Tài liệu

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 33780     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng - tài liệu, sách iDoc.VnMục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập
Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: V biểu đồ và phân tích s
phân hóa
v thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng
I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:
1. Kiến thức:
- Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu
người giữa các vùng.
- Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu
nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng.
2. Kĩ năng:
- Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.
- So sánh nhận xét mức thu nhập bình quân theo đầu người
giữa các vùng .
II. phương tiện dạy học:
- Bảng số liệu vthu nhập bình qn theo đầu người của c
vùng nước ta.
- Các dụng cụ để vẽ (Com pa, thước kẻ, bút chì,....)
III. Hoạt động dạy và học:
A. ổn định tổ chức:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................
B. Kiểm tra miệng:
Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.
Câu 2: Phân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa
nước ta đối với phát triển kinh tế- xã hội.
Khởi động: GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
Bài mới:
Hot động của giáo viên và học
sinh
Nội dung chính
Hot động 1: Xác định yêu cầu
của bài thực hành
Hình thc: Cả lớp.
- GV u cu HS đọc nội dung
bài thực hành, sau đó u yêu
Liên hệ quảng cáo

cầu của bài thực hành.
GV nói: Như vậy bài thực hành
có 2 yêu cầu:
+ Một là: Chọn và vẽ biểu đồ thể
hiện thu nhập bình quân theo đầu
người các vùng nước ta, năm
2004.
+ Hai là: Phân tích bảng số liệu
để rút ra nhận xét mức thu nhập
bình quân đầu người/ tháng giữa
các vùng qua các năm 1999,
2002, 2004.
Hot động 2: Xác định loại biểu
đồ thích hợp yêu cầu của bài
thực hành và v biểu đồ.
Hình thức: Cá nhân.
Bước 1:
- GV gọi 1 HS đọc yêu cu của
bài tập 1 (Vẽ biểu đồ thu nhập
bình quân đầu người/tháng giữa
các vùng của nước ta, năm
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án địa lý 12 - Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng
Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Nhận xét và hiểu được sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng. - Biết được một số nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng. 2. Kĩ năng: - Vẽ biểu đồ và phân tích bảng số liệu.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm