Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

- 09/07/2012
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Học lớp 12: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

- 09/07/2012
29,412
Báo lỗi

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT I. MỤC TIÊU: - Củng cố tính chất về một số tính chất hoá học của glucozo, saccarozo, tinh bột. - Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ hoá chất trong ống nghiệm. II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT:

Nội dung

BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố tính chất về một số tính chất hoá học của glucozo,

saccarozo, tinh bột.

- Rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm lượng nhỏ hoá chất

trong ống nghiệm.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ VÀ HOÁ CHẤT:

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM

- ống nghiệm

6

- cốc thuỷ tinh 100ml

1

- cặp ống nghiệm gỗ

1

- đèn cồn

- dd NaOH 10%

- dd CuSO45%

- dd glucozo 1%

- H2SO410%

- NaHSO4

- Tinh bột

- dd I2 0,05%

1

- ống hút nhỏ giọt

1

- thìa xúc hoá chất

2

- giá để ống nghiệm

1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn định trật tự:

2. Chia lớp ra làm 4 nhóm nhỏ theo tổ để tiến hành làm thí

nghiệm.

3. Vào làm thí nghiệm:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

Thí nghiệm 1: Phản ứng của glucozo

với Cu(OH)2

GV: lưu ý

- Các em có thể dùng ống nhỏ giọt

để ước lượng hoá chất thực hiện

phản ứng.

- Cho vào ống nghiệm 3 giọt dd

CuSO45% và 6 giọt dd NaOH 10%.

Lắc nhẹ để có kết tủa Cu(OH)2. Gạn

bỏ phần dd

- Cho thêm vào ống nghiệm 10 giọt

dd glucozo 1% lắc nhẹ.

- Đun nóng dd đến sôi, để nguội.

Thí nghiệm 1:

Phản ứng của glucozo với Cu(OH)2

HS: Tiến hành thí nghiệm như SGK

HS: Quan sát hiện tượng

- Tạo dd xanh lam

- Sau khi đun nóng tạo kết tủa đỏ

gạch.

HS: Giải thích hiện tượng, viết

phương trình hoá học.

Thí nghiệm 2:

Phản ứng thuỷ phân của saccarozo:

Thí nghiệm 2:

Phản ứng thuỷ phân của saccarozo:

GV: lưu ý

Có thể dùng ống nhỏ giọt để thực

hiện phản ứng.

- Nhỏ 8 giọt dd CuSO4 5% vào ống

nghiệm (1) chứa 8 giọt dd NaOH

10%. Lắc đều để Cu(OH)2 làm thí

nghiệm tiếp. Gạn bỏ phần dd.

- Nhỏ 8 giọt dd saccarozo 1% vào

ống nghiệm 2 chứa một ít Cu(OH)2

quan sát hiện tượng phản ứng xảy ra.

Đun nóng dd thu được.

- Nhỏ 3 giọt dd H2SO4 10% vào ống

nghiệm 3 có chứa 10 giọt dd

saccarozo và thực hiện các bước tiếp

theo như SGK đã viết.

HS: Tiến hành thí nghiệm như SGK

HS: Quan sát hiện tượng xảy ra và

giải thích.

- Khi đun nóng với axit, saccarozo

bị thuỷ phân thành glucozo và

fructozo. Chúng bị oxihoá bởi

Cu(OH)2 và cho

Cu2O kết tủa màu đỏ gạch.

Thí nghiệm 3: Phản ứng của HTB

với I2

Chú ý: Saccarozo phải thật là tinh

khiết, không còn lẫn glucozo,

fructozo và SO2 trong quá trình sản

xuất.

Thí nghiệm 3:

Phản ứng của HTB với I2

- Nhỏ vài giọt dd iốt 0,05% vào ống

nghiệm chứa 2ml dd hồ tinh bột 2%

rồi lắc. Do cấu tạo đặc biệt, tinh bột

hấp thụ iốt cho sản phẩm màu xanh

lam.

- Đun nóng dd iốt bị thoát ra khỏi

phân tử tinh bột làm mất màu xanh

lam.

- Để nguội, tinh bột lại hấp thụ iốt,

có màu xanh lam như cũ.

HS: Tiến hành thí nghiệm như SGK

HS: Quan sát hiện tượng xảy ra và

giải thích.

GV: Hướng dẫn học sinh làm tường trình.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang