Thành viên idoc2012

Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5

- 10/16/2012
Chia sẻ
/15 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (15 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hoá học lớp 8 - BÀI LUYỆN TẬP 5

- 10/16/2012
6,360
Báo lỗi

1.Kiến thức: - Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như: - Tính chất của oxi - ứng dụng và điều chế oxi. - Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit. - Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy. - Thành phần của không khí. 2.Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa học - Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH. 3. Thái độ: - Giáo dục lòng yêu môn học.

Nội dung
Microsoft Word - Giao an Hoa 8 - Luyen tap

Tiết 44:

BÀI LUYỆN TẬP 5

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh ôn tập các kiến thức cơ bản như:

- Tính chất của oxi

- ứng dụng và điều chế oxi.

- Khái niệm về oxit và sự phân loại oxit.

- Khái niệm về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy.

- Thành phần của không khí.

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, kỹ năng phân biệt các loại phản ứng hóa

học

- Tiếp tục củng cố các bài tập tính theo PTHH.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học.

II. Chuẩn bị:

- Bảng phụ , bảng nhóm

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Ôn tập các kiến thức cũ:

GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ

HS thảo luận nhóm:

1. Nêu tính chất hóa học của oxi? Viết PTHH

minh họa.

2. Nêu cách điều chế oxi trong PTN

- Nguyên liệu

- PTHH

- Cách thu

3. Sản Xuất oxi trong CN:

- Nguyên liệu

Hoạt động 2: Bài tập vận dụng :

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập số

1SGK

HS lên bảng làm bài

GV: Sửa sai nếu có

GV: Yêu cầu HS làm bài tập 6 SGK

Gọi HS lên bảng làm bài

- Phương pháp sản xuất.

4. Những ứng dụng quan trọng của oxi

5. Định nghĩa oxit, phân loại oxit

6. Định nghĩa phản ứng phân hủy, phản ứng

hóa hợp? Cho Vd

7. Thành phần của không khí

Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

GV: chốt kiến thức

GV: Sửa sai nếu có

Bài tập tiếp theo: GV tổ chức dưới hình

thức trò chơi

Phát cho mỗi nhóm một bộ bìa có ghi

các công thức hóa học sau:

CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3,

BaO, CuO, K2O, SiO2, Na2O, FeO, MgO, CO2,

H2SO4, MgCl2, KNO3, Fe(OH)3, Ag2O, NO,

PbO

Các nhóm thảo luận rồi dán vào chỗ

trống trong bảng sau:

Tên

gọi

CTH

H

Ph

ân loại

Tên gọi CTH

H

Ph

ân loại

Mag

ie oxit

Bạc oxit

Sắt

II oxit

Nhôm

oxit

Sắt

III oxit

Lưu

huỳnh oxit

Natr

i oxit

Điphotp

ho pentatoxit

Bari

oxit

Cacbon

đi oxit

Kali

oxit

Silicđio

xit

Đồn

g IIoxit

Nitơ

oxit

Can

xi oxit

Chì oxit

GV: Nhận xét và chấm điểm

Làm bài tập 8

Gọi HS làm bài

GV sửa sai nếu có

2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2

+ O2

VO2 cần thu = 10. 20 = 2000ml =

2l

V thực tế cần điều chế

2 + 100

10.2 = 2,2 l

nO2 = 4,22 2,2 = 0,0982 mol

Theo PT :

nKMnO4 = 2 nO2 = 2. 0,0982 =

0,1964mol

mKMnO4 = 0,1964. 158 =

31,0312g

C. Củng cố:

1. BTVN: 2, 3, 4, 5, 7, 8 SGK

Tiết 45:

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:

- Học sinh biết cách điều chế và thu khí oxi trong PTN

2.Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng làm thí nghiệm: Điều chế oxi, thu khí oxi, oxi tác dụng

với một số đơn chất.

3. Thái độ:

- Giáo dục lòng yêu môn học.Tính cẩn thận trong thực hành thí nghiệm.

II. Chuẩn bị: GV chuẩn bị 5 bbộ thí nghiệm gồm:

- Dụng cụ: Đèn cồn, ống nghiệm, lọ nút nhám 2 cái, muỗm sắt, chậu

thủy tinh to để đựng nước.

- Hóa chất: KMnO4, bột lưu huỳnh, nước.

III. Định hướng phương pháp:

- Hoạt động nhóm, quan sát, hoạt động cá nhân, thực hành hóa học.

IV. Tiến trình dạy học:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức liên quan đến bài thực hành:

GV: Kiểm tra lại tình hình dụng cụ hóa chất.

1. Nêu phương pháp điều chế và thu khí oxi?

2. Tính chất hóa học của oxi?

Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm :

GV: Hướng dẫn lắp dụng cụ

thí nghiệm như hình vẽ 46 SGK

GV: Hướng dẫn các nhóm HS

thu khí oxi bằng cách đẩy nước và

đẩy không khí

Lưu ý học sinh các điểm sau:

- ống nghiệm phải lắp làm sao

cho miệng hơi thấp hơn đáy.

