Tài liệu

Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1824     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP,- Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Mục đích của việc…
background image

Tiết 13 :               GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP 

I - MỤC TIÊU :  

 Sau bài này HS hiểu : 

-  Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. 

Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. 

-  Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các 

phương pháp xử lí hạt giống  

-  Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt, 

trồng bằng cây con. 

II - CHUẨN BỊ : 

-  Tranh vẽ H27, 28a, 28b. Bảng phụ 

III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 

1-  Ôn định lớp : 

2-  Kiểm tra bài cũ 

-  Làm đất nhằm mục đích gì ? Các công việc của làm đất . 

-   Nêu tác dụng của từng công việc ? 

3-  Bài mới  

-Giới thiệu bài :Gieo trồng cây là những vấn đề kĩ thuật rất phong phú đa 

dạng , nhưng phải thực hiện đúng yêu cầu kĩ thuật tạo điều kiện cho cây 

trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 

background image

 - Hoạt động 1:             Thời vụ gieo trồng  

  

Hoat động của GV 

Hoạt động của HS 

-  Các cây trông lúa , ngô... ở địa 

phương em gieo vào thời gian nào 

trong năm ? 

-  GV nhấn mạnh cụm từ “ khoảng 

thời gian” nghĩa là thời vụ gieo 

trồng được kéo dài chứ không 

phải bó hẹp trong một thời điểm. 

Mỗi loại cây có thời vụ gieo trồng 

thích hợp ?  

-  Muốn xác định thời vụ gieo trồng 

phải dựa vào những yếu tố nào ? 

-  Trong các yếu tố trên , yếu tố nào 

quyết định đến thời vụ gieo tròng 

-  Em hãy kể các vụ gieo trồng trong 

năm ? 

-  HS thảo luận nhóm ghi vào bảng 

HS trả lời, sau đó gọi 1-2 HS đọc lại 

đoạn đầu của bài 

- Mỗi loại cây trồng đều được gieo 

trồng vào một khoảng thời gian nhất 

định. Thời gian đó gọi là “thời vụ” 

1 – Căn cứ đẻ xác định thời vụ gieo 

trồng 

- Muốn xác định thời vụ gieổntồng 

phải dựa vào các yếu tố  Khí hậu, 

loại cây trồng, tình hình phát sinh 

sâu bệnh ở mỗi địa phương 

- HS trả lời 

2 – Các vụ gieo trồng : 

- Thảo luận nhóm trả lời 

+ Vụ đông xuân : từ tháng 11 – 

tháng 4,5 năm sau, trồng lúa ngô , 

đỗ lạc... 

background image

phụ các vụ gieo trồng trong nămở 

địa phương 

Vụ gieo 

trồng 

Thời gian 

Cây trồng 

 

 

 

 

 

GV nhận xét, bổ sung, chuyển ý 

+ Vụ hè thu : Từ tháng 4 – tháng 7 

trồng lúa, ngô, khoai... 

+ Vụ mùa : Từ tháng 6- tháng 11 , 

trồng lúa, rau 

Các tỉnh miền Bắc còn có vụ Đông 

xuân từ tháng 10- tháng 12 gieo 

trồng các loại rau màu. 

Hoạt động 2 :                     Kiểm tra và xử lí hạt giống 

Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

-  Mục đích của việc xử lí hạt giống 

-  Kiểm tra hạt giống theo những 

tiêu chí nào ? 

 

 

-  Xử lí hạt giống nhằm mục đích gì 

-  Có mấy phương pháp xử lí hạt 

giống ? 

HS trả lời 

1 - Mục đích kiểm tra hạt giống : 

- Nhằm đảm bảo hạt giống có chất 

lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo 

HS thảo luận nhóm trả lời 

2 - Mục đích và phương pháp xử lí 

hạt giống : 

- Kích thích hạt giống nảy mầm 

nhanh, diệt trừ sâu bệnh có ở hạt 

- Có 2 cách xử lí : 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án công nghệ lớp 7 - GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

- Khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. - Mục đích của việc kiểm tra xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống - Các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương phápgieo hạt, trồng bằng cây con.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Chỉ thị sinh học môi trường Lượt tải: 106 Lượt xem: 6783
lỗ thủng tầng ozon Lượt tải: 34 Lượt xem: 6228
Giáo trình kinh tế môi trường Lượt tải: 60 Lượt xem: 5059