Tài liệu

Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH CHỮ NHẬT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1374     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH CHỮ NHẬT - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Hình Học lớp 8: HÌNH CHỮ NHẬT,A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa và các tính chất của hình chữ nhật. Qua đó rút ra dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.- Rèn kĩ…
background image

HÌNH CHỮ NHẬT 

A- MỤC TIÊU 

 

-  HS  nắm  chắc  định  nghĩa  và  các  tính  chất  của  hình  chữ  nhật. 

Qua đó rút ra dấu hiệu nhận biết   

hình chữ nhật. 

 

- Rèn kĩ năng vẽ hình chữ nhật, vận dụng tính chất của hình chữ 

nhật để chứng minh 

 

- Vận dụng kiến thức về hình chữ nhật trong thực tế. 

 

B- CHUẨN BỊ 

 

- GV: thước kẻ, com pa ,ê ke, bảng phụ, phấn màu 

 

- HS: thước kẻ, compa; ê ke. 

 

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT) 

1)  cho  hình    bình  hành  ABCD  có   

A                       

D                         

background image

A=900.  tính  các  góc  còn  lại  của 

hình bình hành đó? 

 

2) Hãy nêu tính chất của hình thang 

cân ,của hbh? 

 

 

Gọi HS nhận xét và cho điểm . 

HS : 

 

 

 

Vì  ABCD  là  hình  bình  hành  => 

A= C =900 ,  

 A+B =180 (bù nhau) => B= 900 

=>  D =900 (B=D). Vậy B=C =D 

= 900 

Hoạt động 2 

BÀI MỚI (35 PHÚT) 

GV:  hình    vẽ  trong  bài  tập  trên  là 

hình  chữ  nhật.  Vậy  thế  nào  là  hình 

chữ nhật? 

 

 

 

Ngoài  ra, định nghĩa hình chữ nhật 

 

HS:  hình  chữ  nhật  là  hình  bình 

hành có 1 góc vuông 

1) Định nghĩa  

A = C = B = D = 1V <=> ABCD 

là hcn 

HS:  Hình  chữ  nhật  là  hình  thang 

background image

thông  qua  hình  thang  cân?  thông 

qua hình tứ giác? 

 

 

GV: Thông qua các khái niệm trên, 

em  hãy  cho  biết  hình  chữ  nhật  có 

những tính chất gì? 

 

Từ tính chất hình thang cân và hình 

bình  hành  ta  có  tính  chất  gì  về 

đường chéo? 

Chốt lại các  tính chất của hình chữ 

nhật 

 

GV: Từ định nghĩa và  tính chất rút 

ra các dấu hiệu nhận biết tứ giác là 

hình chữ nhật? 

 

cân  có  1  góc  vuông.  Hình  chữ 

nhật là tứ giác có 4 góc vuông 

HS:  Có  đầy  đủ  các  t/c  của  hình 

bình hành, hình thang cân 

2) Tính chất  

-  Có  đầy  đủ  t/c  của  hbh  và  hình 

thang cân 

 

HS:  Trong  hình  chữ  nhật,  hai 

đường  chéo  bằng  nhau  và  cắt 

nhau  tại  trung  điểm  của  mỗi 

đường  

HS : Ghi bài 

 

HS: 

3) Dấu hiệu nhận biết sgk  

     1. Tứ giác có 3 góc vuông 

     2.  Hình  thang  cân  có  1  góc 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH CHỮ NHẬT

A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa và các tính chất của hình chữ nhật. Qua đó rút ra dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.- Rèn kĩ năng vẽ hình chữ nhật, vận dụng tính chất của hình chữ nhật để chứng minh - Vận dụng kiến thức về hình chữ nhật trong thực tế.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm