Chia sẻ Download
Tài liệu GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH
/16
Thành viên docx2012

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

- 12 tháng trước
1,350
Báo lỗi
Thứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọcBài thơ về tiểu đội xe không kính                  Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính                   Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008         Tập đọc Luyện đọc -mắt đắng -bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính       Tìm hiểu bài   Những hình ảnh nào trong bài thơ nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe ?Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi Ung dung buồng lái ta ngồi Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng Không có kính ừ thì ướt áo Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi
Nội dung
Slide 1

GIÁO ÁN ĐI N TỆ Ử BÀI TH V TI U Đ I XE KHÔNG KÍNHƠ Ề Ể Ộ

Lê Th Xuân Huị ệ Ti u h c Kiên L ngể ọ ươ

hungdungvcmaimaiconhauhungdungvcmaimaiconhau

Maimaik xa roiMaimaik xa roi

Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ Nh ng hình nh nào ữ ảtrong bài th nói lên tinh ơ

th n dũng c m và lòng ầ ả hăng hái c a các chi n sĩ ủ ế lái xe ?

Bom gi t, bom rung, kính v đi r iậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng iồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ngấ ờ ẳ Không có kính thì t áoừ ướ M a tuôn, m a x i nh ngoài tr iư ư ố ư ờ Ch a c n thay, lái trăm cây s n aư ầ ố ữ M a ng ng, gió lùa mau khô thôiư ừ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ -Tình đ ng chí, đ ng ồ ồ đ i c a nh ng ng i ộ ủ ữ ườ chi n sĩ đ c th ế ượ ể hi n qua nh ng câu ệ ữ th nào?ơ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Tìm hi u bàiể

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

G p b n bè su t d c đ ng đi t iặ ạ ố ọ ườ ớ B t tay nhau qua c a kính v r iắ ử ỡ ồ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Hình nh nh ng chi c ả ữ ế xe không có kính v n ẫ băng băng ra m t tr n ặ ậ gi a bom đ n c a k ữ ạ ủ ẻ thù g i cho em nh ng ợ ữ c m nghĩ gì ?ả

-Các chú b đ i dũng c m b t ch p m i khó ộ ộ ả ấ ấ ọ khăn, gian kh .ổ -Các chú r t l c quan yêu đ i. Tin t ng chi n ấ ạ ờ ưở ở ế th ng.ắ -Đ cao vai trò c a ng i lái xe trong cu c kháng ề ủ ườ ộ chi n ch ng M c u n cế ố ỹ ứ ướ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n cướ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n cướĐ NG TR NG S N NGÀY NAYƯỜ ƯỜ Ơ

Không có kính không ph i vì xe không có kínhả

Bom gi t, bom rung, kính v đi r iậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng iồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ngấ ờ ẳ Nhìn th y gió vào xoa m t đ ngấ ắ ắ Th y con đ ng ch y th ng vào timấ ườ ạ ẳ Th y sao tr i và đ t ng t cánh chimấ ờ ộ ộ Nh sa, nh ùa vào bu ng láiư ư ồ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Ý nghĩa: Ca ng i tinh th n dũng c m, ợ ầ ả l c quan c a các chi n sĩ lái xe trong ạ ủ ế cu c kháng chi n ch ng M c u n cộ ế ố ỹ ứ ướ

PowerPoint Presentation hungdungvcmaimaiconhau Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT