Tài liệu

Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2858     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN
I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố về các cách tính số trung bình cộng  Hiểu được cách tính phương sai, độ phân tán, độ lệch chuẩn. 2/ Về kỹ năng  Nắm được các cách tính phương sai và độ lệch chuẩn.  Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế 3/ Về tư duy  Nhớ, hiểu, vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự. II. Chuẩn bị.  Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố về các cách tính số trung bình cộng

 Hiểu được cách tính phương sai, độ phân tán, độ lệch

chuẩn.

2/ Về kỹ năng

 Nắm được các cách tính phương sai và độ lệch chuẩn.

 Làm được một số bài tập, ví dụ thực tế

3/ Về tư duy

 Nhớ, hiểu, vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

2/ Bài mới

HĐ 1: Cách tính phương sai

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Hs phát biểu

+ Lớp bổ sung, và

tính toán lại để kiểm

tra

- Gv cho hs nhắc lại cách tính

số trung bình cộng đã học.

- Đặt vấn đề từ ví dụ 1, phân

tích sự thiếu chính xác, độ

lệch mặc dù có cùng STB.

- Quy tắc tính s2x ?

I. Phương sai

Ví dụ 1

+ ghi bài mới

+ Ghi các công thức

+ Làm nháp, lên

bảng

Nghe, nhìn

- Hd qua vd 2, yêu cầu hs tự

tìm pp

- Chốt lại các cách tìm phương

sai, tuỳ theo số liệu là phân bố

tần số hay tần suất, có lớp ghép

hay không .

YC làm hoạt động 1/126. Sau 7

phút gọi lên bảng

- Tiến hành bước sửa chữa.

Ví dụ 2

HĐ 2: Độ lệch chuẩn

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi bảng

+ ghi bài mới

- Gv dẫn dắt vào công thức

- Cho hs đứng tại chỗ đọc kết

II. Độ lệch chuẩn

+ Lớp bổ sung, và

tính toán lại để kiểm

tra

quả hoạt động 2 sau 5 phút

chuẩn bị, ghi bài và nghe

giảng.

- Chốt lại: Tính STB -> PS ->

ĐLC

HĐ 2: Củng cố

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

Suy nghĩ, thảo luận

nhóm

Cử đại diện lên bảng

hoặc lên theo chỉ định

của GV

- Gv hướng dẫn hs làm bài 2,

3 theo bốn nhóm. Mỗi

nhóm làm 1 ý trong các bài

đó. Sau 10 phút lần lượt lên

bảng trình bày.

- Gv cho lớp nhận xét, chốt lại

và đánh giá

Bài tập

3/ BTVN: Xem lại các ví dụ và bài tập đã làm, hoàn thành các

bài tập 1, 2, 3/128

Bài tập ôn chương V

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm