Tài liệu

Giáo án Công nghệ lớp 7 - BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 826     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Công nghệ lớp 7 -  BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ - tài liệu, sách iDoc.Vn
Giáo án Công nghệ lớp 7 - BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ
Hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lí. Biện pháp cải rạo và bảo vệ đất - Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường đất.
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Vi sinh môi trường Lượt tải: 11 Lượt xem: 109370
HỆ SINH THÁI ĐÔ THỊ Lượt tải: 75 Lượt xem: 10402
Có thể bạn quan tâm