Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

- 10/16/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

- 10/16/2012
9,836
Báo lỗi

Mục tiêu bài học Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.

Nội dung

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Tính chất của một vài dẫn xuất halogen,

ancol, phenol

I - Mục tiêu bài học

 Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và

hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol,

phenol.

 Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm

lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.

II - Chuẩn bị

1. Dụng cụ thí nghiệm

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

ống nghiệm

Đèn cồn

Bộ giá thí nghiệm đơn

giản

ống hút nhỏ gọt

Giá để ống

nghiệm

2. Hoá chất

1,2-đicloetan hoặc

clorofom

Dung dịch NaOH 10%

HCl

Glixerol

Dung dịch phenol bão

hoà

Dung dịch

NaOH 20%

HNO3

Dung dịch

CuSO4 5%

Etanol

Dung dịch

nước brom

III -Tổ chức hoạt động dạy học

Chia HS thành cacvs nhóm thực hành nhỏ

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Thí nghiệm 1: Thuỷ phân dẫn xuất halogen

a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm

Thực hiện như trong SGK

b) Quan sát hiện tượng và giải thích

Hiện tượng:Trong ống nghiệm xuất hiện

kết tủa trắng.

Giải thích

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang