Tài liệu

Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2473     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 66
Tài liệu Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]I.Mục tiêu: [/b] [b]Sau bài học, học sinh biết:[/b] - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Th
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I.M C TIÊU: Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
- Th c hi n nh ng hành vi đúng gi cho nhà tiêu h p v sinh.
II.Đ DÙNG D Y H C: - Các hình trang 70, 71 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
HO T Đ NG C A GIÁO VIÊN HO T Đ NG C A
H C SINH
* Ho t đ ng 1 : Quan sát tranh (15 phút)
M c tiêu: Nêu tác h i c a vi c ng i gia súc phóng u ườ ế
b a bãi đ i v i môi tr ng và s c kh e con ng i. ườ ườ
Cách ti n hành: ế
B c 1:ướ Quan sát cá nhân
B c 2:ướ GV yêu c u c em nói nh ng gì quan sát th y trong
hình.
B c 3:ướ Th o lu n nhóm
- Nêu tác h i c a vi c ng i và gia súc phóng u b a bãi. ườ ế
Hãy cho m t s d n ch ng c th em đã quan sát th y đ a
ph ng (đ ng làng, ngõ xóm, b n xe, b n tàu,)ươ ườ ế ế
- C n ph i m gì đ tránh nh ng hi n t ng tn? ượ
- Các nhóm tnh bày, GV nh n t k t lu n. ế
K t lu n: ế Phân n c ti u ch t c n c a quá trìnhướ
tiêu hoá bài ti t. Chúng mùi hôi th i ch a nhi uế
m m b nh. v y chúng ta ph i đi đ i, ti u ti n đúng n i ơ
quy đ nh; không đ v t nuôi (chó, mèo, l n, gà,…) phóng u ế
b a bãi.
* Ho t đ ng 2 : Th o lu n nhóm (15 phút)
M c tiêu: Bi t đ c các lo i nhà tiêu cách s d ng h pế ượ
v sinh.
Cách ti n hành :ế
B c 1:ướ GV chia nm HS và yêu c u các em quan sát hình 3,
4 trang 71 SGK tr l i theo g i ý : Ch và nói n t ng lo iả ờ
nhà tiêu trrong nh.
B c 2 :ướ Th o lu n
Các nhóm th o lu n theo các câu h i sau :
- đ a ph ng b n s d ng lo i nhà tiêu nào? ươ
- B n và gia đình c n ph i làm gì đ gi cho nhà tiêu luôn s ch
s ?
- Đ i v i v t nuôi thì c nm gì đ phân v t nuôi khôngm ô
nhi m môi tr ng ? ườ
L u y :ư GV h ng d n HS, các vùng mi n khác nhau có lo iướ
nhà tiêu kc nhau, cách s d ng cũng kc nhau.
Ví d :
- thành ph có lo i nhà tiêu t ho i thì ph i có đ n c d i ướ
th ng xuyên đ không có mùi hôi và ph i s d ng lo i gi y vườ
sinh dùng cho nhà tu t ho i.
- ng thôn th ng dùng nhà tiêu hai ngăn và ph i có tro b p ườ ế
ho cn c a đ n trên sau khi đi đ i ti n, gi y v sinh ph i ư
cho vào s t rác.
K t lu n: ế ng n tiêu h p v sinh. X phân ng i và ườ
đ ng v t h p s góp ph n phòng ch ng ô nhi mi tr ng ườ
không khí, đ t, n c. ướ
- HS quan sát các hình
trong SGK trang 70, 71.
- HS ti n hành th oế
lu n nhóm
- HS quan sát hình 3, 4
trang 71 SGK tr
l i.
- Các nhóm ti n hànhế
th o lu n.
Liên hệ quảng cáo

------- Giáo án L p 3 - T nhiên Xã h i – Năm h c 2011 – 2012---------
===========================================================================================
Th ngày tháng năm
Tu n 19 : T nhiªn vµ x· hi :
V SINH MÔI TR NG ƯỜ (ti p theo)ế
I M C TIÊU:
Sau bài h c, HS bi t: ế
- Nêu đ c t m quan tr ng c a vi c x n c th i h p v sinh đ i v i đ i s ng conượ ướ
ng i và cu c s ng đ ng th c v t .ườ
II.Đ DÙNG D Y H C: Các hình trang 72, 73 SGK.
III.HO T Đ NG D Y H C CH Y U:
===========================================================================================
Giáo viên : http:// tieuhoc.info – Tr ng Ti u h c Ki n Bái - Th y Ngun - H i Phòngườ
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử môn tự nhiên xã hội lớp 3
[b]I.Mục tiêu: [/b] [b]Sau bài học, học sinh biết:[/b] - Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi. - Thực hiện những hành vi đúng giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh. [b]II.Đồ dùng dạy học:[/b] - Các hình trang 70, 71 SGK.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2473     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm