Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 18: MÁY TĂNG ÂM

- 04/14/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 12: Bài 18: MÁY TĂNG ÂM

- 04/14/2013
3,393
Báo lỗi

I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm. - Biết được chức năng các khối trong sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động 2. Kĩ năng - Vẽ được sơ đồ khối của máy tăng âm. - Có ý thức tìm hiểu máy tăng âm. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan. - Tranh vẽ H.18-1; H.18-2; H.18-3 và vật thật (nếu có). 2. Học sinh - Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan. - Sưu tầm các mạch của máy tăng âm.

Nội dung

Bài 18: MÁY TĂNG ÂM

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Hiểu được sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm.

- Biết được chức năng các khối trong sơ đồ khối và nguyên lý hoạt

động

2. Kĩ năng

- Vẽ được sơ đồ khối của máy tăng âm.

- Có ý thức tìm hiểu máy tăng âm.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan.

- Tranh vẽ H.18-1; H.18-2; H.18-3 và vật thật (nếu có).

2. Học sinh

- Nghiên cứu kỹ bài 18: Máy tăng âm (SGK), các tài liệu liên quan.

- Sưu tầm các mạch của máy tăng âm.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Vấn đáp, thuyết trình

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HÀNH:

1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

 Nêu khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông?

 Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý làm việc của phần phát

thông tin?

 Vẽ sơ đồ khối và trình bày nguyên lý làm việc của phần thu thông

tin?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm máy tăng âm.

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung

- GV: Gợi mở cho HS về máy tăng

âm.

- VD: Một người thuyết trình

I.Khái niệm về máy tăng âm:

1. Khái niệm: là thiết bị khuếch

đại tín hiệu âm thanh.

trong một hội nghị có 2000

người tham dự, người đó có đủ

sức nói lớn để cho tất cả mọi

người nghe được hay không?

- HS: Trả lời.

- GV: Để giải quyết được vấn đề

trên ta cần một thiết bị khuếch

đại âm thanh, đó là máy tăng âm.

Vậy máy tăng âm là gì?

- HS: Trả lời.

- GV: nêu vấn đề cho HS thấy sự

khác nhau giữa các loại máy tăng

âm.

- VD: Về độ trung thực của âm

thanh, công suất của máy, linh

kiện.

- GV: Em hãy trình bày nguyên lý

2. Phân loại:

- Dựa vào chất lượng MTA:

- Dựa vào công suất MTA:

- Dựa vào linh kiện MTA:

hoạt động của mạch?

- HS: Thảo luận nhóm và đại diện

nhóm trả lời.

Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của

máy tăng âm.

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung

- GV: - Yêu cầu HS vẽ sơ đồ khối

của máy tăng âm nói chung và

nói rõ chức năng của từng

- khối trong sơ đồ.

- HS: Thảo luận nhóm và đại diện

nhóm trả lời.

- Ví dụ:

+ Mạch vào (tín hiệu vào).

+ Tín hiệu khuyếch đại.

II. Sơ đồ khối và nguyên lí làm

việc của máy tăng âm:

1. Sơ đồ khối và nguyên lí làm

việc của máy tăng âm:

H.18-2 (Sgk)

2. Chức năng các khối của máy

tăng âm:

- Khối mạch vào:

+ Âm sắc.

+ Khuyếch đại trung gian.

+ Khuyếch đại công suất.

+ Loa.

- Để hoạt động được thì cần có

một nguồn nuôi.Qua sơ đồ khối,

học sinh cần phải giải thích được

tín hiệu âm thanh  điện  tín

hiệu âm thanh.

- Khối mạch tiền khuếch đại:

- Khối mạch âm sắc:

- Khối mạch KĐ trung gian:

- Khối mạch KĐ công suất:

- Khối nguồn nuôi:

Hoạt động 3: Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của khối khuếch

đại công suất

Hoạt động của giáo viên và học

sinh

Nội dung

- GV: Dựa vào sơ đồ H.18-3 em

hãy gọi tên và nêu chức năng của

mỗi linh kiện trong sơ đồ?

III. Nguyên lý hoạt động của khối

khuyếch đại công suất:

1. Sơ đồ: H. 18-3

- HS: Trả lời. 2. Nguyên lý hoạt động:

V. Củng cố

- Yêu cầu học sinh nhắc lại sơ đồ khối và nguyên lý hoạt động của máy

tăng âm

- Nhắc học sinh học bài cũ và chuẩn bị cho bài sau: “Máy thu thanh”

* Rút kinh nghiệm tiết dạy

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang