Tài liệu

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9671     Tải về: 34     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao -  Bài 57  BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6
Mục tiêu bài học Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol, phenol.  Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6

Tính chất của một vài dẫn xuất halogen,

ancol, phenol

I - Mục tiêu bài học

 Củng cố kiến thức về tính chất vật lí và

hoá học của một số dẫn xuất hal, ancol,

phenol.

 Rèn luyện kĩ năng tíên hành thí nghiệm

lượng nhỏ với các chất cháy nổ độc.

II - Chuẩn bị

1. Dụng cụ thí nghiệm

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

ống nghiệm

Đèn cồn

Bộ giá thí nghiệm đơn

giản

ống hút nhỏ gọt

Giá để ống

nghiệm

2. Hoá chất

1,2-đicloetan hoặc

clorofom

Dung dịch NaOH 10%

HCl

Glixerol

Dung dịch phenol bão

hoà

Dung dịch

NaOH 20%

HNO3

Dung dịch

CuSO4 5%

Etanol

Dung dịch

nước brom

III -Tổ chức hoạt động dạy học

Chia HS thành cacvs nhóm thực hành nhỏ

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Thí nghiệm 1: Thuỷ phân dẫn xuất halogen

a) Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm

Thực hiện như trong SGK

b) Quan sát hiện tượng và giải thích

Hiện tượng:Trong ống nghiệm xuất hiện

kết tủa trắng.

Giải thích

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 1131 Lượt xem: 78087
Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao BÀI 5.… Lượt tải: 10 Lượt xem: 75549
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 736 Lượt xem: 48194
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 416 Lượt xem: 46234
Có thể bạn quan tâm