Tài liệu

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2665     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 10
Tài liệu Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ. - tài liệu, sách iDoc.Vn[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-an-dia-ly-lop-6-ten-bai-day-song-va-ho-.813821.html]Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG V
SÔNG VÀ HỒ.
1. MỤC TIÊU:
a. Kiến thức:
- Học sinh hiểu khái niêm phlưu, chi lưu, hệ thng sông, lưu
vcng, u ợng nước, chế độ nước.
- Nắm được khái niệm hồ, biết nguyên nhân nh tnh mt s
hồ và các loại hồ.
b. Kỹ năng:
- Kỹ năng đọc bản đồ, Quan sát mô hình.
c. Thái độ: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường.
2. CHUẨN BỊ:
a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, hình hthống ng,
bản đồ SNVN
b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.
3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sdụng bản đkhai thác
kiến thức
- Sử dụng mô hình khai thác kiến thức. Hoạt động nhóm.
4. TIẾN TRÌNH:
4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.
4.2. Ktbc : không.
4. 3. Bài mi: 37’
HO
ẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ
TRÒ.
N
ỘI DUNG.
Gii thiệu bài.
Hoạt động 1.
** Sdụng bản đồ khai thác kiến thức.
** Sdụng hình, bảng số liệu khai
thác kiến thức
+ Bng những hiểu biết em hãy t
lại những dòng sông em thường
gặp? Quê em có dòng sông nào?
TL: - Học sinh mô tả.
- Sông Vàm Cỏ Đông.
+ Sông là gì? Nguồn cung cấp nước
cho dòng sông?
1. Sông lượng
nước của sông:
- ng là dòng nước
Liên hệ quảng cáo

TL: - Sông dòng nước chảy thường
xuyên, tự nhiên, tương đối ổn định trên
bề mặt thực địa.
- Nguồn cung cấp nước nước
mưa, nước ngầm, băng tan.
+ Quan sát bản đTNVN chỉ một s
hệ thống sông hình thành khái niệm
lưu vực sông?
TL: - Học sinh lên bảng xác định.
+ Vy lưu vực sông là gì? Đặc điểm
dòng chảy phụ thuộc yếu tố nào?
TL: - Lưu vực sông là diện tích đất
đai cung cấp nước thường xuyên cho
ng gọi làu vực.
- Khí hậu.
chảy thường xuyên, t
nhiên, tương đối ổn
định trên bmặt thực
địa.
- Nguồn cung cấp
nước nước mưa,
nước ngầm, băng tan.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ.
[url=http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-an-dia-ly-lop-6-ten-bai-day-song-va-ho-.813821.html]Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : SÔNG VÀ HỒ.[/url]MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh hiểu khái niêm phụ lưu, chi lưu, hệ thống sông, lưu vực sông, lưu lượng nước, chế độ nước. - Nắm được khái niệm hồ, biết nguyên nhân hình thành một số hồ và các loại hồ. b. Kỹ năng: - Kỹ năng đọc bản đồ, Quan sát mô hình. c...
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2665     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Địa lý du lịch Việt Nam Lượt tải: 244 Lượt xem: 12857
AI CẬP THUỘC CHÂU NÀO? Lượt tải: 2 Lượt xem: 11146
Giáo trình địa lý kinh tế Việt Nam Lượt tải: 69 Lượt xem: 10104