Thành viên idoc2012

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

- 12/17/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

- 12/17/2012
4,253
Báo lỗi

A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác - Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy lôgíc B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước - HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

A- MỤC TIÊU

- Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích

tam giác

- Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy

lôgíc

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước

- HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Nêu cách tính diện tích tam

giác. áp dụng cho ABC có S =

30cm2; đường cao ứng với đỉnh A

HS: Cách tính S tam giác.......

S = a. ha

Thay số:

là 6cm. tính cạnh đối diện với A?

GV gọi HS nhận xét và cho điểm

30 = a. ha => a = 30: 6 => a = 5

(cm)

Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT)

GV yêu cầu HS thực hiện bài tập

22/122-SGK.

Gợi ý cho HS c/m

+ Từ cách vẽ đó , hãy suy ra một

cách khác để chứng minh công

thức tính diện tích của tam giác.

+ Vẽ lên giấy 1 hcn có 1 kích thư-

ớc là 1 cạnh cho trước của một tam

giác, diện tích bằng diện tích của

tam giác cho trước đó.

HS:Chứng minh

Ta có: AEI = BEJ (g.c.g)

AFI = CFK (g.c.g)

=> S ABC = S BJKC = BC.BJ

S ABC = 1/2 BC.AH

Vậy diện tích tam giác bằng nửa

tích của 1 cạnh nhân vói chiều cao

ứng với cạnh đó.

A

J E I F

B H

GV: Xem hình vẽ 134/SGK, hãy

tìm x sao cho diện tích hình chữ

nhật ABCD gấp 3 lần S ADE?

+ Kiểm tra bài làm của HS sau đó

sửa sai

Bài tập 21/122-SGK

HS1 làm bài tập trên bảng .

Các HS khác làm vào vở.

Chứng minh

Ta có: x. AD = 3(2AD):2 => x =

3cm

HS : Đưa vở cho GV kiểm tra

GV: Cho HS làm trên giấy có kẻ ô

đã chuẩn bị trước bài 22 sgk

+ vẽ thêm I sao cho S PIK = S

PAF ?

+ vẽ thêm O sao cho S POF = 2 S

PAF ?

+ Vẽ thêm N sao cho S PNF = 1/2

HS 1: Tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang có điểm A

HS 2: Tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang cách đường PF 8 ô về

phía trên.

HS 3: tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang cách PF 2 ô về phía

S PAF ? trên.

Bài 26 (T129 - SBT)

Tại sao  ABC luôn có diện tích

không đổi hay tại sao diện tích 

ABC lại bằng diện tích  A'BC?

HS: Vẽ hình vào vở

HS: Có AH = A'H' (khoảng cách

giữa hai đường thẳng song song d

và BC), có đáy BC chung

 SABC = SA'BC

Hoạt động 3: CỦNG CỐ 5 PHÚT)

? Nêu công thức tính diện tích tam

giác ; diện tích hình chữ nhật ?

HS:.......

HS........

d A A

HC H B

* Bài tập trắc nhgiệm :

Điền đúng , sai vào chỗ trống (...)

1. Hai tam giác bằng nhau thì có

diện tích bằng nhau (...)

2. Hai tam giác có diện tích bằng

nhau thì bằng nhau (...)

3. Hình thoi là một đa giác đều

(...)

4. Tam giác đều là một đa giác

đều (...)

5. Diện tích hình vuông bằng tích

độ dài một cạnh (...)

6. Chu vi của hình vuông có độ

dài cạnh bằng a là 4a(...)

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 PHÚT)

- Học thuộc công thức thức tính diện tích các hình đã học.

- BTVN: 23,24,25/123-sgk.

* Hướng dẫn bài 25/SGK: Đường cao là: 2 3

..... 3

2

22 2 aaaa 

  



2 a

Vậy diện tích là: ........

2 3..

2 1

 aa

a

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang