Tài liệu

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1344     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP,Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình…
background image

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13: 

 

 

LUYỆN TẬP 

 

I/  Mục tiêu: 

-  HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu 

nhận biết hình bình hành. 

-  HS biết sử  dụng  những tính chất cả hình bình 

hành để chứng minh một bài toán liên quan. 

II/  Phương pháp : 

-  Luyện tập 

-  HS hoạt động theo nhóm 

III/  Chuẩn bị : 

-  GV: Thước, compa, bảng phụ hình 72, SGK. 

-  HS : SGK, thước, compa, bảng phụ, bút lông. 

background image

Ghi bảng 

Hoạt động của 

GV 

Hoạt động 

của HS 

 

Giải bài 44 

    A                              

                        F 

         E                              

F   

 

            D                              

C  

       Hình  Bình  Hành 

ABCD 

=>  DE // BF  (AD // 

BD)  (1) 

HĐ1

: 

Kiểm 

tra bài cũ :(7’) 

? Nêu dấu hiệu 

nhận  biết  một 

tứ  giác  là  hình 

bình  hành,  sửa 

bài 

tập 

44 

SGK. 

Phát 

biểu 

định  nghĩa  và 

tính  chất  hình 

bình  hành,  sửa 

bài 

tập 

45 

SGK. 

-GV  nhận  xét 

bài  sửa  của  HS 

 

-HS1: 

Phát 

biểu  dấu  hiệu 

vẽ  hình  sửa 

bài  tập  44 

SGK. 

 

-HS2: 

Phát 

biểu  và  sửa 

bài  tập  45 

SGK. 

 

 

 

 

 

background image

       ED  =

2

AD   (  E  là 

trung điểm AD) 

       BF  = 

2

BC   (  F  là 

trung điểm BC) 

Mà 

AD 

BC 

(ABCD  là  hình  bình 

hành) 

Vậy DF = BF  (2) 

  Từ 

(1),(2) 

=> 

EBFD là hbh 

   =>  BE = DF 

Giải bài 45 

A                    E           

                                           

 

và 

nhắc 

lại 

cách 

chứng 

minh  một  tứ 

giác  là  hình 

bình hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                1 

1        

2

                2  

            

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 13:LUYỆN TẬP

Mục tiêu: - HS củng cố vững chắc các tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. - HS biết sử dụng những tính chất cả hình bình hành để chứng minh một bài toán liên quan.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm