Tài liệu

Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1003     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)
1.Kiến thức: - Học sinh biết được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH. - Tỷ lệ các cặp chất trong phản ứng. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.ý thức bảo vệ kim loại
Nội dung trích xuất từ tài liệu

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử

giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng lập PTHH.

- Tỷ lệ các cặp chất trong phản ứng.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.ý thức bảo vệ kim loại

II. Chuẩn bị:

Kiến thức về PTHH

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Sơ đồ phản ứng khác với PTHH ở điểm nào?

2. Lập PTHH sau:

P2O5 + H2O H3PO4

Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O

HS2: CaO + HCl CaCl2 + H2O

Zn + O2 ZnO

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Ý nghĩa của PTHH:

? Hãy lập PTHH sau

Al + O2 Al2O3

GV: Trong phản ứng trên

Cứ 4 nguyên tử Al t/d với 3 phân tử oxi

tạo ra 2 phân tử Al2O3

? Vậy PTHH cho biết điều gì?

? Hãy cho biét tỷ lệ các cặp chất

Làm bài tập số 2b, 3b

HS viết PTHH, từ PTHH rút ra tỷ lệ số

nguyên tử , phân tử trong phản ứng hóa

học

Bài tập số 5:

? Hãy viết PTHH của phản ứng?

4Al + 3O2 2 Al2O3

- PTHH cho biết tỷ lệ số nguyên tử ,

phân tử giữa các chất cũng như từng cặp

chất trong phản ứng.

Bài tập 5:

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

? Hãy cho biết tỷ lệ số nguyên tử magie

lần lượt với số phân tử 3 chất khác?

Bài tập 6: làm tương tự như bài 5

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

Số PT Mg : số PT H2SO4 = 1: 1

Số PT Mg : số PT MgSO4 = 1: 1

Số PT Mg : số PT H2 = 1: 1

Bài tập 6:

4P + 5O2 2P2O5

Số PT P: số PT O2: số PT P2O5 = 4: 5: 2

C. Củng cố - luyện tập:

1. Nêu ý nghĩa của PTHH

2. Hãy lập PTHH

H2 + PbO H2O + Pb

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

NaOH + BaCl2 Ba(OH)2 + NaCl

3. BTVN: Bài tập 7 SGK

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1130 Lượt xem: 77902
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75520
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 736 Lượt xem: 48124
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 415 Lượt xem: 46161
Có thể bạn quan tâm