Tài liệu

Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11739     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO,HS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật lý, tính chất hóa học - Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ TN, điều chế và…
BÀI THC HÀNH 5
Bài 35: Điều chế - thu khí HIĐRO và
thnh cht của HIĐRO
I/ Mc tiêu thc hành:
- HS nm vng nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính cht vt
lý, tính cht hóa hc
- Rèn kĩ năng lắp p dng c TN, điều chế và thu khí H
2
vào ng
nghim bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhn ra khí H
2
, biết
kiểm tra độ tinh khiết của k hiđro, biết tiến hành TN vi H
2
(dùng H
2
kh CuO)
II/ Đồ dùng dy hc:
- Dng c: mi nhóm: 4 ng ngh, giá ng ngh, giá st, kẹp, đèn
cn, diêm, ng dn kthng, nút cao su, ng dn khí hình , que
đóm, ống hút, thìa, bình nước
- Hóa cht: dd HCl, km viên, bt CuO
III/ Ni dung:
1) n đnh lp: Chia nhóm
2) Kim tra bài cũ:
- Điều chế hiđro trong PTN? Thu khí hiđro?
- Tính cht ca hiđro?
3) Ni dung thc hành:
TT
Tên thí
nghim
Cách tiến hành Hiện tượng
Gii thích và viết
PTHH
1
Điều chế
khí H
2
t
axit HCl,
Zn. Đốt
cháy khí
H
2
trong
kng khí
Cho vào ng nghim
3ml dd HCl 3-4 ht
kẽm. Đây là ng
nghim bng t cao su
ng dn khí xuyên
qua, khoảng 1’ sau đó
đưa que đóm đang cháy
vào đầu ng dn khí
- Có khí thoát ra
- Khí cháy được
- Khí H
2
2HCl + Zn ZnCl
2
+ H
2
2
Thu khí H
2
bng cách
đẩy không
k
Úp mt ng nghim lên
đầu ng dn khí H
2
sinh
ra. Sau 1 phút, gi ng
nghiệm đứng thẳng, đưa
ming ng nghim vào
tiếng n nh
H
2
tinh khiết
Liên hệ quảng cáo

gn sát ngn lửa đèn
cn
3
Hiđro khử
đồng (II)
oxit
Cho vào ng nghim
10ml dd HCl loãng và
4-5 viên km. Đy ng
nghim bng t cao su
ng dn khí un gp
khúc V có cha mt ít
bt CuO. Cho dòng H
2
kng ln O
2
đi qua
CuO đun nóng
- Bột đen đỏ
- Đầu ng thy
tinh có nước
- Có Cu to thành
CuO + H
2
to
Cu
+ H
2
O
4) Cng c:
Phn ứng điều chế H
2
, H
2
kh đồng (II) oxit thuc loi phn ng ?
Vì sao?
5) Dn dò:
- Làm v sinh, sp xếp các dng c, hóa cht
- HS hoàn thành bản tường trình
- GV nhn xét bui thc hành
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO

HS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật lý, tính chất hóa học - Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ TN, điều chế và thu khí H2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhận ra khí H2, biết kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro, biết tiến hành TN với H2 (dùng H2 khử CuO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11739     Tải về: 15     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1174 Lượt xem: 57448
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 317 Lượt xem: 36994
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34146
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34146
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34077
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29667
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23316