Tài liệu

Giáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 17640     Tải về: 14     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1,MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT I. MỤC TIÊU: - Củng cố tính chất về một số tính chất hoá học của glucozo, saccarozo, tinh bột. - Rèn…
background image

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT 

I. MỤC TIÊU: 

-  Củng cố tính chất về một số tính chất hoá học của glucozo, 

saccarozo, tinh bột. 

-  Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ hoá chất 

trong ống nghiệm. 

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT: 

 

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM 

-  ống nghiệm                            

-  cốc thuỷ tinh 100ml               

-  cặp ống nghiệm gỗ                

-  đèn cồn                                  

-  dd NaOH 10% 

-  dd CuSO45% 

-  dd glucozo 1% 

-  H2SO410% 

-  NaHSO4 

-  Tinh bột 

-  dd I2 0,05% 

background image

-  ống hút nhỏ giọt                    

-  thìa xúc hoá chất                   

-  giá để ống nghiệm                

 

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

1. Ổn định trật tự: 

2. Chia lớp ra làm 4 nhóm nhỏ theo tổ để tiến hành làm thí 

nghiệm. 

3. Vào làm thí nghiệm: 

 

background image

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

Thí nghiệm 1: Phản ứng của glucozo 

với Cu(OH)2 

GV: lưu ý 

-  Các em có thể dùng ống nhỏ giọt 

để ước lượng hoá chất thực hiện 

phản ứng. 

- Cho vào ống nghiệm 3 giọt dd 

CuSO45% và 6 giọt dd NaOH 10%. 

Lắc nhẹ để có kết tủa Cu(OH)2. Gạn 

bỏ phần dd 

- Cho thêm vào ống nghiệm 10 giọt 

dd glucozo 1% lắc nhẹ. 

- Đun nóng dd đến sôi, để nguội. 

 

Thí nghiệm 1: 

Phản ứng của glucozo với Cu(OH)2 

HS: Tiến hành thí nghiệm như SGK 

HS: Quan sát hiện tượng 

- Tạo dd xanh lam 

- Sau khi đun nóng tạo kết tủa đỏ 

gạch. 

HS: Giải thích hiện tượng, viết 

phương trình hoá học. 

 

 

 

 

Thí nghiệm 2: 

Phản ứng thuỷ phân của saccarozo: 

Thí nghiệm 2: 

Phản ứng thuỷ phân của saccarozo: 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT I. MỤC TIÊU: - Củng cố tính chất về một số tính chất hoá học của glucozo, saccarozo, tinh bột. - Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ hoá chất trong ống nghiệm. II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 634 Lượt xem: 48419
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 401 Lượt xem: 25582
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22904
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17951
Có thể bạn quan tâm