Tài liệu

Giáo án đại số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4582     Tải về: 21     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 26
Tài liệu Giáo án đại số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án đại số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG),Tài liệu tham khảo về giáo án đại số lớp 10...
Giáo án đại số lớp 10: GIÁ TR LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)
1. Mục tiêu:
Qua bài hc, học sinh cần nắm được:
a) Vkiến thức:
- Hiểu thế nào đường tròn lượng giác và h tođộ vuông góc gắn với nó, điểm M trên
đường tròn lượng giác xác đnh bởi s
(hay bởi góc
, cung
)
- Hiểu các định nghĩa côsin, sin, tang và côtang góc lượng giác
ý nghĩa hình h
ọc của
chúng. Biết được tính chất của côsin và sin của góc lượng giác
- Nắm chắc các công thức lượng giác cơ bản.
b) Vkĩ năng:
- Biết tìm hiểu điểm M trên đường tròn lượng giác xác định bới số thực
Giá trlượng giác của góc (cung) lượng giác
GV: Võ ThMinh Tâm - Quốc Học Huế
-
2
-
- Biết xác định dấu của cos
, sin
, tan
,cot
, khi biết
- Biết các giá trị côsin, sin, tang và côtang của một số góc ng giác thường gặp.
- Dựa vào định nghĩa, biết xác định c g trị ợng giác của một số góc đặc biệt ngược
lại.
- Sử dng thành tho các công thức lượng giác cơ bản.
c) Về tư duy:
- Hiểu được cách xác định điểm M trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc
, t
đó c
định dấu của các giá trị lượng giác.
- Áp dng các công thức lượng giác cơ bản để giải một số dạng bài tập.
d) Về thái độ:
- Cẩn thận, chính xác. Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi.
2. Phương tiện dạy học:
Liên hệ quảng cáo

Giá trlượng giác của góc (cung) lượng giác
GV: Võ ThMinh Tâm - Quốc Học Huế
-
3
-
- Thước kẻ, compa…
3. Phương pháp dạy học:
- Dùng phương pháp g
ợi mở vấn đáp, phát huy nh tích cực, chủ động, ng tạo của học
sinh (HS).
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án đại số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG)

Tài liệu tham khảo về giáo án đại số lớp 10...

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm