Tài liệu

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3192     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC,A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác…
background image

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC 

A- MỤC TIÊU 

 

- Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác 

 

-  Rèn  luyện  kĩ  năng  phân  tích,  kĩ  năng  tính  toán  tìm  diện  tích 

tam giác  

 

- Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy 

lôgíc  

B- CHUẨN BỊ 

 

- GV: Bảng phụ, thước 

 

- HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác 

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) 

GV:  Nêu  cách  tính  diện  tích  tam 

giác.  áp  dụng  cho  ABC  có  S  = 

30cm2; đường cao ứng với đỉnh A 

HS: Cách tính S tam giác.......  

S = a. ha 

Thay số: 

background image

là 6cm. tính cạnh đối diện với A? 

 

GV gọi HS nhận xét và cho điểm   

30  =  a.  ha  =>  a  =  30:  6  =>  a  =  5 

(cm) 

Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT) 

GV  yêu  cầu  HS  thực  hiện  bài  tập 

22/122-SGK.  

Gợi ý cho HS c/m 

 

 

 

 

 

 

 

+  Từ  cách  vẽ  đó  ,  hãy  suy  ra  một 

cách  khác  để  chứng  minh  công 

thức tính diện tích của tam giác.  

 

+ Vẽ lên giấy 1 hcn có 1 kích thư-

ớc là 1 cạnh cho trước của một tam 

giác,  diện  tích  bằng  diện  tích  của 

tam giác cho trước đó. 

HS:Chứng minh  

Ta có: AEI = BEJ (g.c.g) 

AFI = CFK (g.c.g) 

=> S ABC = S BJKC = BC.BJ 

S ABC = 1/2 BC.AH 

Vậy  diện  tích  tam  giác  bằng  nửa 

tích của 1 cạnh nhân vói chiều cao 

ứng với cạnh đó. 

  J   E       I        F       

B                    H                  

background image

GV:  Xem  hình  vẽ  134/SGK,  hãy 

tìm  x  sao  cho  diện  tích  hình  chữ 

nhật ABCD gấp 3 lần S ADE? 

 

 

 

+ Kiểm tra bài làm của HS sau đó 

sửa sai   

Bài tập 21/122-SGK 

HS1 làm bài tập trên bảng . 

 Các HS khác làm vào vở.  

Chứng minh  

Ta  có:  x.  AD  =  3(2AD):2  =>  x  = 

3cm  

HS : Đưa vở cho GV kiểm tra 

GV: Cho HS làm trên giấy có kẻ ô 

đã chuẩn bị trước bài 22 sgk  

+  vẽ  thêm  I  sao  cho  S  PIK  =  S 

PAF  ? 

 

+ vẽ thêm  O sao cho S POF = 2 S 

PAF  ? 

 

+ Vẽ thêm N sao cho S PNF = 1/2 

 

 

HS 1: Tất cả những điểm nằm trên 

hàng ngang có điểm A 

HS 2: Tất cả những điểm nằm trên 

hàng ngang cách đường PF 8 ô về 

phía trên. 

HS  3:  tất  cả  những  điểm  nằm  trên 

hàng  ngang  cách  PF  2  ô  về  phía 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác - Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy lôgíc B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước - HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm