Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 2: HÓA HỌC HỮU CƠ

- 10/16/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa Hoc 8: ÔN TẬP CUỐI NĂM PHẦN 2: HÓA HỌC HỮU CƠ

- 10/16/2012
965
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Học sinh lập được mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ: được biểu diễn bằng các sơ đồ trong bài học - Hìmh thành mối liên hệ giữa các chất 2. Kỹ năng: - Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vô cơ - Củng cố các kỹ năng ghiải bài tập , vận dụng các kiến thức vào thực tế 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học. II. CHUẨN BỊ:

Nội dung

ÔN TẬP CUỐI NĂM

PHẦN 2: HÓA HỌC HỮU CƠ

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Học sinh lập được mối quan hệ giữa các loại hợp chất hữu cơ: được

biểu diễn bằng các sơ đồ trong bài học

- Hìmh thành mối liên hệ giữa các chất

2. Kỹ năng:

- Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vô cơ

- Củng cố các kỹ năng ghiải bài tập , vận dụng các kiến thức vào

thực tế

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.

II. CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP:

- Hoạt động nhóm, hoạt đọng cá nhân

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Bài mới:

Hoạt động 1: kiến thức cần nhớ:

GV phát phiếu học tập cho các nhóm

Hãy điền tiếp nội dung vào chỗ trống

Đặc điểm cấu

tạo

Phản ứng đặc

trưng

ứng dụng

Metan

Etilen

Axetilen

Ben zen

Rượu etylic

Axit Axetic

Hs các nhóm làm BT . GV chuẩn kiến thức

Hoạt động 2: Bài tập:

Bài tập 1: Trình bày phương pháp

nhận biết :

a. các chất khí : CH4 ; C2H4;

BT 1: Đánh số thứ tự các lọ hóa

chất

a. Lần lượt dẫn các chất khí

CO2

b. Các chất lỏng: C2H5OH;

CH3COOH; C6H6

BT3: BT6 SGK

GV: Hướng dẫn học sinh làm bài

tập

Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập

GV xem và chấm 1 số bài nếu

cần

vào dd nước vôi trong:

- Nếu thấy vẩn đục là CO2

CO2+ Ca(OH)2 CaCO3 +

H2O

- Dẫn 2 khí còn lại vào dd Br2

nếu dd Br2 bị mất màu là

C2H4

C2H4 + Br2 C2H4Br2

- Lọ còn lại là CH4

b. Làm tương tự như câu a

C. Dặn dò

Chuẩn bị kiểm tra học kỳ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang