Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

- 04/22/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14: Bài 10: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

- 04/22/2013
3,206
Báo lỗi

Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B HS thực hiên thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức II.

Nội dung

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 14:

Bài 10:

CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

I. Mục tiêu:

- HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết

cho đa thức B

- HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho

đơn thức B

- HS thực hiên thành thạo phép chia đơn thức

cho đơn thức

II. Phương pháp:

- Nêu vấn đề.

- HS hoạt động theo nhóm

III. Chuẩn bị:

- GV: SGK, phiếu học tập, bảng phụ

- HS: SGK, bảng phụ, bút lông.

IV. Các bước:

1. KTBC:

- Cho HS làm BT 56/25

- Nhắc lại quy tắc chia 2 luỹ thừa cùng

cơ số:

xm : xn = …………………

2. Bài mới:

Ghi bảng Hoạt động của

HS

Hoạt động của

GV

Nhắc lại:

xm : xn = xm-n

nếu m > n

xm : xn = 1 nếu

m = n

-Nhắc lại các

công thức

-Yêu cầu HS

nhắc lại

I.Quy tắc: -HS làm ?1 -Cho HS làm ?1

?1. trên bảng phụ

?2. -HS trả lời ?2,

làm theo nhóm,

thảo luận

-Từng nhóm cho

kết quả

-Cho HS làm ?2

trong phiếu học

tập, làm theo

nhóm

-Yêu cầu từng

nhón cho kết

quả

TL1: Theo nhận

xét của SGK

-Giới thiệu phép

chia vừa thực

hiện là phép chia

hết.

H1: Vậy đơn

thức A chia hết

cho đơn thức B

khi nào?

Quy tắc: -Đọc quy tắc ở -Giới thiệu quy

Học SGK/26 SGK tắc

II.Ap dụng:

?3.

Làm tính chia:

a)15x3y5z : 5x2y3

= 3xy2z

b)12x4y2 : (-

9xy2)

= -12/9.x3 = -

4/3 x3

-HS làm áp dụng

-1 HS lên làm

câu a, 1 em làm

câu b

-Cho HS làm áp

dụng: 1em làm

câu a, 1 em làm

câu b

3. Củng cố:

- Nhắc lại quy tắc

- HS làm BT 59, 60/28

4. Hướng dẫn HS học ở nhà:

- Học quy tắc, hướng dẫn BT 61

- Làm BT 61, 62 /28

- Chuẩn bị bài mới

V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang