Tài liệu

Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2136     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)
I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.
Nội dung trích xuất từ tài liệu

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung

 Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên

quan đặc biệt .

2/ Về kỹ năng

 Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các

gtlg còn lại.

 Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và

mối liên quan đặc biệt.

3/ Về tư duy

 Nhớ, Hiểu, Vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

HĐ 1

2/ Bài mới

HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ?

Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

sinh bảng

+ phát biểu.

+ tính toán trên bảng

+ Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc

biệt, bảng dấu

+ Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg

như ở hình học đã học, các hệ quả

+ Yêu cầu hs tính

+ Bước nhận xét, đánh giá

+ Vấn đề: Liệu rằng ngoài mối

quan hệ giữa tan, cot với sin, cos

thì còn mối liên hệ nào nữa không

?

Vào bài

HÌnh vẽ, các kn,

tính chất đã học

từ tiết trước.

Bài làm của hs

HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Nhắc lại

+ Phát biểu thông

qua đlý Pithagore

trong tam giác

vuông

+ Phát biểu theo yêu

cầu của gv

+ Ghi bài

+ Suy nghĩ làm bài

+ Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục

sin, cos; định nghĩa của sin, cos

+ Dẫn dắt đến ct 1, nên nhớ đây là

đtlg nên bk = 1

+ Tương tự cho hs suy nghĩ chứng

minh các công thức còn lại, lưu ý

tan2x = sin2x/cos2x

+ Nhắc lại điều kiện tồn tại của

tan và cot

+ Ví dụ như trong SGK nhưng

đổi cung phần tư

III. Quan hệ giữa

các giá trị lượng

giác

1. Công thức

lượng giác cơ

bản

2. Ví dụ

HĐ 3: Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Nhắc lại

+ Phát biểu theo yêu

cầu của gv

+ Ghi bài

+ Suy nghĩ làm bài

+ Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại

các trục sin, cos;

+ Hướng dẫn chứng minh trước

khi đưa ra công thức, chỉ cần cm

cho sin và cos, tan và cot thì dựa

vào đn để tính tiếp

+ Ycầu làm hoạt động 6

+ Lập bảng gt đặc biệt từ 120 đến

180,...

3. Các giá trị

lượng giác của

các cung có liên

quan đặc biệt

HĐ 3: Củng cố

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Phát biểu

+ Suy nghĩ, sau 7 phút

trình bày

Gv cho hs nhắc lại các công thức,

các khái niệm

Làm bài tập 4a/ 148 SGK

Chứng minh trong tam giác ABC,

cos(A+B) = -cosC

NHững kết

quả đúng

3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm