Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - 6 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

- 09/27/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án công nghệ lớp 7 - 6 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

- 09/27/2012
2,505
Báo lỗi

Kiến thức: Giúp HS hiểu được - Ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. - Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. 2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kĩ năng chọn được cây trồng phù hợp với đất. 3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động, có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên đất.

Nội dung
Microsoft Word - T6

Tiết PPCT: 6 BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được

- Ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý.

- Các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất.

2. Kĩ năng: Hình thành cho học sinh kĩ năng chọn được cây trồng phù hợp với

đất.

3. Thái độ: Rèn luyện cho HS tính cần cù lao động, có ý thức chăm sóc, bảo vệ

tài nguyên đất.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Tranh vẽ hình 3, 4, 5 SGK/14

2. Học sinh: Đọc trước thông tin bài và soạn bài

III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Đàm thoại gợi mở, Trực quan, thảo luận

IV. TIẾN TRÌNH :

1. Ổn định tổ chức : Kiểm diện học sinh.

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Giảng bài mới:

* Hoạt động 1: Giới thiệu

Nước ta có tỉ lệ dân số cao, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng. Nếu sử dụng

đất không hợp lí thì hậu quả sẽ như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta

hiểu tìm hiểu sử dụng đất như thế nào cho hợp lí.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

* Hoạt động 2: Tìm hiểu vì sao phải sử

dụng đất một cách hợp lý.

 HS tìm hiểu thông tin SGK/13

? Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ? (Do

nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày

càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có

hạn)

 HS Thảo luận nhóm là BT SGK/14 :

Em hãy điền mục đích của các biện

pháp sử dụng đất

Biện pháp sử dụng

đất

Mục đích

I. Vì sao phải sử dụng đất hợp lý ?

Do nhu cầu lương thực, thực phẩm

ngày càng tăng mà diện tích đất trồng

trọt có hạn. Vì vậy phải sử dụng dất hợp

lí.

- Thâm canh tăng

vụ

- Không bỏ đất

hoang

- Chọn cây trồng phù

hợp với đất

- Vừa sử dụng đất, vừa

cải tạo

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

 Đại diện một vài nhóm báo cáo:

Mục đích của các biện pháp sử dụng

đất?

 Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV chốt ý

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số biện

pháp cải tạo và bảo vệ đất.

? Theo các em biết loại đất nào cần cải

tạo ở nước ta?

- GV giới thiệu cho HS biết 1 số loại đất

cần cải tạo ở nước ta:

- Thâm canh, tăng vụ: Không để đất

trống trong thời gian giữa 2 vụ thu

hoạch.

- Không bỏ đất hoang: Tăng lượng sản

phẩm thu được.

- Chọn cây trồng phù hợp với đất: Cây

sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao.

- Vừa xử dụng đất vừa cải tạo: Để hạn

chế đất xấu, hiệu quả thu hoạch cao.

II. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất

+ Đất xám bạc màu, nghèo dinh dưỡng

tầng đất mặt rất mỏng, đất thường chua.

+ Đất mặn: Có nồng độ muối tan tương

đối cao, cây trồng không sống được trừ các

cây chịu được mặn ( đước, sú, vẹt, cói …)

+ Đất phèn: Chứa nhiều muối, phèn gây

độc hại cho cây trồng, đất rất chua.

- GV: Có nhiều biện pháp cải tạo và bảo

vệ đất khác nhau.

- GV treo tranh hình 3, 4, 5 SGK/14

 Học sinh thảo luận nhóm về mục đích

của các biện pháp đó theo tranh.

? Mục đích của các biện pháp đó?

( H3: Tăng bề dày lớp đất trồng

H4: Hạn chế dòng chảy sói mòn (đất dốc)

H5: Phát triển độ che phủ hạn chế xói

mòn, rửa trôi (đất dốc))

? Tại sao phải dùng các biện pháp đó?

+ Cày nông: Không xới lớp đất tầng

dưới

+ Bừa sục: Hoà tan chất độc

+ Giữ nước: Không tạo được axit

+ Thay nước: Thay thế bằng nước ngọt

Những biện pháp thường dùng để cải tạo

và bảo vệ đất: Canh tác thủy lợi và bón

phân

Canh tác: Cày sâu, bừa kĩ ; Làm

 Đại diện một vài nhóm báo cáo

 Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV chốt ý cho HS ghi bài

ruộng bậc thang ; Trồng xen cây nông

nghiệp giữa các băng cây phân xanh ;

Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục.

4. Củng cố và luyện tập

- Học sinh đọc ghi nhớ SGK/115 (1HS)

- Vì sao phải sử dụng đất hợp lí ?

( Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng trọt có hạn

)

- Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất ?

( Canh tác thủy lợi và bón phân )

5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà

- Học bài dựa vào câu hỏi SGK trả lời

- Làm hoàn chỉnh bài tập ở lớp vào vở bài tập

- Liên hệ thực tế nêu một số ví dụ có liên quan từng phần trong bài học.

- Đọc trước bài “Tác dụng của phân bón trong trồng trọt”

Đọc thông tin hoàn thành sơ đồ 2 vào vở bài soạn và trả lời câu hỏi hình 6

SGK/17

V. RÚT KINH NGHIỆM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang