Tài liệu

Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2490     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]I.Mục tiêu: [/b] [b]Sau bài học, học sinh biết:[/b] - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Th
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I.M C TIÊU: Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
- Th c hi n nh ng hành vi đúng gi cho nhà tiêu h p v sinh.
II.Đ DÙNG D Y H C: - Các hình trang 70, 71 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A
H C SINH
* Ho t đ ng 1 : Quan sát tranh (15 phút)
M c tiêu: Nêu tác h i c a vi c ng i gia súc phóng u ườ ế
b a bãi đ i v i môi tr ng và s c kh e con ng i. ườ ườ
Cách ti n hành: ế
B c 1:ướ Quan sát cá nhân
B c 2:ướ GV yêu c u c em nói nh ng gì quan sát th y trong
hình.
B c 3:ướ Th o lu n nhóm
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
Hãy cho m t s d n ch ng c th em đã quan sát th y đ a
ph ng (đ ng làng, ngõ xóm, b n xe, b n tàu,)ươ ườ ế ế
- C n ph i m gì đ tránh nh ng hi n t ng tn? ượ
- Các nhóm tnh bày, GV nh n t k t lu n. ế
K t lu n: ế Phân n c ti u ch t c n c a quá trìnhướ
tiêu hoá bài ti t. Chúng mùi hôi th i ch a nhi uế
m m b nh. v y chúng ta ph i đi đ i, ti u ti n đúng n i ơ
quy đ nh; không đ v t nuôi (chó, mèo, l n, gà,…) phóng u ế
b a bãi.
* Ho t đ ng 2 : Th o lu n nhóm (15 phút)
M c tiêu: Bi t đ c các lo i nhà tiêu cách s d ng h pế ượ
v sinh.
Cách ti n hành :ế
B c 1:ướ GV chia nm HS và yêu c u các em quan sát hình 3,
4 trang 71 SGK tr l i theo g i ý : Ch và nói n t ng lo iả ờ
nhà tiêu trrong nh.
B c 2 :ướ Th o lu n
Các nhóm th o lu n theo các câu h i sau :
- đ a ph ng b n s d ng lo i nhà tiêu nào? ươ
- B n và gia đình c n ph i làm gì đ gi cho nhà tiêu luôn s ch
s ?
- Đ i v i v t nuôi thì c nm gì đ phân v t nuôi khôngm ô
nhi m môi tr ng ? ườ
L u y :ư GV h ng d n HS, các vùng mi n khác nhau có lo iướ
nhà tiêu kc nhau, cách s d ng cũng kc nhau.
Ví d :
- thành ph có lo i nhà tiêu t ho i thì ph i có đ n c d i ướ
th ng xuyên đ không có mùi hôi và ph i s d ng lo i gi y vườ
sinh dùng cho nhà tu t ho i.
- ng thôn th ng dùng nhà tiêu hai ngăn và ph i có tro b p ườ ế
ho cn c a đ n trên sau khi đi đ i ti n, gi y v sinh ph i ư
cho vào s t rác.
K t lu n: ế ng n tiêu h p v sinh. X phân ng i và ườ
đ ng v t h p s góp ph n phòng ch ng ô nhi mi tr ng ườ
không khí, đ t, n c. ướ
- HS quan sát các hình
trong SGK trang 70, 71.
- HS ti n hành th oế
lu n nhóm
- HS quan sát hình 3, 4
trang 71 SGK tr
l i.
- Các nhóm ti n hànhế
th o lu n.
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Th ngày tháng năm
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I M C TIÊU:
Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu đ c t m quan tr ng c a vi c x n c th i h p v sinh đ i v i đ i s ng conượ ướ
ng i và cu c s ng đ ng th c v t .ườ
II.Đ DÙNG D Y H C: Các hình trang 72, 73 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U:
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3
[b]I.Mục tiêu: [/b] [b]Sau bài học, học sinh biết:[/b] - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh. [b]II.Đồ dùng dạy học:[/b] - Các hình trang 70, 71 SGK.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2490     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm