Tài liệu

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3539     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC,A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác…
LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC
A- MỤC TIÊU
- Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác
- Rèn luyện năng phân tích, năng tính toán tìm diện ch
tam giác
- Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp duy
lôgíc
B- CHUN B
- GV: Bảng phụ, thước
- HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác
C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)
GV: Nêu cách tính diện tích tam
giác. áp dụng cho
ABC S =
30cm2; đường cao ứng với đỉnh A
HS: Cách tính S tam giác.......
S = a. ha
Thay số:
là 6cm. tính cạnh đối diện với A?
GV gọi HS nhận xét và cho điểm
30 = a. ha => a = 30: 6 => a = 5
(cm)
Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT)
GV yêu cầu HS thực hiện bài tập
22/122-SGK.
Gợi ý cho HS c/m
+ Tcách vẽ đó , hãy suy ra một
cách khác để chứng minh công
thức tính diện tích của tam giác.
+ Vlên giấy 1 hcn 1 kích thư-
ớc là 1 cạnh cho trước của một tam
giác, diện ch bằng diện tích của
tam giác cho trước đó.
HS:Chứng minh
Ta có:
AEI = BEJ (g.c.g)
AFI = CFK (g.c.g)
=> S ABC = S BJKC = BC.BJ
S ABC = 1/2 BC.AH
Vậy diện tích tam giác bằng nửa
tích của 1 cạnh nhân vói chiều cao
ứng với cạnh đó.
A
J E I F
B H
Liên hệ quảng cáo

GV: Xem hình v 134/SGK, hãy
tìm x sao cho diện tích hình ch
nhật ABCD gấp 3 lần S ADE?
+ Kiểm tra bài làm của HS sau đó
sửa sai
Bài tập 21/122-SGK
HS1 làm bài tập trên bảng .
Các HS khác làm vào vở.
Chứng minh
Ta có: x. AD = 3(2AD):2 => x =
3cm
HS : Đưa vở cho GV kiểm tra
GV: Cho HS làm trên giấy có kô
đã chuẩn bị trước bài 22 sgk
+ v thêm I sao cho S PIK = S
PAF ?
+ vthêm O sao cho S POF = 2 S
PAF ?
+ Vthêm N sao cho S PNF = 1/2
HS 1: Tt cả những điểm nằm trên
hàng ngang có điểm A
HS 2: Tt cả những điểm nằm trên
hàng ngang cách đường PF 8 ô v
phía trên.
HS 3: tất cả những điểm nằm trên
hàng ngang cách PF 2 ô v phía
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác - Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy lôgíc B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước - HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm