Tài liệu

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 31934     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng,Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người…
background image

Giáo án địa lý 12 

- Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự  

phân hóa  

về thu nhập bình quân đầu người  giữa các vùng  

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 

1. Kiến thức:  

- Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu 

người giữa các vùng. 

-  Biết  được  một  số  nguyên  nhân  dẫn  đến  sự  khác  biệt  về  thu 

nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 

2. Kĩ năng:  

- Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu. 

- So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người 

giữa các vùng . 

II. phương tiện  dạy học

-  Bảng  số  liệu  về  thu  nhập  bình  quân  theo  đầu  người  của  các 

vùng nước ta. 

- Các dụng cụ để vẽ (Com pa, thước kẻ, bút chì,....) 

III. Hoạt động dạy và học

A. ổn định tổ chức: 

background image

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................... 

B. Kiểm tra miệng:  

Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta. 

Câu  2:  Phân  tích  những  ảnh  hưởng  của  quá  trình  đô  thị  hóa  ở 

nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội. 

Khởi động: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

Bài mới

Hoạt động của giáo viên và học 

sinh 

Nội  dung chính 

Hoạt  động  1:  Xác  định  yêu  cầu 

của bài thực hành 

Hình thức: Cả lớp. 

-  GV  yêu  cầu  HS  đọc  nội  dung 

bài  thực  hành,  sau  đó  nêu  yêu 

 

 

 

 

background image

cầu của bài thực hành. 

GV  nói:  Như  vậy  bài  thực  hành 

có 2 yêu cầu: 

+ Một là: Chọn và vẽ biểu đồ thể 

hiện thu nhập bình quân theo đầu 

người  các  vùng  nước  ta,  năm 

2004. 

+  Hai  là:  Phân  tích  bảng  số  liệu 

để rút ra nhận xét mức thu nhập 

bình quân đầu người/ tháng giữa 

các  vùng  qua  các  năm  1999, 

2002, 2004. 

Hoạt động 2: Xác định loại biểu 

đồ  thích  hợp  yêu  cầu  của  bài 

thực hành và vẽ biểu đồ. 

Hình thức: Cá nhân. 

Bước 1:  

-  GV  gọi  1  HS  đọc  yêu  cầu  của 

bài  tập  1  (Vẽ  biểu  đồ  thu  nhập 

bình  quân  đầu  người/tháng  giữa 

các  vùng  của  nước  ta,  năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm