Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 23 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

- 08/28/2012
Chia sẻ
/10 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (10 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 23 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

- 08/28/2012
18,390
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch điện ba pha - Biết được cách nối nguồn điện và tải thành hình sao, hình tam giác. - Biết quan hệ giữa các đại lượng dây và pha. 2. Kĩ năng - Đọc, vẽ được các sơ đồ mạch điện hình sao, hình tam giác. - Tuân thủ tốt các quy định về an toàn điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu nội dung bài 23 SGK, SGV. - Chuẩn bị một số tranh vẽ hình 23.1, 23.2, 23.3. - Đọc nội dung bài 23 SGK trước khi lên lớp. - Máy chiếu nếu cần. 2. Học sinh - Đọc nội dung bài 23 SGK trước khi lên lớp. - Nghiên cứu phương pháp đấu dây.

Nội dung

Bài 23 : MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được nguồn điện ba pha và các đại lượng đặc trưng của mạch

điện ba pha

- Biết được cách nối nguồn điện và tải thành hình sao, hình tam giác.

- Biết quan hệ giữa các đại lượng dây và pha.

2. Kĩ năng

- Đọc, vẽ được các sơ đồ mạch điện hình sao, hình tam giác.

- Tuân thủ tốt các quy định về an toàn điện.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên - Nghiên cứu nội dung bài 23 SGK, SGV.

- Chuẩn bị một số tranh vẽ hình 23.1, 23.2, 23.3.

- Đọc nội dung bài 23 SGK trước khi lên lớp.

- Máy chiếu nếu cần.

2. Học sinh - Đọc nội dung bài 23 SGK trước khi lên lớp.

- Nghiên cứu phương pháp đấu dây.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Vấn đáp, thuyết trình

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH:

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ Thế nào là hệ thống điện quốc gia?

Nêu các cấp điện áp trong lưới điện quốc gia?

3. Bài mới

Hoạt động 1:Tìm hiểu về mạch điện xoay chiều ba pha.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

Để tìm hiểu thành phần của mạch điện

ba pha, GV có thể đưa ra câu hỏi:

- Một mạch điện cơ bản gồm có những

thành phần nào?

HS suy nghĩ trả lời. GV nhận xét và kết

luận.

Làm thế nào để tạo ra dòng điện ba pha?

Cấu tạo của máy phát điện ba pha gồm

I. Khái niệm về mạch điện

xoay chiều ba pha.

 Mạch điện xoay chiều ba

pha gồm:

Nguồn điện, dây dẫn, các tải

ba pha.

1. Nguồn điện ba pha.

 Cấu tạo máy phát điện ba

có những bộ phận chính nào?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và kết

luận.

GV giới thiệu cho HS cấu tạo của máy

phát điện ba pha và các khái niệm pha,

điểm đầu pha, điểm cuối pha.

HS đã được tìm hiểu về máy phát điện

xoay chiều một pha, dựa vào đó GV có

thể gợi ý cho HS tìm hiểu nguyên lí làm

việc của máy phát điện ba pha.

- Khi cho NS quay đều thì có hiện tượng

gì xảy ra?

- Tại sao các sđđ trên dây quấn mỗi pha

lại lệch nhau một góc ?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và kết

luận. GV giới thiệu cho HS đồ thị trị số

tức thời và đồ thị vectơ sđđ ba pha hình

pha:

 Stato: 3 cuộn dây AX,

BY, CZ giống nhau đặt

lệch 1200.

AX: Pha A.

BY: Pha B.

CZ: Pha C.

A, B, C: Điểm đầu

pha.

X, Y, Z: Điểm cuối

pha.

 Roto: Nam châm điện.

Nguyên lí làm việc:

 Khi NS quay đều, trong

giây cuốn mỗi pha xuất

hiện sđđ xoay chiều một

pha. Vì 3 cuộn dây giống

23.2, 23.3 SGK.

- Em hãy kể tên một số tải ba pha mà em

biết trên thực tế?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và kết

luận.GV giới thiệu ch HS tổng trở của tải

ba pha là ZA, ZB, ZC và cách tính tổng trở

mỗi pha như trong mạch điện một pha.

nhau đặt lệch 1200 nên

sđđ các pha bằng nhau

và lệch pha nhau một

góc .

2. Tải ba pha.

 ZA: Tổng trở pha A

 ZB: Tổng trở pha B

 ZC: Tổng trở pha C

Hoạt động 2:Tìm hiểu cách nối nguồn điện và tải ba pha.

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung

GV giới thiệu cho HS sơ đồ mạch

điện ba pha không liên hệ như

hình 23.4 SGK và hướng dẫn HS

tìm hiểu nhược điểm của mạch

đó.

II. Cách nối nguồn điện và tải ba

pha.

 Thường có 2 cách nối:

 Nối tam giác: Điểm đầu pha này

nối với điểm cuối pha kia.

- Tại sao trên thực tế người ta ít

sử dụng mạch ba pha không liên

hệ này ?

- Em có biết thông thường người

ta nối ba pha nguồn, tải như thế

nào không ?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét

và kết luận khi nối hình sao thì ba

điểm cuối của ba pha sẽ nối

chung thành một điểm gọi là

điểm trung tính, khi nối hình tam

giác thì điểm đầu pha này nối với

điểm cuối pha kia.

- Với nguồn điện ba pha có

những cách nối nào ?

GV yêu cầu HS lên vẽ các trường

hợp nối nguồn điện ba pha.

- Với tải ba pha có những cách

 Nối hình sao: Nối chung 3 điểm

cuối X, Y, Z thành điểm trung

tính.

1. Cách nối nguồn điện ba pha.

Nối sao không có dây trung tính.

A

B

C

Nối sao có dây trung tính.

A

nối nào?

GV yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ

đồ.

Trên các sơ đồ GV yêu cầu HS

chỉ rõ đâu là điểm đầu, điểm cuối

mỗi pha.

C B

2. Cách nối tải ba pha.

(Sơ đồ SGK hình 23.6)

Hoạt động 3:Tìm hiểu các sơ đồ mạch điện ba pha.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

Trước khi đi vào tìm hiểu sơ đồ mạch

điện ba pha GV cần cho HS nhớ lại

các khái niệm dây pha, dây trung tính,

dđ dây, dđ pha, điện áp dây, điện áp

pha.(HS đã học ở vật lí 12)

 Thế nào là dây pha, dây trung

tính, dđ dây, dđ pha, điện áp dây,

điện áp pha?

III. Sơ đồ mạch điện ba pha.

1. Sơ đồ mạch điện ba pha.

a. Khái niệm:

- Dây pha: Dây nối từ

nguồn→tải.

- Dây trung tính:

- Điện áp dây: Điện áp giữa 2

dây pha.(Ud)

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và

kết luận.

 Mạch điện ba pha bao gồm

nguồn, dây dẫn, tải.chúng được

mắc với nhau như thế nào? Từ

các cách nối nguồn, tải đã học,

em hãy vẽ một số sơ đồ mạch

điện?

GV yêu cầu HS lên bảng vẽ sơ đồ. Sau

đó GV yêu cầu HS xác định rõ các đại

lượng đặc trưng trong mạch (Id, Ip, Ud,

Up,Io)

GV yêu cầu HS quan sát hình 23.10

SGK và xác định nguồn, tải 1,2,3 được

nối hình gì?

- Điện áp pha: Điện áp giữa

điểm đầu và điểm cuối một

pha.(Up)

- Dòng điện dây: dđ trên dây

pha. (Id)

- Dòng điện pha: dđ trong mỗi

pha. (Ip)

- Dòng điện trung tính:(Io)

b, Nguồn nối hình sao, tải nối

hình sao.

c, Nguồn và tải nối hình sao có

dây trung tính.

d, Nguồn nối hình sao, tải nối

hình tam giác.

Hoạt động 4:Áp dụng mối quan hệ giữa đại lượng dây và đại lượng

pha để giải mạch điện ba pha.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

Từ sơ đồ mạch điện ba pha, GV có thể

hướng dẫn HS giải thích các mối quan

hệ giữa đại lượng dây và pha.

 Làm thế nào để tìm ra các mối

quan hệ dây và pha?

GV hướng dẫn HS xác định từ sơ đồ

mạch và từ đồ thị vectơ.

GV hướng dẫn HS ứng dụng mối quan

hệ giữa đại lượng dây và pha để giải

các ví dụ trong SGK.

Ở ví dụ 1 nếu nối sao hoặc tam giác thì

ta sẽ có những giá trị điện áp dây, pha

khác nhau.

 Em hãy giải thích vì sao trên thực

2. Quan hệ giữa đại lượng dây

và pha.

Xét với tải ba pha đối xứng:

Khi nối hình sao:Id = Ip,

Khi nối hình tam giác:

Ud = Up,

Vd 1: Máy phát điện ba pha có

điện áp pha là 220V.

Nếu nối hình sao: Up = 220V, Ud

= 380V.

Nếu nối tam giác : Ud = Up =

220V.

Vd 2: Tải ba pha gồm 3 điện trở

tế nguồn điện thường được nối

hình sao?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và kết

luận.

GV yêu cầu HS làm bài tập ví dụ 2

SGK.(GV gọi một HS lên bảng làm,

các HS ở dưới lớp theo dõi và nhận

xét)

R = 10Ω, nối tam giác, đấu vào

nguồn ba pha có Ud = 380V.

Tính dòng điện pha, dđ dây?

Giải : ta có Ud = Up = 380V.

Dđ pha :

Dđ dây : Id = Ip = . 38 = 65,8

Hoạt động 5. Tìm hiểu ưu điểm của mạch ba pha bốn dây.

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

GV yêu cầu HS đọc nội dung SGK

trang 93 và giải thích các ưu điểm đó.

 GV yêu cầu HS quan sát hình

23.11 SGK và xác định các đèn

được đấu hình gì?

 Khi tắt các đèn pha C thì các đèn

IV. Ưu điểm của mạch điện ba

pha bốn dây.

I.Tạo ra 2 trị số điện áp khác

nhau.

II.Điện áp pha trên các tải hầu

như vẫn giữ được bình

pha A, B có bị ảnh hưởng gì

không? Tại sao?

HS suy nghĩ trả lời, GV nhận xét và kết

luận.

thường, không vượt quá

giá trị định mức.

V. Củng cố

 Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha?

 Các đại lượng đặc trưng của nguồn và tải ba pha?

 So sánh cách nối nguồn ba pha và tải ba pha?

Làm bài tập 3, 4 SGK

 Chuẩn bị bài 24 THỰC HÀNH NỐI TẢI HÌNH SAO VÀ

HÌNH TAM GIÁC.

* Rút kinh nghiệm tiết dạy

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang