Tài liệu

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2244     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC,Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B HS thực hiên…
background image

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: 

Bài 10: 

CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

 

I.  Mục tiêu: 

HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết 

cho đa thức B 

HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho 

đơn thức B 

HS thực hiên thành thạo phép chia đơn thức 

cho đơn thức 

II. Phương pháp: 

Nêu vấn đề. 

HS hoạt động theo nhóm 

III. 

Chuẩn bị: 

GV: SGK, phiếu học tập, bảng phụ 

HS: SGK, bảng phụ, bút lông. 

background image

IV. Các bước: 

1. KTBC: 

-  Cho HS làm BT 56/25 

-  Nhắc lại quy tắc chia 2 luỹ thừa cùng 

cơ số: 

 x

m : xn = …………………  

2. Bài mới: 

 

Ghi bảng 

Hoạt động của 

HS 

Hoạt động của 

GV 

Nhắc lại: 

x

m : xn = xm-n 

nếu m > n 

x

m : xn = 1   nếu  

m = n 

-Nhắc lại các 

công thức 

-Yêu cầu HS 

nhắc lại 

I.Quy tắc: 

-HS làm ?1 

-Cho HS làm ?1 

background image

?1. 

trên bảng phụ 

?2. 

-HS trả lời ?2, 

làm theo nhóm, 

thảo luận 

-Từng nhóm cho 

kết quả 

-Cho HS làm ?2 

trong phiếu học 

tập, làm theo 

nhóm 

-Yêu cầu từng 

nhón cho kết 

quả 

 

TL1: Theo nhận 

xét của SGK 

-Giới thiệu phép 

chia vừa thực 

hiện là phép chia 

hết. 

H1: Vậy đơn 

thức A chia hết 

cho đơn thức B 

khi nào? 

Quy tắc: 

-Đọc quy tắc ở 

-Giới thiệu quy 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B HS thực hiên thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức II.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm