Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

- 04/13/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

- 04/13/2013
1,258
Báo lỗi

Mục tiêu: HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi.

Nội dung

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64:

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I. Mục tiêu:

HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình

bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị

tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi

biến đổi.

II. Chuẩn bị:

-HS: nắm kĩ 2 quy tắc biến đổi tương đương và

cách mở dấu tuyệt đối.

III. Nội dung:

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Ghi bảng

Hoạt động 1:

“Làm bài tập”

-HS làm việc

cá nhân rồi trao

Tiết 64:

ÔN TẬP

GV: cho HS lần

lượt làm bài tập

38c,

39a,c,e,41a.

GV tranh thủ

theo dõi bài giải

của 1 số HS

đổi ở kết quả ở

nhóm.

CHƯƠNG

Bài tập 38c:

Từ m > n ta có

2m > 2n (n>0)

Suy ra 2m – 5 >

2n – 5

Bài tập 41a:

4 2 x < 5  4

4 2 x < 4.5 (4 >

0)

 2 – x < 20

 2 – 20 < x

 -18 < x

Tập nghiệm:

x{x > -18

Hoạt động 2:

“HS trả lời câu

hòi,4,5”

Lưu ý HS

{A{ = {-A{

ví dụ: {x – 1{=

{1 – x{

Hoạt động 5:

“Giải bài tập”.

Bài tập 45b,d.

a. 5 – 2x > 0

b. x + 3 < 4x

– 5

 x < 2 5

S = x/x < 2 5 

Bài tập 45:

b/ Khi x  0;

{-2x{ = 4x + 18

 -2x = 4x +

18

 -2x + 4x =

18

 -6x = 18

 x = 18 : (-6)

 x = -3 < 0

(thỏa điều kiện)

Khi x > 0

{-2x{ = 4x + 18

Bài tập về nhà:

Ôn tập chuẩn bị

kiểm tra chương

IV

 -(-2x) = 4x +

18

 2x + 4x = 18

 -2x = 18

 x = 18 : (-2)

 x = -9 < 0

(không thỏa

mãn điều kiện)

Kết luận: Tập

nghiệm của

phương trình là:

S = -3

V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang