Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

- 12 tháng trước
1,114
Báo lỗi

1.Kiến thức: - Học sinh biết được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng lập PTHH. - Tỷ lệ các cặp chất trong phản ứng. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.ý thức bảo vệ kim loại

Nội dung

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (TIẾP)

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết được ý nghĩa của PTHH là cho biết tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử

giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng lập PTHH.

- Tỷ lệ các cặp chất trong phản ứng.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.ý thức bảo vệ kim loại

II. Chuẩn bị:

Kiến thức về PTHH

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Sơ đồ phản ứng khác với PTHH ở điểm nào?

2. Lập PTHH sau:

P2O5 + H2O H3PO4

Fe(OH)3 Fe2O3 + H2O

HS2: CaO + HCl CaCl2 + H2O

Zn + O2 ZnO

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Ý nghĩa của PTHH:

? Hãy lập PTHH sau

Al + O2 Al2O3

GV: Trong phản ứng trên

Cứ 4 nguyên tử Al t/d với 3 phân tử oxi

tạo ra 2 phân tử Al2O3

? Vậy PTHH cho biết điều gì?

? Hãy cho biét tỷ lệ các cặp chất

Làm bài tập số 2b, 3b

HS viết PTHH, từ PTHH rút ra tỷ lệ số

nguyên tử , phân tử trong phản ứng hóa

học

Bài tập số 5:

? Hãy viết PTHH của phản ứng?

4Al + 3O2 2 Al2O3

- PTHH cho biết tỷ lệ số nguyên tử ,

phân tử giữa các chất cũng như từng cặp

chất trong phản ứng.

Bài tập 5:

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

? Hãy cho biết tỷ lệ số nguyên tử magie

lần lượt với số phân tử 3 chất khác?

Bài tập 6: làm tương tự như bài 5

Mg + H2SO4 MgSO4 + H2

Số PT Mg : số PT H2SO4 = 1: 1

Số PT Mg : số PT MgSO4 = 1: 1

Số PT Mg : số PT H2 = 1: 1

Bài tập 6:

4P + 5O2 2P2O5

Số PT P: số PT O2: số PT P2O5 = 4: 5: 2

C. Củng cố - luyện tập:

1. Nêu ý nghĩa của PTHH

2. Hãy lập PTHH

H2 + PbO H2O + Pb

Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu

NaOH + BaCl2 Ba(OH)2 + NaCl

3. BTVN: Bài tập 7 SGK

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang