Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

- 04/14/2013
Chia sẻ
/5 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (5 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

- 04/14/2013
2,968
Báo lỗi

- Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống - Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt, trồng bằng cây con.

Nội dung
Microsoft Word - Cong nghe 7 - 14

Tiết 13 : GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

I - MỤC TIÊU :

Sau bài này HS hiểu :

- Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng.

Các vụ gieo trồng chính ở nước ta.

- Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các

phương pháp xử lí hạt giống

- Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt,

trồng bằng cây con.

II - CHUẨN BỊ :

- Tranh vẽ H27, 28a, 28b. Bảng phụ

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :

1- Ôn định lớp :

2- Kiểm tra bài cũ

- Làm đất nhằm mục đích gì ? Các công việc của làm đất .

- Nêu tác dụng của từng công việc ?

3- Bài mới

-Giới thiệu bài :Gieo trồng cây là những vấn đề kĩ thuật rất phong phú đa

dạng , nhưng phải thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật tạo điều kiện cho cây

trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Hoạt động 1: Thời vụ gieo trồng

Hoat động của GV Hoạt động của HS

- Các cây trông lúa , ngô... ở địa

phương em gieo vào thời gian nào

trong năm ?

- GV nhấn mạnh cụm từ “ khoảng

thời gian” nghĩa là thời vụ gieo

trồng được kéo dài chứ không

phải bó hẹp trong một thời điểm.

Mỗi loại cây có thời vụ gieo trồng

thích hợp ?

- Muốn xác định thời vụ gieo trồng

phải dựa vào những yếu tố nào ?

- Trong các yếu tố trên , yếu tố nào

quyết định đến thời vụ gieo tròng

?

- Em hãy kể các vụ gieo trồng trong

năm ?

- HS thảo luận nhóm ghi vào bảng

HS trả lời, sau đó gọi 1-2 HS đọc lại

đoạn đầu của bài

- Mỗi loại cây trồng đều được gieo

trồng vào một khoảng thời gian nhất

định. Thời gian đó gọi là “thời vụ”

1 – Căn cứ đẻ xác định thời vụ gieo

trồng

- Muốn xác định thời vụ gieổntồng

phải dựa vào các yếu tố Khí hậu,

loại cây trồng, tình hình phát sinh

sâu bệnh ở mỗi địa phương

- HS trả lời

2 – Các vụ gieo trồng :

- Thảo luận nhóm trả lời

+ Vụ đông xuân : từ tháng 11 –

tháng 4,5 năm sau, trồng lúa ngô ,

đỗ lạc...

phụ các vụ gieo trồng trong nămở

địa phương

Vụ gieo

trồng

Thời gian Cây trồng

GV nhận xét, bổ sung, chuyển ý

+ Vụ hè thu : Từ tháng 4 – tháng 7

trồng lúa, ngô, khoai...

+ Vụ mùa : Từ tháng 6- tháng 11 ,

trồng lúa, rau

Các tỉnh miền Bắc còn có vụ Đông

xuân từ tháng 10- tháng 12 gieo

trồng các loại rau màu.

Hoạt động 2 : Kiểm tra và xử lí hạt giống

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Mục đích của việc xử lí hạt giống

?

- Kiểm tra hạt giống theo những

tiêu chí nào ?

- Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì

?

- Có mấy phương pháp xử lí hạt

giống ?

HS trả lời

1 - Mục đích kiểm tra hạt giống :

- Nhằm đảm bảo hạt giống có chất

lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo

HS thảo luận nhóm trả lời

2 - Mục đích và phương pháp xử lí

hạt giống :

- Kích thích hạt giống nảy mầm

nhanh, diệt trừ sâu bệnh có ở hạt

- Có 2 cách xử lí :

- Cách xử lí hạt giống bằng nhiệt

độ và bằng hóa chất ?

GV chuyển ý

+ Xử lí bằng nhiệt độ

+ Xử lí bằng hóa chất

Hoạt động 3 : Phương pháp gieo trồng

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

-Gieo trồng phải đảm bảo những yêu

cầu kĩ thuật nào ?

- Có mấy phương pháp gieo trồng ?

- Những loại cây trồng nào được gieo

bằng hạt ?

- Trồng bằng cây con áp dụng cho

những loại cây trồng nào ?

- Quan sát hình 27 Nêu ưu và nhược

điểm của các cách gieo hạt ?

- Ngoài 2 phương pháp trên, người ta

còn tiến hành bằng phương pháp nào

nữa ?

- Điền cách trồng vào hinh 28a, 28b

- HS trả lời

- Thảo luận nhóm trả lời

1 –Yêu cầu kĩ thuật :

Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu

về thời vụ, mật độ, khoảng cách và

độ nông sâu

2 – Phương pháp gieo trồng :

- Gieo bằng hạt

- Trồng bằng cây con

4 - Củng cố :

HS đọc ghi nhớ SGK

- Thời vụ gieo trồng là gì ?

- Vì sao phải gieo trồng đúng thời vụ ?

- Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì ?

- Nêu ưu và nhược điểm của các phương pháp gieo trồng ?

5 - Dặn dò :

- Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK

- Chuẩn bị bài thực hành Xử lí hạt giống bằng nước ấm và xác định tỉ lệ

nảy mầm của hạt giống

+ Mỗi nhóm chuẩn bị mẫu hạt lúa, ngô, rổ, nước nóng, chậu thùng đựng

nước lã.

IV – RÚT KINH NGHIỆM :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang