Thành viên idoc2012

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

- 12 tháng trước
1,933
Báo lỗi

Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan.

Nội dung

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:

LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu:

- HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu

nhận biết hình bình hành.

- HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình

hành để chứng minh một bài toán liên quan.

II/ Phương pháp :

- Luyện tập

- HS hoạt động theo nhóm

III/ Chuẩn bị :

- GV: Thước, compa, bảng phụ hình 72, SGK.

- HS : SGK, thước, compa, bảng phụ, bút lông.

Ghi bảng Hoạt động của

GV

Hoạt động

của HS

Giải bài 44

A

B

F

E

F

D

C

Hình Bình Hành

ABCD

=> DE // BF (AD //

BD) (1)

HĐ1: Kiểm

tra bài cũ :(7’)

? Nêu dấu hiệu

nhận biết một

tứ giác là hình

bình hành, sửa

bài tập 44

SGK.

? Phát biểu

định nghĩa và

tính chất hình

bình hành, sửa

bài tập 45

SGK.

-GV nhận xét

bài sửa của HS

-HS1: Phát

biểu dấu hiệu

vẽ hình sửa

bài tập 44

SGK.

-HS2: Phát

biểu và sửa

bài tập 45

SGK.

ED = 2

AD ( E là

trung điểm AD)

BF = 2

BC ( F là

trung điểm BC)

Mà AD = BC

(ABCD là hình bình

hành)

Vậy DF = BF (2)

Từ (1),(2) =>

EBFD là hbh

=> BE = DF

Giải bài 45

A E

B

và nhắc lại

cách chứng

minh một tứ

giác là hình

bình hành.

1 1

2 2

D F

C

) 2

; 2

( 2121

 

 

 DDBBDB

AB // CD => 

 11 FB (sole tg)

Vậy: BFDEFD //11   (hai

góc đồng vị bằng

nhau)

=> DEBF là hình

bình hành (do DE //

BF ; EB // DF)

Giải bài 46:

Câu a,b đúng; c,d sai

HĐ2: Luyện

tập (30’)

-Cho HS làm

-HS thảo luận

theo nhóm và

Giải bài 47:

a) AHD = CKB

(cạnh huyền – góc

nhọn)

=> AH = CK và AH

// CK

=> Tứ giác AHCK là

HBH

b) O là trung điểm

của HK

và AC là đường

chéo của hình bình

hành AHCK

=> O là trung điểm

AC

bài tập 46 trang

92 theo nhóm.

-GV dùng bảng

phụ vẻ hình 72

SGK.

-HS thảo luận

luyện tập bài

47 và trình bày

vào bảng phụ

-GV yêu cầu

HS nêu lại dấu

hiệu nhận biết

1 tứ giác là

hình bình hành.

-GV nhận xét

đại diện trả

lời.

-HS thảo luận

theo nhóm và

trình bài theo

nhóm

-HS nêu dấu

hiệu nhận

biết 1 tứ giác

là hình bình

hành.

=> O, A, C thẳng

hàng

Giải bài 48:

Tứ giác EFGH là

HBH

( EF // GH ( cùng //

với AC)

EF = GH ( cùng

bằng 2

AC )

bài làm của

nhóm và cho

điểm.

-GV chốt lại

cách chứng

minh 3 điểm

thẳng hàng dựa

vào tính chất

đường chéo

HBH.

-Cho HS làm

bài tập 48 (lấy

điểm cá nhân)

gọi HS lên

bảng vẽ hình.

-HS làm vào

vở và thi đua

lấy điểm.

HĐ3: Củng cố

(6’)

-Hướng dẫn

HS làm bài tập

49 SGK

HĐ4: Hướng

dẫn về nhà(2’)

-Học lại bài

hình bình hành.

-Làm bài tập

49 SGK

-Làm bài 82,

84 SBT

n

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang