Tài liệu

Giáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu:

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4264     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu Giáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu: - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu:,Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao. Đặc điểm về khí…
background image

 

 

 

 

 

 

Giáo án địa lý 12 

- Bài 12thiên nhiên phân hóa đa dạng 

(Tiếp theo) 

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 

1. Kiến thức:  

-  Biết  được  sự phân  hóa  thiên nhiên theo  độ cao.  Đặc  điểm  về 

khí hậu, các loại đất và các hệ sinh thái chính theo 3 đai cao ở 

Việt  Nam.  Nhận  thức  được  mối  liên  hệ  có  quy  luật  trong  sự 

phân hóa thổ nhưỡng và sinh vật. 

- Hiểu sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành 3 miền địa lí tự 

nhiên và biết được đặc điểm chung nhất của mỗi miền địa lí tự 

nhiên. 

- Nhận thức được các mặt thuận lợi và hạn chế trong sử dụng tự 

nhiên ở mỗi miền. 

2. Kĩ năng:  

- Khai thác kiến thức trên bản đồ. 

- Kĩ năng phân tích tổng hợp để thấy mối quan hệ quy định lẫn 

nhau  giữa  các  thành phần tự  nhiên  tạo  nên  tính  thống  nhất  thể 

hiện ở đặc điểm chung nhất của miền. 

II. phương tiện  dạy học

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.  

background image

 

 

 

 

 

 

- Bản đồ khí hậu, đất và thực vật. 

- Một số tranh ảnh, băng hình về các hệ sinh thái 

- Atlat địa lí Việt Nam. 

- Bản đồ các miền địa lí tự nhiên Việt Nam. 

III. Hoạt động dạy và học

A. ổn định tổ chức: 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.................... 

B. Kiểm tra miệng:  

Câu 1: Hãy nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ 

phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta? 

Câu 2: Hãy nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông - 

Tây.  Dẫn  chứng  về  mối  liên  hệ  chặt  chẽ  giữa  đặc  điểm  thiên 

nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng 

đồi núi  kề bên? 

background image

 

 

 

 

 

 

Khởi động: Hãy nghe đoạn văn sau: 

"  Thật  thú  vị  khi  đặt  chân  đến  Đà  Lạt-  miền  nhiệt  đới  cận  Xích 

Đạo, người ta vẫn gặp những rừng thông hai lá và ba lá thuần nhất, 

những rải vnàg rực rỡ của hoa mi mô da, tất cả đều là đại diện của 

các thực vật phương Bắc lạnh lẽo đáng lẽ không thể có mặt ở đây". 

Em hãy giải thích nét độc đáo của thiên nhiên Đà Lạt. 

GV:  3/4  lãnh  thổ  là  đồi  núi  đã  góp  phần  làm  cho  cảnh  sắc  thiên 

nhiên nước ta thêm đa dạng, phong phú. 

Hoạt động của giáo viên và 

học sinh 

Nội  dung chính 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên 

nhân  tạo  nên  sự  phân  hóa 

cảnh quan theo độ cao: 

Hình thức: Cả lớp. 

?  Nguyên  nhân  nào  tạo  nên  sự 

phân  hóa  thiên  nhiên  theo  độ 

cao? Sự phân hóa theo độ cao ở 

nước ta biểu hiện rõ ở các thành 

phần tự nhiên nào ? 

-  Một  HS  trả  lời,  các  HS  khác 

nhận xét, bổ sung. 

3) Thiên nhiên phân hóa theo độ 

cao: 

a)  Đai  nhiệt  đới  gió  mùa  miền 

Bắc:  có  độ  cao  trung  bình  dưới 

600  -  700  m.  miền  Nam  có  độ 

cao 900 - 1000 m. 

 

b)  Đai  cận  nhiệt  đới  gió  mùa 

trên  núi  miền  Bắc  có  độ  cao  từ 

600  -  700m  đến  2600m,  miền 

Nam  có độ cao từ 900  - 1000m 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu:

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao. Đặc điểm về khí hậu, các loại đất và các hệ sinh thái chính theo 3 đai cao ở Việt Nam. Nhận thức được mối liên hệ có quy luật trong sự phân hóa thổ nhưỡng và sinh vật.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm