Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

- 11/01/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

- 11/01/2012
5,752
Báo lỗi

Giúp HS hiểu được - Đất trồng là gì ? - Vai trò đất trồng đối với cây trồng. - Đất trồng gồm những thành phần gì ? 2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác 3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác.

Nội dung
Microsoft Word - T2

Tiết PPCT:2

KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG

VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được

- Đất trồng là gì ?

- Vai trò đất trồng đối với cây trồng.

- Đất trồng gồm những thành phần gì ?

2. Kĩ năng: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác

3. Thái độ: HS phân biệt được đất trồng với các loại đất khác

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh hình 2, sơ đồ 1 SGK/7, phiếu học tập

2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận

IV. TIẾN TRÌNH

1. Ổn định tổ chức: Kiểm diện HS

3. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi

1. Trồng trọt có vai trò như

thế nào trong đời sống nhân

dân và nền kinh tế quốc

dân?

- Nêu ví dụ cho từng vai

trò?

(10đ)

2. Hãy cho biết nhiệm vụ

của trồng trọt? Nêu ví dụ

minh hoạ? (10đ)

Đáp án

- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con

người.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

- Cung cấp nông sản để xuất khẩu.

Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò

Soạn chuẩn bị bài đầy đủ

Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu

dùng và xuất khẩu

Nêu đúng 4 ví dụ phù hợp với 4 vai trò

Soạn chuẩn bị bài đầy đủ

Điểm

3. Giảng bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu

Đất là tài nguyên thiên nhiên quý giá của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông

nghiệp. Vì vậy trước khi nghiên cứu các quy trình

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

* Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về đất

trồng.

- GV yêu cầu HS đọc mục 1 phần I

trong SGK/7.

 HS hoạt động nhóm trả lời các câu

hỏi:

? Cây trồng có thể sống ở đâu ? (trên đất

)

? Vì sao cây trồng sống trên đất mà

không sống được trên đá ? (chỉ có bề

mặt tơi xốp của vỏ trái đất thì trên đó

thực vật có thể sinh sống được còn trên

đá thì không)

- GV nêu ví dụ giúp HS phân biệt giữa

đất với các vật thể tơi xốp khác:

Ví dụ: Lớp than đá tơi xốp có phải đất

trồng không? tại sao? (lớp than đá tơi

xốp không phải là đất trồng vì thực vật

không thể sinh sống trên lớp than đá

được)

- GV giảng đá được chuyển thành đất.

Đất được hình thành từ đá mẹ do các

I. Khái niệm về đất trồng

1. Đất trồng là gì?

Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ

trái đất, trên đó cây trồng có thể sống và

sản xuất ra sản phẩm.

yếu tố thời gian mưa, gió, nắng … phân

hủy đá thành đất.

? Đất trồng là gì?

 GV: Cây trồng sống trên đất vì đất có

chứa nhiều chất dinh dưỡng.

? Em thường thấy cây trồng sống ở môi

trường nào? (đất, nước)

- GV treo tranh hình 2 SGK/7 yêu cầu

HS quan sát trả lời câu hỏi:

? Cây sống trong môi trường đất như thế

nào? Do đâu mà cây trồng đứng vững và

thẳng?(Cây đứng thẳng và đứng vững

hơn.

Do trong đất chứa nhiều chất dinh

dưỡng, oxy, nước…)

? Cây trồng trong môi trường nước như

thế nào?(Cây không đứng vững, muốn

cho đứng vững thì phải có giá đở)

? So sánh cây trồng trong môi trường

đất và nước như thế nào ?

- GV ghi bảng

+ Giống nhau: Đều có chứa chất dinh

2.Vai trò của đất trồng

Đất là môi trường cung cấp nước, chất

dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây

đứng vững

II. Thành phần của đất trồng

dưỡng.

+ Khác nhau: Đất: Cây đứng thẳng.

Nước: Cây không đứng

thẳng

? Đất có vai trò như thế nào đối với cây

trồng ?

* Hoạt động3: Nghiên cứu thành phần của đất

trồng

- GV treo sơ đồ 1 SGK/7

 HS thảo luận nhóm nhỏ tin mô tả các

thành phần của đất trồng theo sơ đồ 1

- GV nêu câu hỏi giúp học sinh hiểu vai

trò từng thành phần của đất trồng:

? Không khí có chứa các chất khí nào?

(Oxi, ni tơ, cacbonic và một số khí

khác)

? Oxi có vai trò gì trong đời sống cây trồng

?

(Oxi cần cho quá trình hô hấp của cây)

 HS hoạt động cá nhân làm nhanh bài

tập phần II SGK/8

Đất trồng gồm 3 phần

- Phần khí : Chính là không khí có ở

trong các khe hở của đất, cung cấp oxy

cho cây.

- Phần rắn : Gồm thành phần vô cơ và

hữu cơ.

 GV diễn giảng: Chất khoáng của đất có

chứa các chất dinh dưỡng như lân, kali …

Chất hữu cơ của đất, đặc biệt là chất mùn

có chứa nhiều chất dinh dưỡng, khi bị

phân hủy, các chất dinh dưỡng này được

giải phóng ra cung cấp cho cây trồng.

? Đất trồng gồm những thành phần nào?

Vai trò của từng thành phần đó?

 HS trả lời GV khái quát.

- Phần lỏng : Chính là nước trong đất.

4. Củng cố và luyện tập

- GV kiểm tra phần bài tập II SGK/8

Các thành phần của đất trồng Vai trò của đất đối với cây trồng

- Phần khí

- Phần rắn

- Phần lỏng

Là không khí có ở trong các khe hở của đất, cung cấp oxy cho

cây.

Gồm thành phần vô cơ và hữu cơ.

Chính là nước trong đất.

- Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng ? (Đất trồng

là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, Đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh

dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây đứng vững)

- Đất trồng gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đó?

( Đất trồng gồm 3 phần

- Phần khí : Chính là không khí có ở trong các khe hở của đất, cung cấp oxy cho

cây.

- Phần rắn : Gồm thành phần vô cơ và hữu cơ.

- Phần lỏng : Chính là nước trong đất.)

5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Học bài dựa vào câu hỏi SGK trả lời

- Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ có liên quan từng phần trong bài học.

- Xem trước bài “Một số tính chất chính của đất trồng”

Soạn bài theo hướng dẫn phương pháp học tập bộ môn

V. RÚT KINH NGHIỆM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang