Thành viên idoc2012

Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

- 10/30/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Đại Số lớp 10: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

- 10/30/2012
2,181
Báo lỗi

I. Mục tiêu. Qua bài học học sinh cần nắm được: 1/ Về kiến thức  Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung  Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên quan đặc biệt . 2/ Về kỹ năng  Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các gtlg còn lại.  Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và mối liên quan đặc biệt. 3/ Về tư duy  Nhớ, Hiểu, Vận dụng 4/ Về thái độ:  Cẩn thận, chính xác.  Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

Nội dung

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (TIẾT 2)

I. Mục tiêu.

Qua bài học học sinh cần nắm được:

1/ Về kiến thức

 Củng cố khái niệm các giá trị lượng giác của 1 cung

 Nắm được các công thức lượng giác cơ bản, cung có liên

quan đặc biệt .

2/ Về kỹ năng

 Biết vận dụng các công thức lgiác, bảng dấu để tính các

gtlg còn lại.

 Biết tính gtlg của các cung hơn 900 nhờ vào gtrị đặc biệt và

mối liên quan đặc biệt.

3/ Về tư duy

 Nhớ, Hiểu, Vận dụng

4/ Về thái độ:

 Cẩn thận, chính xác.

 Tích cực hoạt động; rèn luyện tư duy khái quát, tương tự.

II. Chuẩn bị.

 Hsinh chuẩn bị kiến thức đã học các lớp dưới, tiết trước.

 Giáo án, SGK, …

III. Phương pháp.

Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp.

IV. Tiến trình bài học và các hoạt động.

1/ Kiểm tra kiến thức cũ

HĐ 1

2/ Bài mới

HĐ 1: Tính các gtlg của cung 7π/3 ?

Hoạt động của học Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

sinh bảng

+ phát biểu.

+ tính toán trên bảng

+ Gv cho hs nhắc lại các gtlg đặc

biệt, bảng dấu

+ Vẽ hình, gọi nhắc lại các gtlg

như ở hình học đã học, các hệ quả

+ Yêu cầu hs tính

+ Bước nhận xét, đánh giá

+ Vấn đề: Liệu rằng ngoài mối

quan hệ giữa tan, cot với sin, cos

thì còn mối liên hệ nào nữa không

?

Vào bài

HÌnh vẽ, các kn,

tính chất đã học

từ tiết trước.

Bài làm của hs

HĐ 2: Công thức lượng giác cơ bản

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Nhắc lại

+ Phát biểu thông

qua đlý Pithagore

trong tam giác

vuông

+ Phát biểu theo yêu

cầu của gv

+ Ghi bài

+ Suy nghĩ làm bài

+ Vẽ hình, cho hs nhắc lại các trục

sin, cos; định nghĩa của sin, cos

+ Dẫn dắt đến ct 1, nên nhớ đây là

đtlg nên bk = 1

+ Tương tự cho hs suy nghĩ chứng

minh các công thức còn lại, lưu ý

tan2x = sin2x/cos2x

+ Nhắc lại điều kiện tồn tại của

tan và cot

+ Ví dụ như trong SGK nhưng

đổi cung phần tư

III. Quan hệ giữa

các giá trị lượng

giác

1. Công thức

lượng giác cơ

bản

2. Ví dụ

HĐ 3: Các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Nhắc lại

+ Phát biểu theo yêu

cầu của gv

+ Ghi bài

+ Suy nghĩ làm bài

+ Dựa vào hình vẽ, cho hs nhắc lại

các trục sin, cos;

+ Hướng dẫn chứng minh trước

khi đưa ra công thức, chỉ cần cm

cho sin và cos, tan và cot thì dựa

vào đn để tính tiếp

+ Ycầu làm hoạt động 6

+ Lập bảng gt đặc biệt từ 120 đến

180,...

3. Các giá trị

lượng giác của

các cung có liên

quan đặc biệt

HĐ 3: Củng cố

Hoạt động của học

sinh

Hoạt động của giáo viên Tóm tắt ghi

bảng

+ Phát biểu

+ Suy nghĩ, sau 7 phút

trình bày

Gv cho hs nhắc lại các công thức,

các khái niệm

Làm bài tập 4a/ 148 SGK

Chứng minh trong tam giác ABC,

cos(A+B) = -cosC

NHững kết

quả đúng

3/ BTVN: Hoàn thành các bài tập trang 148.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang