Tài liệu

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4114     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHI
THC HÀNH
PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN B
C MÔI TRƯỜNG T NHIÊN
.BIỂU Đ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG
MƯA CHÂU PHI
I – Mc tiêu :
1) Kiến thức :
- HS nắm được về s phân bố các MôiTrường T Nhiên
Châu Phi ,nguyên nhân của s phân bố bố đó
- Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa
Khí Hu với sphân bố các MôiTrương’ T nhiên của Châu
Phi.
2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí.
- Đọc ,mô tả và phân tích Lưc Đô’ , ảnh Địa Lí.
- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (Lượng mưa
và s phân bMôiTrương’ Tự Nhiên)
- Nhận biết Môi Trường Tự Nhiên qua tranh ảnh
II – Đồ dùng dạy học :
- Bản Đô’ Tự Nhiên Châu Phi
- Bản Đô khí hậu 4 đại đim ở Châu Phi
- Tranh ảnh về Môi Trưiơng’ Tự Nhiên Châu Phi
III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm
IV – Cácớc lên lớp :
1) Ổn định lớp:1’
2) Kiểm tra bài cũ :7’
-Nêu đặc điểm khậu và thực vật của i trường hoang
mạc và môi trường xavan ?
-Tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở bắc phi?
3Bài mơí:37’
Hoạt động 1 : TRÌNH Y, GIẢI THÍCH SỰ
PHÂN B CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.
Hoạt động dạy và học Ghi bng
a) HS quan sát H27.2 đọc tên các
I - TRÌNH BÀY, GIẢI
Môi Trương’ Tự Nhiên s phân
bố của các Môi Trương’ Tự Nhiên
- So sánh diện ch của c Môi
Trường?
THÍCH S PHÂN BỐ
CỦA MT TN :
a) Châu Phi các Môi
Trường: rừng xích đạo ,
Xavan hoang mạc chí
tuyến, cận nhiệt đới khô.
* Môi Trường xích đạo
ẩm : gồm bồn đại
Cônggô một dãy hẹp
ven vịnh GhinNê .
* 2 Môi Trường nhiệt đới
(xavan) nằm phía Bắc
phía Nam đường xích
đạo.
* 2 Môi trường hoang
mạc : Hoang mạc Xahara
(Bắc Phi), Hoang mc
Calahari ở Nam Phi.
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI
Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHII – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiênở Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó - Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa Khí Hậu với sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu Phi. 2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4114     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 2 Dân… Lượt tải: 10 Lượt xem: 17027
Tài liệu ôn thi môn địa lí Lượt tải: 249 Lượt xem: 17005
GIÁO TRÌNH ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM Lượt tải: 168 Lượt xem: 16156
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 245 Lượt xem: 13214
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11523