Thành viên idoc2012

Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

- 12 tháng trước
2,368
Báo lỗi

Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

Nội dung
Microsoft Word - Giao an cong nghe 9 - 17

Tiết: 17

Bài 7:TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc

của mạch điện đèn ống huỳnh quang.

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang.

- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ

thuật.

- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

II.Chuẩn bị của thầy và trò:

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV

- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1

bóng đèn.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện.

- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học

III. Tiến trình dạy học:

1. ổn định tổ chức 1/:

Hoạt động của thầy và trò T/g Nội dung ghi bảng

2.Kiểm tra bài cũ:

Kiểm tra dụng cụ, vật liệu của

học sinh?

3.Tìm tòi phát hiện kiến

thức mới.

GV: Giới thiệu bài học

GV: Nêu mục tiêu bài thực

hành, nội quy thực hành.

- Chia nhóm thực hành: mỗi

nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm

trưởng kiểm tra việc chuẩn bị

hoặc nhận dụng cụ, vật liệu

thiết bị cho bài thực hành.

HĐ1: Tìm hiểu lập bảng dự

trù dụng cụ, vật liệu và thiết

bị.

1/

2/

10/

2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu

và thiết bị.

TT

Tên dụng

cụ,vật liệu và

thiết bị

Số

lượng

Yêu cầu

kỹ thuật

GV: Hướng dẫn cho học sinh

cách dự trù vật liệu, thiết bị

và dụng cụ cần cho bài thực

hành.

Mỗi nhóm học sinh thảo luận

lập dự trù vật liệu, dụng cụ,

thiết bị cho công việc dựa trên

cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch

điện.

HĐ2.Tìm hiểu cách lắp đặt

mạch điện đèn ống huỳnh

quang.

GV: Cho học sinh nghiên cứu

quy trình lắp đặt mạch điện

28/

1

2

3

4

3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh

quang.

Vạch dấu- Khoan lỗ – Lắp TBĐ của

BĐ- Nối dây mạch điện – Kiểm tra.

trong SGK để tiến hành công

việc.

- Đo, vạch dấu các vị trí thiết

bị, lỗ khoan trên bảng điện.

- Tiến hành khoan lỗ trên

bảng điện.

- Nối dây và lắp thiết bị điện

lên bảng điện.

- Nối dây bộ đèn.

- Kiểm tra và vận hành thửi

GV: Phân tích kỹ nội dung,

yêu cầu kỹ thuật cuat từng

công đoạn để chỉ ra công

đoạn và kỹ năng mới.

GV: Thao tác kỹ năng mới

học sinh quan sát làm theo.

Làm việc theo nhóm, tiến

hành thực hiện từng công

đoạn.

GV: Đi kiểm tra, hướng dẫn

2/

chi tiết cho từng nhóm và giải

đáp các thắc mắc cho từng

học sinh.

4.Củng cố:

GV: Hướng dẫn học sinh tự

đánh giá Hoặc đánh giá chéo

kết quả thực hành theo các

tiêu chí của bài

GV: Nhận sét bài học về sự

chuẩn bị, kết quả thực hành

quy trình tiến hành, thái độ

tham gia thực hành của các

nhóm.

Hướng dẫn về nhà 1/.

- Về nhà chuẩn bịvật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy

ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn.

- Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít,

bút thử điệnđể giờ sau thực hành lắp mạch điện đèn ống

huỳnh quang

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang