiệt.

GV: Phát phiếu học tập:

Hoàn thành các PTHH sau:

a. Mg + ? t MgS

b. ? + O2 t

Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp là

phản ứng hóa học trong đó chỉ có

một chất mới được tạo thành từ

hai hay nhiều chất ban đầu.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang