Thành viên idoc2012

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

- 12/02/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

- 12/02/2012
45,360
Báo lỗi

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

Nội dung

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự

phân hóa

về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu

người giữa các vùng.

- Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu

nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.

2. Kĩ năng:

- Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.

- So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người

giữa các vùng .

II. phương tiện dạy học:

- Bảng số liệu về thu nhập bình quân theo đầu người của các

vùng nước ta.

- Các dụng cụ để vẽ (Com pa, thước kẻ, bút chì,....)

III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.

Câu 2: Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở

nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội.

Khởi động: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh

Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung chính

Hoạt động 1: Xác định yêu cầu

của bài thực hành

Hình thức: Cả lớp.

- GV yêu cầu HS đọc nội dung

bài thực hành, sau đó nêu yêu

cầu của bài thực hành.

GV nói: Như vậy bài thực hành

có 2 yêu cầu:

+ Một là: Chọn và vẽ biểu đồ thể

hiện thu nhập bình quân theo đầu

người các vùng nước ta, năm

2004.

+ Hai là: Phân tích bảng số liệu

để rút ra nhận xét mức thu nhập

bình quân đầu người/ tháng giữa

các vùng qua các năm 1999,

2002, 2004.

Hoạt động 2: Xác định loại biểu

đồ thích hợp yêu cầu của bài

thực hành và vẽ biểu đồ.

Hình thức: Cá nhân.

Bước 1:

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu của

bài tập 1 (Vẽ biểu đồ thu nhập

bình quân đầu người/tháng giữa

các vùng của nước ta, năm

2004).

- GV nói: Bảng số liệu có 3 năm,

nhưng bài tập chỉ yêu cầu vẽ một

năm 2004.

? Loại biểu đồ nào là thích hợp

nhất với số liệu và bài tập?

- 1- 2 HS trả lời (Biểu đồ cột,

mỗi vùng một cột)

GV: Chúng ta đã xác định được

loại biểu đồ cần vẽ, bây giờ mỗi

em sẽ vẽ nhanh biểu đồ vào vở.

Cố gắng trong 10 phút phải vẽ

song biểu đồ, sau đó chúng ta sẽ

phân tích bảng số liệu.

- GV yêu cầu 1- 2 HS lên vẽ

biểu đồ ở trên bảng.

Bước 2: HS vẽ biểu đồ vào vở.

Bước 3: cả lớp cùng quan sát

biểu đồ đã vẽ ở trên bảng, nhận

xét, chỉnh sửa những chỗ chưa

chính xác, chưa đẹp, mỗi cá

* Kết luận:

+ Mức thu nhập bình quân đầu

người/ tháng của các vùng đều

nhân HS tự nhận xét, chỉnh sửa

biểu đồ mà đã vẽ.

Hoạt động 3: Phân tích bảng số

liệu

Hình thức: cặp.

Bước 1:

- Các cặp HS làm bài tập 2 (so

sánh, nhận xét mức thu nhập

bình quân theo đầu người/tháng

giữa các vùng qua các năm).

- Gợi ý:

+ So sánh các chỉ số theo hàng

ngang để biết sự thay đổi mức

thu nhập bình quân đầu

người/tháng của từng vùng qua

các năm, cần tính tốc độ tăng để

biết sự khác nhau về tốc độ tăng.

+ So sánh các chỉ số theo hàng

dọc để tìm sự khác nhau về mức

thu nhập bình quân theo đầu

người/ tháng giữa các vùng cao

tăng (trừ Tây Nguyên có sự

biến động theo chiều hướng

giảm vào giai đoạn 1999- 2002.

Tốc độ tăng không đều (dẫn

chứng)

+ Mức thu nhập bình quân đầu

người/ tháng giữa các vùng luôn

có sự chênh lệch (dẫn chứng).

+ Nguyên nhân chênh lệch: Do

các vùng có sự khác nhau về

phát triển kinh tế và số dân.

nhất và thấp nhất chênh nhau

bao nhiêu lần.

+ Tìm nguyên nhân sự chênh

lệch về mức thu nhập bình quân

đầu người/ tháng giữa các vùng.

Bước 2:

- HS trinh bày kết quả, GV giúp

HS chuẩn kiến thức.

IV. Đánh giá:

Căn cứ vào bảng 19 SGK Địa lí 12, chọn các ý đúng trong các câu

sau:

Câu 1: Năm 1999 những vùng nào có thu nhập bình quân cao hơn

thu nhập bình quân của cả nước?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

Câu 2: Thứ tự từ cao xuống thấp của ba vùng có thu nhập bình

quân cao nhất của năm 1999 là:

A. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên.

C. Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ.

D. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3: Vùng luôn có vị trí số 1 về thu nhập bình quân đầu người

là:

A. Đồng bằng sông Hồng C. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 4: Từ năm 1999 đến năm 2004 , vùng nào có thu nhập bình

quân đầu người giảm sau đó lại tăng?

A. Đông Bắc C. Tây Nguyên.

B. Tây Bắc D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5: Từ năm 1999 đến năm 2004, vùng nào có tốc độ tăng thu

nhập bình quân đầu người cao nhất?

A. Đông Bắc C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng D. Đông Nam Bộ.

V. Hoạt động nối tiếp:

Hoàn thiện biểu đồ nếu vẽ chưa song.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang