Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 15: bài thực hành số

- 09/07/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 15: bài thực hành số

- 09/07/2012
11,190
Báo lỗi

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH. * Tập luyện kĩ năng sử dụng hoá chất, dụng cụ thí nghiệm thông thường và tiến hành một số thí nghiệm đơn giản đảm bảo an toàn và đạt kết quả. * Khắc sâu kiến thức về sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong một chu kì và nhóm.

Nội dung

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao -

Bài 15: bài thực hành số 1

Một số thao tác thực hành thí nghiệm hoá học.

sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong chu kì và

nhóm.

I . MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH.

* Tập luyện kĩ năng sử dụng hoá chất, dụng cụ thí

nghiệm thông thường và tiến hành một số thí nghiệm đơn

giản đảm bảo an toàn và đạt kết quả.

* Khắc sâu kiến thức về sự biến đổi tính chất của các

nguyên tố trong một chu kì và nhóm.

II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ HOÁ

CHẤT CHO MỘT NHÓM THỰC HÀNH (5-7 HS).

1. Dụng cụ thí nghiệm:

- ống nghiệm : 2 - Kẹp ống

nghiệm: 1

- ống hút nhỏ giọt: 1 -Giá ống

nghiệm: 1

- Kẹp đốt hoá chất : 1 - Đèn cồn :

1

- Phễu thuỷ tinh : 1 - Lọ thuỷ tinh

100 ml : 1

- Thìa xúc hoá chất : 1 - Cốc thuỷ

tinh : 1

2. Hoá chất:

Na, K, Mg, NaCl, nước cất, KClO3 , dd phenolphtalein.

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH CỦA

HỌC SINH.

Hoạt động của thầy và

trò

Nội dung và cách tiến hành

Hoạt động 1:

- GV hướng dẫn HS cách

lấy hoá chất lỏng, hoá chất

rắn ? Cách đổ hoá chất từ

lọ này sang lọ khác, cách

1. một số thao tác thực hành

thí nghiệm hoá học.

A, lấy hoá chất:

- Dùng phễu thuỷ tinh rót vào

lọ thuỷ tinh 100 ml khoảng 30

ml nước. Dùng ống hút nhỏ

cho hoá vào ống nghiệm

sao cho đúng qui cách, an

toàn.

- GV hướng dẫn HS :

Cách hoà tan hoá chất,

cách trộn các hoá chất với

nhau sao cho an toàn. Sau

đó cho HS thực hành hoà

tan hoá chất NaCl trong

nước.

- HS nghiên cứu SGK:

GV hướng dẫn HS cách

đun nóng hoá chất sao cho

an toàn.

Sau đó cho HS thực hành

: Đun sôi nước và nhiệt

phân KClO3 trên ngọn lửa

giọt lấy nước từ lọ cho vào ống

nghiệm đã được đặt trên giá.

B, Trộn các hoá chất:

- Dùng thìa thuỷ tinh xúc một

ít NaCl rồi cho vào ống

nghiệm đặt trên giá.Sau đó rót

tiếp vào ống nghiệm một

lượng nước đạt chiều cao 1/4

ống nghiệm. HD học sinh hoà

tan NaCl.

C, Đun nóng hoá chất:

- Dùng kẹp gỗ kẹp ống

nghiệm và rót vào đó 1/4 ống

nước rồi đun sôi nước trên

ngọn lửa đèn cồn.

- Nhiệt phân KClO3 trên ngọn

lửa đèn cồn.

D, Sử dụng một số dụng cụ

thí nghiệm thông thường.

đèn cồn.

- GV hướng dẫn HS cách

sử dụng một sốdụng cụ thí

nghiệm thông thường :

Kẹp gỗ hoặc kẹp kim loại;

đèn cồn; cách đọc mực

chất lỏng trong các dụng

cụ đo; ống hút nhỏ giọt;

phễu thuỷ tinh; thìa xúc

hoá chất; cốc thuỷ tinh;

giá đỡ ống nghịêm…

Hoạt động 2: GV hướng

dẫn HS làm thí nghiệm

SGK.

Lưu ý: lấy mẫu Na và K

chỉ bằng hạt đậu xanh để

đảm bảo an toàn.

- GV gợi ý để HS giải

thích hiện tượng và rút ra

2. Thực hành về sự biến đổi

tính chất của các nguyên tố

trong chu kì và nhóm.

a) Sự biến đổi tính chất của

các nguyên tố trong nhóm.

- Tiến hành như hướng dẫn

SGK.

b) Sự biến đổi tính chất của

các nguyên tố trong chu kì.

- Tiến hành như hướng dẫn

SGK.

3) Viết tường trình

Học sinh viết tường trình thí

kết luận.

Hoạt động 3: GV hướng

dẫn HS làm thí nghiệm

SGK.

- GV gợi ý để HS giải

thích hiện tượng và rút ra

kết luận.

Hoạt động 4 : GV hướng

dẫn HS viết tường trình thí

nghiệm.

nghiệm theo mẫu:

1.Tên học

sinh............................Lớp.......

2. Tên bài thực hành: bài thực

hành số 1

Một số thao tác thực hành

thí nghiệm hoá học.Sự biến

đổi tính chất của các nguyên

tố trong chu kì và nhóm.

3. Nội dung tường trình:

- Trình bày cách tiến hành thao

tác thực hành thí nghiệm.

- Nghiên cứu sự biến đổi t/c

của các nguyên tố trong chu kì

và nhóm: Mô tả hiện tượng

quan sát được, giải thích, rút ra

kết luận về sự biến đổi t/c của

các nguyên tố theo chu kì và

theo nhóm; viết phương trình

hoá học của các thí nghiệm.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang