Tài liệu

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 17174     Tải về: 49     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ,Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát, nhận xét, và giải thích các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm. - Vận dụng…
background image

 

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 

Bài thực hành số 2 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ  

 

 

I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC: 

- Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát, 

nhận  xét,  và  giải  thích  các  hiện  tượng  xảy  ra  khi  làm  thí 

nghiệm. 

- Vận dụng kiến thức đã học để g/thích các h.tượng xảy ra 

trong các phản ứng oxi hoá- khử. 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an 

toàn, thành công các thí nghiệm . 

- Rèn kĩ năng viết tường trình thí nghiệm. 

 

II. CHUẨN BỊ  

 

1. Dụng cụ thí nghiệm: 

 

- Ống nghiệm   

: 4   

- Ống hút nhỏ giọt  : 6 

 

- Capsun sứ hoặc hõm sứ 

: 1   

- Thìa xúc hoá 

chất : 1 

background image

 

 

- Kẹp lấy hoá chất   

: 1 

 

2. Hoá chất: 

 

- Kẽm viên 

 

 

 

 

-  Đinh  sắt  loại  1,5 

cm 

 

- Dung dịch HCl, H2SO4 loãng 

 

- Băng Mg 

 

- Dung dịch CuSO4  

 

 

- Dung dịch FeSO4 

 

- Dung dịch KMnO4 loãng 

 

- Lọ chứa khí CO2 

 

III . NỘI DUNG THỰC HÀNH 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GV 

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1. Thí nghiệm  1 

-  Để  phản  ứng  xảy  ra 

nhanh,  nên  dùng  dung 

dịch  H2SO4  nồng  độ 

khoảng  30%,  các  hạt  Zn 

phải  được  rửa  sạch  bằng 

dung dịch HCl loãng, sau 

đó rửa bằng nước cất. 

1. Thí nghiệm  1 

Phản  ứng  giữa  kim  loại  và 

dung dịch axit. 

- Cho vào ống nghiệm 2ml dung 

dịch  axit  H2SO4  loãng,  bỏ  tiếp 

vào ống một hạt kẽm. 

- Hiện tượng: 

Trong  ống  nghiệm  có  bọt  khí 

background image

 

-  Để  tiết  kiệm  hoá  chất 

và  thêm  an  toàn  cho  HS, 

có  thể  tiến  hành  các  thí 

nghiệm  lượng  nhỏ  trong 

các  hõm  sứ  để  trên  giá 

thí nghiệm. 

 

 

2. Thí nghiệm 2 

- Nên dùng chiếc đinh sắt 

còn  mới  và  được  lau 

sạch.  Nếu  dùng  đinh  sắc 

cũ phải đánh sạch gỉ. 

 

 

 

 

 

không màu nổi lên, kẽm tan dần 

trong dung dịch axit. 

-  Giải  thích  hiện  tượng,  viết 

phương trình phản ứng, cho biết 

vai  trò  từng  chất  trong  phản 

ứng. 

 

 

2. Thí nghiệm 2 

Phản  ứng  giữa  kim  loại  và 

dung dịch muối 

- Cho vào ống nghiệm 2ml dung 

dịch  CuSO4  loãng,  bỏ  tiếp  vào 

ống một đinh sắt. 

- Hiện tượng: 

Trên  mặt  chiếc  đinh  được  phủ 

dần một lớp đồng kim loại  màu 

đỏ.  Màu  xanh  của  dung  dịch 

CuSO4  nhạt  dần  do  phản  ứng 

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 28 Bài thực hành số 2 PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ

Tiếp tục tập luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm, quan sát, nhận xét, và giải thích các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm. - Vận dụng kiến thức đã học để g/thích các h.tượng xảy ra trong các phản ứng oxi hoá- khử. - Rèn luyện kĩ năng sử dụng dụng cụ và hoá chất tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm .

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 633 Lượt xem: 48247
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 394 Lượt xem: 25385
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22850
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17856
Có thể bạn quan tâm