Tài liệu

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 580     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC,I. MỤC TIÊU - Rèn luyện cho HS khả năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp - Vận dụng được hằng đẳng thức để thực…
background image

LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC 

I. MỤC TIÊU  

-  Rèn  luyện  cho  HS  khả  năng  chia  đa  thức  cho  đơn  thức,  chia 

đa thức đã sắp xếp 

- Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức 

và tư duy vận dụng kiến thức      chia đa thức để giải toán. 

II. CHUẨN BỊ  

 

- GV :Bảng phụ, thước kẻ. 

- HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

  

HOẠT ĐỘNG CỦA GV 

HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

Hoạt động 1:  

Kiểm tra bài cũ (7 phút) 

 1. Chữa bài tập 70a/32 sgk  

  2. Chữa bài tập 71/32 sgk 

HS 1:  

a) (25x5 -5x4+10x2):5x2 

background image

 

 

 

GV gọi HS nhận xét và cho điểm  

= 5x3-x2+2 

HS 2: 

a) A B 

b) A B 

 

Hoạt động 2:  

Luyện tập  (33 phút) 

 

1)Bài tập 72/32 Làm tính chia  

 

GV:  Nhắc  lại  quy  tắc  thực  hiện 

phép chia đa thức cho đa thưc? 

3  em  lên  bảng  trình  bày  lời  giải 

BT 72/32 

Gọi HS nhận xét.  

GV  :    chữa  và  chốt  lại  phương 

pháp. Lưu ý về dấu cho HS? 

 

 

 

HS  :  B1:  lấy  bậc  cao  nhất  của  đa 

thức bị chia chia cho đa thức chia  

B2: Tìm dư thứ nhất 

B3: Lấy bậc cao nhất 

HS trình bày lời giải  

HS nhận xét  

 

background image

 

2) Bài tập 73/32 (bảng phụ) 

 

?  Muốn  tính  nhanh  ở  phần  a, 

phần c ta làm ntn?  

GV gọi HS lên bảng trình bày lời 

giải? 

GV gọi HS nhận xét sau đó chữa 

và chốt phương pháp . 

 

3)Bài tập 74/32 (bảng phụ )  

 

? Cho biết phương pháp tìm a. 

+ Các nhóm trình bày lời giải  

+ cho biết kết quả từng nhóm  

+  gọi  HS  nhận  xét  và  chốt 

phương pháp  

HS đọc đề bài  

HS  phân  tích  đa  thức  bị  chia  thành 

nhân tử  

HS trình bày lời giải  

 

HS thực hiện phép chia tìm a  

HS hoạt động nhóm  

HS đưa ra kết quả  

HS nhận xét  

 

 

 

HS trả lời . 

HS hoạt động nhóm: thực hiện phép 

chia . 

 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU - Rèn luyện cho HS khả năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp - Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức và tư duy vận dụng kiến thức II. CHUẨN BỊ chia đa thức để giải toán. - GV :Bảng phụ, thước kẻ. - HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm