Thành viên idoc2012

Giáo án địa lý 12 - bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án địa lý 12 - bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

- 12 tháng trước
5,501
Báo lỗi

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật ở nước ta, tình trạng suy thoái và hiện trạng sử dụng tài nguyên đất ở nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của sự suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất.

Nội dung

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

Giáo án địa lý 12 - Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên

nhiên

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Hiểu rõ tình hình suy giảm tài nguyên rừng và đa dạng sinh vật

ở nước ta, tình trạng suy thoái và hiện trạng sử dụng tài nguyên

đất ở nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của sự

suy giảm tài nguyên sinh vật, sự suy thoái tài nguyên đất.

Biết được các biện pháp của nhà nước nhằm bảo vệ tài nguyên

rừng và đa dạng sinh vật và các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất.

2. Kĩ năng:

- Có kĩ năng liên hệ thực tế về các biểu hiện suy thoái tài

nguyên đất.

- Phân tích được bảng số liệu.

II. phương tiện dạy học:

- Hình ảnh về các hoạt động chặt phá, phát đốt rừng, hậu quả

của mất rừng, làm suy thoái đát và môi trường.

- Hình ảnh về các loài chim, thú quý cần bảo vệ.

- Atlat địa lí Việt Nam.

- Bản đồ hình thể Việt Nam.

III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Thu một số bài thực hành để chấm.

Khởi động: GV nêu vấn đề:

Tại sao người ta chỉ trồng cà phê ở vùng Tây Nguyên mà không

trồng ở đồng bằng sông Hồng và ngược lại?

Tai sao người Mông ở Lào Cai lại phải làm ruộng bậc thang để

trồng lúa?

Tại sao nước ta phải quy định kích thước mắt lưới trong đánh bắt

hải sản?

GV: Trong quá trình sản xuất và đời sống, vấn đề sử dụng hợp lí

và bảo vệ các nguồn tài nguyên bao giờ cũng được đặt ra với tất cả

tính chất nghiêm trọng và hầu như không có sự thay đổi của nó.

Hoạt động của giáo viên và

học sinh

Nội dung chính

Hoạt động 1: Phân tích sự biến

động diện tích rừng.

Hình thức: Cặp.

Bước 1: GV đưa câu hỏi, yêu

cầu HS trao đổi với bạn bên

cạnh để trả lời.

Các HS thuộc số 1, 2: Quan sát

bảng 17.1, hãy nhận xét sự biến

độngtổng diện tích rừng, rừng tự

nhiên, rừng trồng và độ che phủ

rừng. Giải thích nguyên nhân

của sự thay đổi trên.

(Nguyên nhân do: Khai thác

thiếu hợp lí và diện tích rừng

trồng không nhiều nên diện

tích rừng và tỉ lệ che phủ rừng

1) Sử dụng và bảo vệ tài nguyên

sinh vật:

giảm sút. Từ năm 1990 cùng

với các biện pháp bảo vệ rừng

và đẩy amnhj công tác trồng

rừng nên diện tích rừng và tỉ

lệ che phủ rừng đã tăng lên

nhanh chóng).

Các HS thuộc số 3, 4: Đọc SGK

mục 1.a, kết hợp hiểu biết của

bản thân hãy:

- Nhận xét sự thay đổi của diện

tích rừng giảm.

- Một khu rừng trồng và một khu

rừng tự nhiên có cùng độ che

phủ thì rừng nào có sản lượng

gõ cao hơn?

- Hãy nêu ý nghĩa về kinh tế, về

môi trường của việc bảo vệ

rừng. Cho biết những quy định

của nhà nước về bảo vệ và phát

triển của rừng?

Bước 2: Hai HS cùng bàn bạc

trao đổi để trả lời câu hỏi.

a) Tài nguyên rừng:

- Rừng của nước ta đang được

phục hồi. Năm 1983 tổng diện

Bước 3: Đại diện HS trình bày

trước lớp, các HS khác nhận xét,

bổ sung, GV nhận xét phần trình

bày của HS và bổ sung kiến

thức.

Chuyển ý: Mặc dù tổng diện tích

rừng đang tăng lên nhưng chất

lượng rừng vẫn bị suy giảm vì

diện tích rừng tăng chủ yếu là

rừng mới trồng và chưa đến tuổi

khai thác. Suy giảm diện tích

rừng là nguyên nhân cơ bản dẫn

tới suy giảm tính đa dạng sinh

học và suy thoái tài nguyên đất.

tích rừng là: 7,2 triệu ha, năm

2006 tăng lên thành 12,1 triệu

ha. Tuy nhiên tổng diện tích

rừng và tỉ lệ che phủ rừng năm

2006 vẫn thấp hơn năm 1943.

- Chất lượng rừng bị giảm sút,

diện tích rừng giảm.

* ý nghĩa của việc bảo vệ tài

nguyên rừng:

- Về kinh tế: Cung cấp gỗ, dược

phẩm, phát triển du lịch sinh

thái.

- Về môi trường: Chống xói

mòn đất, tăng lượng nước ngầm,

hạn chế lũ lụt, điều hòa khí

quyển,...

* Biện pháp bảo vệ:

- Đối với rừng phòng hộ: Có kế

hoạch, biện pháp bảo vệ, nuoi

dưỡng rừng hiện có, trồng rừng

trên đất trồng, đồi trọc

dụng đất hợp lí, chống bạc màu, glây hóa.

+ Bón phân, cải tạo đất thích hợp, chống ô nhiễm đất.

Thông tin phản hồi 3:

Tài nguyên Tình hình sử dụng Các biện pháp bảo vệ

Tài nguyên

nước

Tình trạng thừa nước gây

lũ lụt vào mùa mưa, thiếu

nước gây hạn hán vào

mùa khô.

- Mức độ ô nhiễm môi

trường nước ngày càng

tăng

Sử dụng hiệu quả, tiết

kiệm tài nguyên

nước, đảm bảo cân

bằng và phòng chống

ô nhiễm nước.

Tài nguyên

khoáng sản

- Nước ta có nhiều mỏ

khoáng sản, nhưng phần

nhiều là mỏ nhỏ, phân

tán nên khó khăn trong

quản lí khai thác.

Quản lí chặt chẽ việc

khai thác. Tránh lãng

phí tài nguyên và làm

ô nhiễm môi trường

từ khâu khai thác, vận

chuyển tới chế biến

khoáng sản.

Tài nguyên du

lịch

Tình tràng ô nhiễm môi

trường xảy ra ô nhiễm

điểm du lịch khiến cảnh

quan du lịch bị suy thoái.

Cần bảo tồn, tôn tạo

giá trị tài nguyên du

lịch và bảo vệ môi

trường du lịch khỏi bị

ô nhiễm, phát triển du

lịch sinh thái.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang