Tài liệu

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá:Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5855     Tải về: 12     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án giảng dạy khối lớp Lá:Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - tài liệu, sách iDoc.VnI. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả
Kế hoạch giảng dạy
Ch đề: Nước và các hin tượng tự nhiên
Thời gian 4 tun
I. Mc tiêu:
1. Phát trin nhận thức:
- Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Phát trin khả năng quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận vmột số hiện tượng tự nhiên
xung quanh trẻ.
- Nhận biết một số hiện tượng thời tiết, tự nhiên thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay
đổic hoạt động của cây cối, con vật và con người theo mùa.
- Nhận biết một số nguyên nhân gây ô nhim nguồn nước và các cách bảo vệ nguồn nước sạch.
- Biết so sánh lượng nước bằng các cách khác nhau, nhận biết, tách gộp trong phm vi 9.
- Phân biệt ngày, đêm, nhn biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Nhận biết phân biệt chữ cái g, y
2. Phát trin ngôn ngữ - giao tiếp:
- Trẻ biết trli các câu hỏi: tại sao? Như thế nào? để làm gì?
- Phát trin khả năng kể chuyn sáng tạo, kể chuyện tưởng tượng.
- Chủ động thảo lun, trao đổi với cô và bạn. Biết sử dụng lời nói để din tả trọn vẹn ý nghĩ của
mình.
- Phát âm đúng các chữ y, g có trong các t về nước và các hiện tượng tự nhiên.
3. Phát trin thẩm mỹ:
- Cm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, trongu chuyn, bài thơ về các hiện tượng tự nhiên.
- Thể hiện cảm c, sáng tạo qua việc cảm nhn cái đẹp trong thiên nhiên thông qua các hot
động ngh thuật: cắt, xé dán, nặn, vẽ và các hot động âm nhạc.
- Hát đúng giai điu và li bài hát, biết sáng tạo các vận động theo các giai điệu.
4. Phát trin thể chất:
- Biết sử dụng các trang phục phù hợp vi thời tiết để bảo vsức khỏe.
- Hình thành thói quen vsinh trong ăn ung và phòng bnh.
- Nhận biết và tránh nhưng nơi nguy hiểm đối với trẻ.
- Phát trin hệ cơ tay, chân, bụng thông qua các hoạt động: m trúng đích thng đứng, bóng
chuyền qua đầu, qua chân.
- Ý thức thực hin đúng k luật.
5. Phát trin tình cm xã hi:
- Có ý thc tiết kim nước sạch, ý thức bảo vệ nguồn nước và môi tng.
- Có thói quen thực hin các hoạt động lao động tự phục vụ.
- Có ý thc lịch sự trong giao tiếp với mọi người xung quanh.
II. Nội Dung:
III. Mạng hoạt động:
Nước
Các hiện tượng t nhiên
Nước
- Nguồn nước trong tự nhiên và các
nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt.
- Một số trạng thái của nước.
- Vòng tuần hoàn của nước.
- Lợi ích của nước đối với đời sống con
người, con vật, cây cối.
- Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
và bảo vệ nguồn nước sạch.
Các hiện tượng tự nhiên
- Thứ tự các mùa trong năm
- Ảnh hưởng của thời tiết đến sự thay đổi sinh hoạt,
hoạt động của con người, cây cối, con vật.v..v...
- Mặt trời, mặt trăng. Sự thay đổi tuần hoàn ngày và
đêm.
- Một số hiện tượng thời tiết: mưa, nắng, gbão,
sương mù.v.v..
- Sự thay đổi thời tiết theo mùa và cách phòng tránh
các bệnh theo mùa.
Giáo án giảng dạy khối lớp Lá:Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên
I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ. - Nhận biết một số hiện tượng thời tiết, tự nhiên thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi các hoạt động của cây cối, con vật và con người theo mùa. - Nhận biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và các cách bảo vệ nguồn nước sạch. - Biết so sánh lượng nước bằng các cách khác nhau, nhận biết, tách gộp trong phạm vi 9. - Phân biệt ngày, đêm, nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. - Nhận biết phân biệt chữ cái g, y 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Trẻ biết
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Kế hoạch giảng dạy Chủ đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên

Thời gian 4 tuần I. Mục tiêu: 1. Phát triển nhận thức: - Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. - Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phán đoán và suy luận về một số hiện tượng tự nhiên xung quanh trẻ. - Nhận biết một số hiện tượng thời tiết, tự nhiên thay đổi theo mùa, thứ tự các mùa và sự thay đổi các hoạt động của cây cối, con vật và con người theo mùa. - Nhận biết một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và các cách bảo vệ nguồn nước sạch. - Biết so sánh lượng nước bằng các cách khác nhau, nhận biết, tách gộp trong phạm vi 9. - Phân biệt ngày, đêm, nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai. - Nhận biết phân biệt chữ cái g, y 2. Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: - Trẻ biết trả lời các câu hỏi: tại sao? Như thế nào? để làm gì? - Phát triển khả năng kể chuyện sáng tạo, kể chuyện tưởng tượng. - Chủ động thảo luận, trao đổi với cô và bạn. Biết sử dụng lời nói để diễn tả trọn vẹn ý nghĩ của mình. - Phát âm đúng các chữ y, g có trong các từ về nước và các hiện tượng tự nhiên. 3. Phát triển thẩm mỹ: - Cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên, trong câu chuyện, bài thơ về các hiện tượng tự nhiên. - Thể hiện cảm xúc, sáng tạo qua việc cảm nhận cái đẹp trong thiên nhiên thông qua các hoạt động nghệ thuật: cắt, xé dán, nặn, vẽ và các hoạt động âm nhạc. - Hát đúng giai điệu và lời bài hát, biết sáng tạo các vận động theo các giai điệu. 4. Phát triển thể chất: - Biết sử dụng các trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe. - Hình thành thói quen vệ sinh trong ăn uống và phòng bệnh. - Nhận biết và tránh nhưng nơi nguy hiểm đối với trẻ. - Phát triển hệ cơ tay, chân, bụng thông qua các hoạt động: ném trúng đích thẳng đứng, bóng chuyền qua đầu, qua chân. - Ý thức thực hiện đúng kỷ luật. 5. Phát triển tình cảm – xã hội: - Có ý thức tiết kiệm nước sạch, ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường. - Có thói quen thực hiện các hoạt động lao động tự phục vụ.

- Có ý thức lịch sự trong giao tiếp với mọi người xung quanh. II. Nội Dung:

III. Mạng hoạt động:

Nước Các hiện tượng tự nhiên

Nước - Nguồn nước trong tự nhiên và các nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt. - Một số trạng thái của nước. - Vòng tuần hoàn của nước. - Lợi ích của nước đối với đời sống con người, con vật, cây cối. - Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ nguồn nước sạch.

Các hiện tượng tự nhiên - Thứ tự các mùa trong năm - Ảnh hưởng của thời tiết đến sự thay đổi sinh hoạt, hoạt động của con người, cây cối, con vật.v..v... - Mặt trời, mặt trăng. Sự thay đổi tuần hoàn ngày và đêm. - Một số hiện tượng thời tiết: mưa, nắng, gió bão, sương mù.v.v.. - Sự thay đổi thời tiết theo mùa và cách phòng tránh các bệnh theo mùa.

Nước Và

Các hiện tượng tự nhiên

Phát triển nhận thức: - Đong lượng nước bằng các đơn vị đo. - Nhận biết các ngày trong tuần - Nhận biết, tách gộp trong phạm vi 9 - Ích lợi và tác hại của nước, không khí xung quanh bé, bé biết gì về mùa hè.

Phát triển thẩm mỹ: *TH: Vẽ các hiện tượng tự nhiên,vẽ theo ý thích. * Âm nhạc : Cho tôi đi làm mưa với, Trời nắng, trời mưa, cháu vẽ ông mặt trời.

T/C :Ai nhanh nhất, hát theo hình ảnh bức tranh.

Phát triển T/cảm XH: - Có ý thức tiết kiệm nước sạch, bảo

vệ nguồn nước sạch và môi trường sống -Có thói quen thực hiện được một số

công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ. -Chăm sóc cây cối, bảo vệ cảnh quan

thiên nhiên.

Phát triển ngôn ngữ: K/chuyện sáng tạo, đọc chuyện cho trẻ nghe. -Chuyện : Giọt nước tý xíu, ngày và đêm. - Đọc các câu đố về các hiện tượng tự nhiên.

Phát triển thể chất: *HĐVĐ: Ném trúng đích thẳng đứng, Chuyền bóng qua đầu và qua chân. - T/C: Chơi chi chi chành chành, lộn cầu vòng, ... *HĐNT : Chơi cướp cờ, Nhảy dây,rồng rắn, bịt mắt bắt dê,...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm