Thành viên idoc2012

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC

- 12 tháng trước
794
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU - Rèn luyện cho HS khả năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã sắp xếp - Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức và tư duy vận dụng kiến thức II. CHUẨN BỊ chia đa thức để giải toán. - GV :Bảng phụ, thước kẻ. - HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung

LUYỆN TẬP CHIA ĐA THỨC

I. MỤC TIÊU

- Rèn luyện cho HS khả năng chia đa thức cho đơn thức, chia

đa thức đã sắp xếp

- Vận dụng được hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức

và tư duy vận dụng kiến thức chia đa thức để giải toán.

II. CHUẨN BỊ

- GV :Bảng phụ, thước kẻ.

- HS : Ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1:

Kiểm tra bài cũ (7 phút)

1. Chữa bài tập 70a/32 sgk

2. Chữa bài tập 71/32 sgk

HS 1:

a) (25x5 -5x4+10x2):5x2

GV gọi HS nhận xét và cho điểm

= 5x3-x2+2

HS 2:

a) A B

b) A B

Hoạt động 2:

Luyện tập (33 phút)

1)Bài tập 72/32 Làm tính chia

GV: Nhắc lại quy tắc thực hiện

phép chia đa thức cho đa thưc?

3 em lên bảng trình bày lời giải

BT 72/32

Gọi HS nhận xét.

GV : chữa và chốt lại phương

pháp. Lưu ý về dấu cho HS?

HS : B1: lấy bậc cao nhất của đa

thức bị chia chia cho đa thức chia

B2: Tìm dư thứ nhất

B3: Lấy bậc cao nhất

HS trình bày lời giải

HS nhận xét

2) Bài tập 73/32 (bảng phụ)

? Muốn tính nhanh ở phần a,

phần c ta làm ntn?

GV gọi HS lên bảng trình bày lời

giải?

GV gọi HS nhận xét sau đó chữa

và chốt phương pháp .

3)Bài tập 74/32 (bảng phụ )

? Cho biết phương pháp tìm a.

+ Các nhóm trình bày lời giải

+ cho biết kết quả từng nhóm

+ gọi HS nhận xét và chốt

phương pháp

HS đọc đề bài

HS phân tích đa thức bị chia thành

nhân tử

HS trình bày lời giải

HS thực hiện phép chia tìm a

HS hoạt động nhóm

HS đưa ra kết quả

HS nhận xét

HS trả lời .

HS hoạt động nhóm: thực hiện phép

chia .

4) Bài tập 69/31 (bảng phụ)

Muốn tìm dư ta làm như thế nào?

+ các nhóm cho biết kết quả của

từng nhóm?

+GV đưa ra đáp án. HS tự đối

chiếu đáp án với bài làm của

mình để chữa.

GV chốt phương pháp

HS đưa ra kết quả của từng nhóm

HS nhận xét

Hoạt động 3:

Củng cố (3 phút)

? Khi nào phép chia A chia hết

(không chia hết) cho B?

2. Chia f(x) = 2x3 -3x2 +2x-1

Cho a) x2 -x +1

HS trả lời

HS thực hiện câu 1,2

b) x2 -3

* Điền tiếp vào chỗ trống(....) :

a) Đa thức A chia hết cho đa thức

B ta viết ......;

Khi đó r =........

b) Đa thức A không chia hết cho

đa thức B ta viết ...............;

Khi đó r gọi là ........,và bậc của

r.........

HS đứng tại chỗ trả lời

A = B.q ; r = 0

A = B.q + r ;

r gọi là dư trong phép chia A cho B

bậc của r nhỏ hơn bậc của B.

IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PH)

- ôn lại lý thuyết . Làm 5 câu hỏi sgk /32

- BTVN: 70 -73 còn lại/32 sgk.

* Hướng dẫn bài 74/SGK:

Thực hiện phép chia sau đó gán cho dư (có chứa a) bằng 0 rồi

tìm a.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang