Thành viên docx2012

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/16 trang
Tải xuống
Thành viên docx2012

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

- 12 tháng trước
1,524
Báo lỗi

Thứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọcBài thơ về tiểu đội xe không kính
                 Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọc
-mắt đắng
-bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính
                  Tìm hiểu bàiThứ   ngày tháng năm 2008
        Tập đọc
Luyện đọc
-mắt đắng
-bom giậtBài thơ về tiểu đội xe không kính       Tìm hiểu bài
  Những hình ảnh nào
trong bài thơ nói lên tinh
thần dũng cảm và lòng
hăng hái của các chiến sĩ
lái xe ?Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng
Không có kính ừ thì ướt áo
Mưa tuôn, mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay, lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi

Nội dung
Slide 1

GIÁO ÁN ĐI N TỆ Ử BÀI TH V TI U Đ I XE KHÔNG KÍNHƠ Ề Ể Ộ

Lê Th Xuân Huị ệ Ti u h c Kiên L ngể ọ ươ

hungdungvcmaimaiconhauhungdungvcmaimaiconhau

Maimaik xa roiMaimaik xa roi

Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ Nh ng hình nh nào ữ ảtrong bài th nói lên tinh ơ

th n dũng c m và lòng ầ ả hăng hái c a các chi n sĩ ủ ế lái xe ?

Bom gi t, bom rung, kính v đi r iậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng iồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ngấ ờ ẳ Không có kính thì t áoừ ướ M a tuôn, m a x i nh ngoài tr iư ư ố ư ờ Ch a c n thay, lái trăm cây s n aư ầ ố ữ M a ng ng, gió lùa mau khô thôiư ừ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ -Tình đ ng chí, đ ng ồ ồ đ i c a nh ng ng i ộ ủ ữ ườ chi n sĩ đ c th ế ượ ể hi n qua nh ng câu ệ ữ th nào?ơ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Tìm hi u bàiể

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

G p b n bè su t d c đ ng đi t iặ ạ ố ọ ườ ớ B t tay nhau qua c a kính v r iắ ử ỡ ồ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Hình nh nh ng chi c ả ữ ế xe không có kính v n ẫ băng băng ra m t tr n ặ ậ gi a bom đ n c a k ữ ạ ủ ẻ thù g i cho em nh ng ợ ữ c m nghĩ gì ?ả

-Các chú b đ i dũng c m b t ch p m i khó ộ ộ ả ấ ấ ọ khăn, gian kh .ổ -Các chú r t l c quan yêu đ i. Tin t ng chi n ấ ạ ờ ưở ở ế th ng.ắ -Đ cao vai trò c a ng i lái xe trong cu c kháng ề ủ ườ ộ chi n ch ng M c u n cế ố ỹ ứ ướ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n cướ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ Ý nghĩa: Ca ng i tinh ợ th n dũng c m, l c ầ ả ạ quan c a các chi n sĩ ủ ế lái xe trong cu c kháng ộ chi n ch ng M c u ế ố ỹ ứ n cướĐ NG TR NG S N NGÀY NAYƯỜ ƯỜ Ơ

Không có kính không ph i vì xe không có kínhả

Bom gi t, bom rung, kính v đi r iậ ỡ ồ Ung dung bu ng lái ta ng iồ ồ Nhìn đ t, nhìn tr i, nhìn th ngấ ờ ẳ Nhìn th y gió vào xoa m t đ ngấ ắ ắ Th y con đ ng ch y th ng vào timấ ườ ạ ẳ Th y sao tr i và đ t ng t cánh chimấ ờ ộ ộ Nh sa, nh ùa vào bu ng láiư ư ồ

Thứ   ngày tháng năm 2008

T p đ cậ ọ

Bài th v ti u đ i xe không kínhơ ề ể ộ Luy n đ cệ ọ Tìm hi u bàiể -m t đ ngắ ắ -bom gi tậ

-kính vỡ

Ý nghĩa: Ca ng i tinh th n dũng c m, ợ ầ ả l c quan c a các chi n sĩ lái xe trong ạ ủ ế cu c kháng chi n ch ng M c u n cộ ế ố ỹ ứ ướ

PowerPoint Presentation hungdungvcmaimaiconhau Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang