Tài liệu

Giáo Án Hình Học 11 – VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN. SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VÉCTƠ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2031     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo Án Hình Học 11 – VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN. SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VÉCTƠ - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo Án Hình Học 11 – VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN. SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VÉCTƠ,Hiểu được các khái niệm, các phép toán về véctơ đã đưa được trình bày trong hình học phẳng vẫn còn đúng trong không gian  Biết…
background image

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc – Giáo Án Hình Học 11 – Chương III- Năm học : 2007 - 2008 

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc – Giáo Án Hình Học 11 – Chương III- Năm học : 2007 - 2008 
 

Tiết 31: VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN. 

SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VÉCTƠ 

I. MỤC TIÊU BÀI DẠY  

 1. Về kiến thức 

  Hiểu được các khái niệm,  các phép toán về véctơ đã đưa được trình bày trong hình học 

phẳng vẫn còn đúng trong không gian 

  Biết được quy tắc hình hộp để cộng véctơ trong không gian 

 2. Về kỷ năng 

  Xác định phương, hướng, độ dài của véctơ trong không gian 
  Vận dụng các phép cộng, trừ véctơ, nhân véctơ với một số, tích vô hướng của hai véctơ để 

giải bài tập 

 3. Về tư duy và thái độ 

  Tích cực tham gia và bài học, có tinh thần hợp tác, phát huy tính tưởng tượng không gian 
  Rèn luyện tư duy logic 

II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 

  Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ 
  Học sinh: Kiến thức về véctơ trong mặt phẳng 

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

       Gợi mở vấn đáp , đan xen hoạt động nhóm 
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ( có thể cho học sinh hoạt động nhóm) 

Hoạt động của GV 

Hoạt dộng của HS 

Ghi bảng – Trình chiếu 

 Ôn tập phần các định 

nghĩa 

H1: Cho biết định nghĩa 
véctơ trong mặt phẳng, 
phương hương, độ dài của 
véctơ, khái niệm hai 
véctơ bằng nhau. 
H2: Nhắc lại phép cộng, 
trừ hai véctơ, quy tắc ba 
điểm, quy tắc hình bình 
hành.  
 Phép nhân một số với 
véctơ, điều kiện để hai 
véctơ cùng phương 
 

 + Nghe hiểu nhiệm vụ 
 + Trả lời câu hỏi 
 + Nhận xét câu trả lời 
của bạn 
 + Chính xác hoá kiến 
thức 

 
 
 
Sau khi học sinh trả lời, giáo viên treo bảng 
phụ ôn tập kiến thức cũ 

Hoạt động 2: Véctơ trong không gian 

Hoạt động của GV 

Hoạt dộng của HS 

Ghi bảng – Trình chiếu 

+ Yêu cầu học sinh đọc 
sách giáo khoa trang 84 

+ Nghe hiểu nhiệm vụ 

I. Véctơ trong không gian

 

 Véctơ, các phép toán véctơ trong không 
gian được định nghĩa hoàn toàn giống như 
trong mặt phẳng 

 

Giáo Án Hình Học 11 – VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN. SỰ ĐỒNG PHẲNG CỦA CÁC VÉCTƠ

Hiểu được các khái niệm, các phép toán về véctơ đã đưa được trình bày trong hình học phẳng vẫn còn đúng trong không gian  Biết được quy tắc hình hộp để cộng véctơ trong không gian 2. Về kỷ năng  Xác định phương, hướng, độ dài của véctơ trong không gian  Vận dụng các phép cộng, trừ véctơ, nhân véctơ với một số, tích vô hướng của hai véctơ để giải bài tập

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm