Tài liệu

Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1825     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Công nghệ lớp 9 -  TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp),Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt…
background image

Tiết: 17 

Bài 7:TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp) 

 

 

I. Mục tiêu: 

 

- Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc 

của mạch điện đèn ống huỳnh quang. 

 

- Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. 

 

- Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ 

thuật. 

 

- Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 

 

 

II.Chuẩn bị của thầy và trò: 

 

- GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV 

 

- Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 

bóng đèn. 

 

- Thiết bị: 2 cầu chì,  1 ổ cắm điện, một công  tắc điện 

 

- Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, bút thử điện. 

 

- HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học  

 

 

III. Tiến trình dạy học: 

 

 

1. ổn định tổ chức 1

/

 

background image

 

Hoạt động của thầy và trò 

T/g 

Nội dung ghi bảng 

 

2.Kiểm tra bài cũ: 

Kiểm tra dụng cụ, vật liệu của 

học sinh? 

3.Tìm tòi phát hiện kiến 

thức mới. 

GV: Giới thiệu bài học 

GV: Nêu mục tiêu bài thực 

hành, nội quy thực hành. 

- Chia nhóm thực hành: mỗi 

nhóm 4-5 học sinh. Các nhóm 

trưởng kiểm tra việc chuẩn bị 

hoặc nhận dụng cụ, vật liệu 

thiết bị cho bài thực hành. 

HĐ1: T

ìm hiểu lập bảng dự 

trù dụng cụ, vật liệu và thiết 

bị. 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu 

và thiết bị. 

 

TT 

Tên d

ụng 

c

ụ,vật liệu và 

thi

ết bị 

S

ố 

lượng 

Yêu c

ầu 

k

ỹ thuật 

background image

GV: Hướng dẫn cho học sinh 

cách dự trù vật liệu, thiết bị 

và dụng cụ cần cho bài thực 

hành. 

 

Mỗi nhóm học sinh thảo luận 

lập dự trù vật liệu, dụng cụ, 

thiết bị cho công việc dựa trên 

cơ sở của sơ đồ lắp đặt mạch 

điện. 

 

 

 

HĐ2.T

ìm hiểu cách lắp đặt 

mạch điện đèn ống huỳnh 

quang. 

 

 

GV: Cho học sinh nghiên cứu 

quy trình lắp đặt mạch điện 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh 

quang. 

 

Vạch dấu- Khoan lỗ – Lắp TBĐ của 

BĐ- Nối dây mạch điện – Kiểm tra. 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Công nghệ lớp 9 - TH lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiếp)

Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt đèn ống huỳnh quang. - Lắp đặt được đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Giáo trình điện tử công suất cực hay Lượt tải: 878 Lượt xem: 44210
Hướng dẫn tự học PLC OMRON qua hình ảnh Lượt tải: 189 Lượt xem: 31844
Bài tập kỹ thuật điện Lượt tải: 169 Lượt xem: 21727
Có thể bạn quan tâm