Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: PHA CHẾ DUNG DỊCH ( TIẾP)

- 04/21/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 8: PHA CHẾ DUNG DỊCH ( TIẾP)

- 04/21/2013
928
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết cách tính toán và pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước 2. Kỹ năng: - Bước đầu làm quen với việc pha loãng dd với những dụng cụ và hóa chất dơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận. II. CHUẨN BỊ

Nội dung

PHA CHẾ DUNG DỊCH ( TIẾP)

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Biết cách tính toán và pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước

2. Kỹ năng:

- Bước đầu làm quen với việc pha loãng dd với những dụng cụ và

hóa chất dơn giản có sẵn trong phòng thí nghiệm.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ.

- Dụng cụ : Cân, cốc thủy tinh có vạch, ống trong, đũa thủy tinh

- Hóa chất: H2O, NaCl, MgSO4.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP:

- Hoạt động nhóm, thực hành thí nghiệm

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ:

1. Học sinh 1: làm bài tập số 1

2. Học sinh 2: làm bài tập số 2

3. Học sinh 3: làm bài tập số 3

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Cách pha loãng dung dịch theo nồng độ cho trước:

? Hãy nêu các bước tính toán

- Tìm khối lượng NaCl có trong

50g dd NaCl 2,5%

- Tìm khối lượng dd NaCl ban

đầu có chứa khối lượng NaCl

trên.

- Tìm khối lượng nước cần dùng

Ví dụ 1: Có nước cất và các dụng

cụ cần thiết hãy tính toán và giới

thiệu cách pha chế:

a.50g ddNaCl 2,5% từ dd NaCl

10%

b.50ml dd MgSO4 0,4M từ dd

MgSO4 2M

Giải: a.

C%. mdd 2,5 . 50

mCT = = =

1,25g

100% 100

để pha chế.

? Hãy nêu cách pha chế

? Hãy nêu cách tính toán?

? Hãy nêu cách pha chế?

mCT . 100%

1,25.100

mdd = =

= 12,5g

C% 10

mH2O = 50 – 12,5 = 37,5 g

* Pha chế:

- Cân 12,5g dd NaCl 10% đã có

rồi cho vào cốc chia độ.

- Cân hoặc đong 37,5 g nước cất

rồi đổ từ từ đựng dd nói trên và

khuấy đều ta đựơc 50g dd NaCl

2,5%

b. *Tính toán:

- nMgSO4 = CM . V

- nMgSO4 = 0,4 . 0,05 = 0,02

mol

Vdd = n: CM = 0,02 : 2 = 0,01l =

10ml

* Pha chế:

- Đong 10 ml dd MgSO4 rồi cho

vào cốc chia độ

- Đổ dần nước vào cốc và khuấy

nhẹ cho đủ 50 ml thu được 50 ml

dd MgSO4 0,4M

C. Củng cố - luyện tập:

1. Hãy điền những giá trị chưa biết vào bảng:

Đại lượng D2 NaCl D2 D2 BaCl2 D2 KOH D2

Ca(OH)2 CuSO4

mct (g) 30 0,248 3

mdd (g) 200 150 312

Vdd (ml) 300 200 300 17,4

C% 0,074% 20% 15%

CM 1,154M 2,5M

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang