Tài liệu

Giáo án Hoá 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4202     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Giáo án Hoá 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hoá 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI,Kiến thức: Hs ôn tập, hệ thống lại: Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Tính chất hoá học của kim loại nói chung: Tác dụng với phi…
background image

                  LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI 

 

A. MỤC TIÊU: 

       1. Kiến thức: 

          Hs ôn tập, hệ thống lại: 

  Dãy hoạt động hoá học của kim loại 

  Tính chất hoá học của kim loại nói chung: Tác dụng với phi 

kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối và điều kiện để 

phản ứng xảy ra. 

  Tính chất giống nhau và khác nhau giữa kim loại nhôm, sắt: 

Nhôm và sắt cùng có những tính chất hoá học của kim loại nói 

chung. 

Trong các hợp chất, nhôm chỉ có hoá trị III, sắt vừa có hoá trị II, 

III. Nhôm  

          phản ứng với dung dịch kiềm tạo thành muối và giải phóng khí H2 

  Thành phần , tính chất và sản xuất gang, thép. 

  Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của 

nhôm oxit và criolit 

  Sự ăn mòn kim loại là gì? Biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn 

mòn. 

background image

       2) Kĩ năng: 

  Biết hệ thống hoá, rút ra những kiến thức cơ bản của chương 

  Biết so sánh để rút ra những tính chất giông và khác nhau giữa 

nhôm và sắt. 

  Biết vận dụng ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để 

viết các phương trình hoá học và xét các phản ứng có xảy ra hay 

không.Giải thích hiện tượng xảy ra trong thực tế. 

  Vận dụng để giải các bài tập hoá học có liên quan. 

 

B.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: 

             + Gv giao một số câu hỏi, yêu cầu Hs tự ôn tập ở nhà. 

             + Phiếu bài tập để Hs thực hiện tại lớp. 

             + Máy chiếu và bản trong, bút dạ, bảng phụ, giấy Ao...để:Giao 

nhiệm vụ cho Hs, Hs làm bài tập trên bảng trong và trình bày trước lớp, tóm 

tắt kiến thức đã được hệ thôïng hoá..v.v.. 

 

 C.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 

Hoạt động 1 

      I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ (22phút) 

background image

     Hoạt động của Gv 

       Hoạt động của Hs 

Gv: Chiếu lên màn hình mục tiêu của 

tiết ôn tập - Những kiến thức, kĩ năng 

cần được ôn lại trong tiết học. 

 

 

 

Gv: Yêu cầu Hs viết dãy hoạt động 

hoá học của một số kim loại (Gv 

chiếu lên màn hình) 

Gọi Hs nêu ý nghĩa của dãy hoạt động 

hoá học của kim loại(Gv chiếu lên 

màn hình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tính chất hoá học của kim loại 

 Hs: Nêu các tính chất hoá học của 

kim loại. 

Hs: Viết dãy hoạt động hoá học của 

một số kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, 

Fe, Pb, H, Cu, Ag, Au. 

* Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá 

học của kim loại: 

- Mức độ hoạt động hoá học của các 

kim loại giảm dần từ trái sang phải. 

- Kim loại đứng tược Mg (K, Na, 

Ba, Ca...) phản ứng với nước ở điều 

kiện thường. 

- Kim loại đứng trước H phản ứng 

với một số dung dịch axit (HCl, 

H2SO4 loãng...) 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hoá 9 - LUYỆN TẬP CHƯƠNG II: KIM LOẠI

Kiến thức: Hs ôn tập, hệ thống lại: Dãy hoạt động hoá học của kim loại. Tính chất hoá học của kim loại nói chung: Tác dụng với phi kim, với dung dịch axit, với dung dịch muối và điều kiện để phản ứng xảy ra. Tính chất giống nhau và khác nhau giữa kim loại nhôm, sắt: Nhôm và sắt cùng có những tính chất hoá học của kim loại nói chung. Trong các hợp chất, nhôm chỉ có hoá trị III, sắt vừa có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dung dịch kiềm tạo thành muối và giải phóng khí H2. Thành phần , tính chất và sản xuất gang, thép. Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxit và criolit. Sự ăn mòn kim loại là gì? Biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4202     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
200 bài tập hóa lớp 8 chọn loc Lượt tải: 632 Lượt xem: 48197
Kiến thức hóa hữu cơ lớp 11 Lượt tải: 391 Lượt xem: 25272
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG Lượt tải: 250 Lượt xem: 22813
báo cáo thực hành hóa đại cương Lượt tải: 16 Lượt xem: 17817
Có thể bạn quan tâm