Tài liệu

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3484     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi,I. Mục tiêu: - Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật…
background image

Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi 

 

I. Mục tiêu: 

- Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. 

-  Biết  được  thế  nào  là  tiêu  chuẩn,  khẩu  phần  ăn  của  vật  nuôi;  biết 

được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên 

tắc phối hợp khẩu phần. 

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi. 

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học 

- Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại 

học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp. 

III.Tiến trình bài giảng: 

1. Đặt vấn đề vào bài:  

2. Các hoạt động dạy học: 

 

HOẠT  ĐỘNG  CỦA 

GV 

HOẠT 

ĐỘNG 

CỦA HS 

NỘI DUNG 

background image

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật 

nuôi 

 

 

 

-  Cho  HS  đọc  SGK, 

quan sát sơ đồ H28.1 và 

đặt  câu  hỏi:  Hãy  nêu 

các  nhu  cầu  về  chất 

dinh  dưỡng  của  vật 

nuôi. 

-  Thế  nào  là  nhu  cầu 

duy trì? 

 

 

 

-  Thế  nào  là  nhu  cầu 

 

 

 

 

-HS  đọc  SGK  và 

trả lời câu hỏi. 

 

HS  thảo  luận  trả 

lời. 

 

 

 

HS  thảo  luận  trả 

lời. 

I.  Nhu  cầu  dinh 

dưỡng của vật nuôi. 

Gồm:  

-  Nhu  cầu  duy  trì: 

Lượng 

chất 

dinh 

dưỡng  tối  thiểu  để 

vật  nuôi  tồn  tại  duy 

trì  thân  nhiệt  và  các 

hoạt  động  sinh  lý 

trong 

trạng 

thái 

không 

tăng 

hoặc 

giảm 

khối 

lượng, 

không cho sản phẩm. 

-  Nhu  cầu  sản  xuất: 

Lượng 

chất 

dinh 

background image

sản xuất? 

-  Dựa  vào  sơ  đồ  trên, 

hãy  xác  định  nhu  cầu 

dinh  dưỡng  của  một  số 

vật  nuôi  sau:  Lợn  thịt, 

trâu  cày,  bò  sữa,  gà  đẻ 

trứng,  vật  nuôi  mang 

thai hoặc đực giống. 

GV  nhận  xét,  bổ  sung 

cho chính xác. 

dưỡng  để  tăng  khối 

lượng  cơ  thể  và  tạo 

ra sản phẩm. 

*  Chú  ý:  Nhu  cầu 

dinh  dưỡng  của  vật 

nuôi  khác  nhau  phụ 

thuộc 

vào 

loài, 

giống,  lứa  tuổi,  tính 

biệt,  đặc  điểm  sinh 

lý,  giai  đoạn  phát 

triển  cá  thể  và  đặc 

điểm sản xuất. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ăn của vật nuôi 

-  Thế  nào  là  tiêu  chuẩn 

ăn của vật nuôi? 

- Mối liên quan với nhu 

cầu  dinh  dưỡng?  Nếu 

 

-  HS  vận  dụng 

những hiểu biết của 

mình để trả lời. 

II Tiêu chuẩn của vật 

nuôi 

1. Khái niệm: 

SGK 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

I. Mục tiêu: - Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi; biết được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên tắc phối hợp khẩu phần. - Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học:

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình khuyến nông Lượt tải: 133 Lượt xem: 16853
Giáo trình phương pháp thí nghiệm Lượt tải: 63 Lượt xem: 14848
Cẩm nang chăn nuôi chó Lượt tải: 44 Lượt xem: 6662