Tài liệu

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 22073     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 17
Tài liệu Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP,Mục tiêu  Nắm được định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.  Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định…
background image

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 

HÌNH THANG CÂN   

LUYỆN TẬP 

 

I/ Mục tiêu 

 

Nắm được định nghĩa, các tính chất, các dấu 

hiệu nhận biết hình thang cân. 

 

Biết  vẽ  hình  thang  cân,  biết  sử  dụng  định 

nghĩa  và  tính  chất  của  hình  thang  cân  trong  tính 

toán và chứng minh, biết chứng minh một tứ giác 

là hình thang cân. 

 

Rèn  luyện  tính  chính  xác  và  cách  lập  luận 

chứng minh hình học. 

II/ Phương tiện dạy học 

 

SGK, thước chia khoảng, thước đo góc, bảng 

phụ hình 23 trang 72, hình 30, 31, 32 trang 74, 75 

(các bài tập 11, 14, 19) 

background image

III/ Quá trình hoạt động trên lớp 

1/ Ổn định lớp 

2/ Kiểm tra bài cũ 

 

Định nghĩa hình thang, vẽ hình thang CDEF 

và đường cao CK của nó. 

 Định nghĩa hình thang vuông, nêu dấu hiệu 

nhận biết hình thang vuông. 

 Sửa bài tập 10 trang 71  

Tam giác ABC có AB = AC (gt) 

Nên   ABC là tam giác cân 

 

 Â1 = 

1

C

ˆ

 

Ta lại có :  Â1 = Â2 (AC là phân giác Â) 

Do đó : 

1

C

ˆ

 = Â2  

Mà 

1

C

ˆ

 so le trong Â2   

Vậy ABCD là hình thang 

3/Bài mới 

  BC // AD 


 

background image

Cho học sinh quan sát hình 23 SGK, nhận xét xem 

có gì đặc biệt. Sau đó giới thiệu hình thang cân 

Hoạt động của 

GV 

Hoạt động của 

HS 

Ghi bảng 

Hoạt động 1 : Định nghĩa hình thang cân 

?1  Hình  thang 

ABCD  ở  hình 

bên  có  gì  đặc 

biệt? 

Hình 23 SGK là 

hình thang cân. 

Thế  nào  là  hình 

thang cân ? 

?2 Cho học sinh 

quan  sát  bảng 

phụ 

hình 

23 

trang 72. 

 

1/ Định nghĩa 

Hình  thang  cân 

là  hình  thang  có 

hai  góc  kề  một 

đáy bằng nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 3+4 HÌNH THANG CÂN LUYỆN TẬP

Mục tiêu  Nắm được định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.  Biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết chứng minh một tứ giác là hình thang cân.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm