Tài liệu

Giáo án Hóa Học lớp 8: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI (tiết 1)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1545     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Hóa Học lớp 8: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI (tiết 1) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Hóa Học lớp 8: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI (tiết 1)
Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản ứng tỏa nhiệt. - Các ứng dụng của oxi 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một số hợp chất. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị:
Nội dung trích xuất từ tài liệu

SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP

ỨNG DỤNG CỦA OXI

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, phản

ứng tỏa nhiệt.

- Các ứng dụng của oxi

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát lập PTHH của oxi với đơn chất và một

số hợp chất.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ ứng dụng của oxi.

- Bảng phụ , phiếu học tập

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Nêu các tính chất hóa học của oxi? Viết các PTHH minh họa?

2. Làm bài tập số 4

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Sự oxi hóa:

GV: yêu cầu học sinh nhận xét

các ví dụ mà HS đã làm ở phần

KTBC ( GV lưu ở góc bảng)

? Cho biết các phản ứng này có

đặc điểm gì chung?

GV: các phản ứng đó là sự oxi

hóa các chất đó.

? Vậy sự oxi hóa một chất là

gì?

? hãy lấy ví dụ về sự oxi hóa

xảy ra hàng ngày?

- Định nghĩa: Sự tác dụng của oxi

với một chất là sự oxi hóa.

Hoạt động 2: Phản ứng hóa hợp:

GV: treo bảng phụ ghi các PTHH

1. CaO + H2O Ca(OH)2

2. 2Na + S Na2S

3. 2Fe + 3Cl3 2FeCl3

4. C + O2 CO2

? Hãy nhận xét số chất tham gia

phản ứng và số sản phẩm trong

các phản ứng hóa học trên?

GV: các phản ứng trên được gọi

là phản ứng hóa hợp vậy phản

ứng hóa hợp là gì?

GV: Gọi Hs đọc lại định nghĩa.

GV: Giới thiệu về phản ứng tỏa

nhiệt.

GV: Phát phiếu học tập:

Hoàn thành các PTHH sau:

a. Mg + ? t MgS

b. ? + O2 t

Định nghĩa: Phản ứng hóa hợp là

phản ứng hóa học trong đó chỉ có

một chất mới được tạo thành từ

hai hay nhiều chất ban đầu.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1131 Lượt xem: 78087
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75549
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 736 Lượt xem: 48194
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 416 Lượt xem: 46234
Có thể bạn quan tâm