- Nhánh dài của ống dẫn khí

sâu gần sát đáy ống nghiệm ( lọ thu).

- Dùng đèn cồn đun đều cả

ống nghiệm

Sau đó tập trung ngọn lửa ở

1. Thí nghiệm 1: Điều chế và thu

khí oxi:

Nguyên liệu : KMnO4

- Thu khí oxi: Bằng cách đẩy

nươc hoặc đẩy không khí.

- PTHH:

2KMnO4 t K2MnO4 + MnO2

+ O2

phần có KMnO4

- Cách nhận biết xem ống

nghiệm đã đầy oxi chưa bằng cách

dùng tàn đóm đỏ đưa vào miệng ống

nghiệm.

- Sau khi làm xong thí nghiệm

phải đưa ống dẫn khí ra khỏi chậu

nước rồi mới tắt đèn cồn, tránh cho

nước không tràn vào làm vỡ ống

nghiệm

Thí nghiệm 2:

- Cho muỗng sắt một lượng

nhỏ (bằng hạt đậu xanh) bột lưu

huỳnh.

- Đốt lưu huỳnh trong không

khí.

- Đưa nhanh muỗng sắt có

chứa lưu huỳnh vào lọ đựng oxi

? Nhận xét hiện tượng và viết

PTHH?

2.Thí nghiệm 2: Đốt cháy lưu

huỳnh trong không khí và trong oxi.

C. Công việc cuối buổi thực hành:

- Thu dọn phòng thực hành, lau chùi dụng cụ

- Viết bản tường trình theo mẫu:

STT Tên

thí nghiệm

Hiện tượng

quan sát được

Kết

luận

PTHH

1

2

Tiết 46:

KIỂM TRA MỘT TIẾT

I. Mục tiêu:

- Nhằm kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức của học sinh

II. Thiết lập ma trận hai chiều:

Khái

niệm

Giải

thích

Tính

toán

Tổng

Biết TNKQ:

1

1

Hiểu TL:1 TNKQ:

1

2

Vận

dụng

TNKQ:1 TL:1 2

Tổng 1 2 2 5

III. Đề bài:

Câu 1: Cho PTHH : 2H2O t 2H2 + O2

Hãy điền những số liệu thích hợp vào ô trống:

H2O đã dùng H2 tạo thành O2 tạo thành

2 mol …….mol ……..mol

……..mol ……….g 16g

……..g 11,2l ………l

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái dứng trước đầu câu đúng:

Oxit của một nguyên tố hóa trị II chứa 20% O về khối lượng . CTHH của

oxit đó là:

A. CuO B. FeO C. CaO D.

ZnO

Câu 3: Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống:

Các dãy chất sau đây là oxit:

MgO, KClO3, PbO, Na2O CaO, Fe2O3, SiO2, NO

Ag2O, CaO, BaO, CO2 Na2SO4, CuO, ZnO,

CO

Câu 4: Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy giống và khác nhau ở

những điểm nào? lấy PTHH minh họa?

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al

a. Tính thể tích khí oxi cần dùng.

b. Khối lượng nhôm oxit tạo thành là bao nhiêu?

IV. Đáp án- biểu điểm:

Câu Đáp án Điể

m

Câu

1:

1,5

đ

Câu

2: 0,5đ

Câu

H2O đã

dùng

H2 tạo thành O2 tạo thành

2 mol 2mol 1mol

1mol 2.g 16g

9g 11,2l 5,6l

0,5

đ

0,5

đ

3:

2 đ

Câu

4:

2,5

đ

Câu

5:

3,0

đ

Mỗi ý điền đúng được

Chọn B

Điền S Đ

Đ S mỗi ý điền đúng được

- Giống nhau: Đều là phản ứng hóa học

- khác nhau: Phản ứng phân hủy có 1 chất tham

gia, 2 hoặc nhiều chất tạo thành

Phản ứng hóa hợp có 2 hoặc nhiều

chất tham gia, 1 tạo thành.

Ví dụ: 2HgO t 2Hg + O2

CaO + CO2 CaCO3

PTHH:

a. 4Al + 3O2 t 2Al2O3

nAl = 27

4,5 = 0,2 mol

Theo PT: n O2 = 3/4 nAl =

nAl = 4

2,0.3 = 0,15 mol

Vậy VO2 = 0,15 . 22,4 = 3,36l

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,5

đ

0,2

5 đ

0,5

đ

b. Theo PT : n Al2O3 = 1/2 n Al

n Al = 0,1 mol

Vậy m Al2O3 = 102 . 0,1 = 10,2 g

0,5

đ

0,5

đ

0,2

5 đ

0,5

đ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang