Tài liệu

Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1326     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP,/Mục tiêu : - Giúp HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích tam giác. II/Phương pháp :…
background image

 

Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: 

Tiết 29: 

LUYỆN TẬP 

I/Mục tiêu : 

-  Giúp HS nắm vững công thức tính diện tích 

tam giác. 

-  Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích 

tam giác. 

II/Phương pháp : 

-  HS thảo luận nhóm. 

-  Phân tích, gợi mở, luyện tập. 

III/Chuẩn bị: 

_GV: SGK,thước , ekê,compa,thước hình thoi, bảng 

phụ hình bài 133. 

_HS: SGK, thước, bảng phụ. 

IV/Các bước: 

background image

 

 

Ghi bảng 

Hoạt động của 

HS 

Hoạt động của 

GV 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

Bài 19: 

-Các    hình 1; 3; 6 

có diện tích là 4 Ô 

vuông. 

-Các   hình 2; 8 có 

viện  tích  là  3  Ô 

vuông. 

-Hai    có diện tích 

bằng nhau thì chưa 

chắc bằng nhau. 

 

-HS 

nêu 

công 

thức tính diện tích 

tam giác và trả lời 

bài 19. 

 

-Nêu  cách  tìm 

diện tích    

 

-Làm 

bài 

19 

SGK trg 122 

 

 

 

LUYỆN TẬP 

Hoạt động 2 : Làm bài tập 

background image

 

Bài tập: 21 

SABCD    =  AD  .  x 

(1) 

S  AED =

2

1 AD . EH 

S  AED = AD

2

1 . 2 

S  AED = AD 

SABCD    =  3.  S AED  

(2) 

             = 3. AD 

Từ  (1),  (2)  => 

AD.x = AD.3 

Vậy: x = 3cm 

 

 

-HS  vẽ  hình  và 

suy nghĩ làm bài. 

 

-GV  cho  Hs  làm 

bài  tập  21  (Gợi 

mở cách tìm diện 

tích  HCN  ABCD 

và   AED  có  gì 

liên quan) 

Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP

/Mục tiêu : - Giúp HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác. - Rèn luyện khả năng phân tích tìm diện tích tam giác. II/Phương pháp : - HS thảo luận nhóm. - Phân tích, gợi mở, luyện tập. III/Chuẩn bị: _GV: SGK,thước , ekê,compa,thước hình thoi, bảng phụ hình bài 133. _HS: SGK, thước, bảng phụ.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm