Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

- 10/06/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

- 10/06/2012
5,204
Báo lỗi

I. Mục tiêu: - Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi. - Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi; biết được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên tắc phối hợp khẩu phần. - Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2. Các hoạt động dạy học:

Nội dung

Bài 28 : Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

I. Mục tiêu:

- Biết được các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật nuôi.

- Biết được thế nào là tiêu chuẩn, khẩu phần ăn của vật nuôi; biết

được các chỉ số định mức dinh dưỡng trong tiêu chuẩn ăn và nguyên

tắc phối hợp khẩu phần.

- Có ý thức vận dụng kiến thức vào nuôi dưỡng vật nuôi.

II. Chuẩn bị phương tiện dạy học

- Tài liệu tham khảo : Giáo trình giống vật nuôi của các trường Đại

học Sư phạm và trường Đại học Nông nghiệp.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Đặt vấn đề vào bài:

2. Các hoạt động dạy học:

HOẠT ĐỘNG CỦA

GV

HOẠT ĐỘNG

CỦA HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Tìm hiểu các nhu cầu về chất dinh dưỡng của vật

nuôi

- Cho HS đọc SGK,

quan sát sơ đồ H28.1 và

đặt câu hỏi: Hãy nêu

các nhu cầu về chất

dinh dưỡng của vật

nuôi.

- Thế nào là nhu cầu

duy trì?

- Thế nào là nhu cầu

-HS đọc SGK và

trả lời câu hỏi.

HS thảo luận trả

lời.

HS thảo luận trả

lời.

I. Nhu cầu dinh

dưỡng của vật nuôi.

Gồm:

- Nhu cầu duy trì:

Lượng chất dinh

dưỡng tối thiểu để

vật nuôi tồn tại duy

trì thân nhiệt và các

hoạt động sinh lý

trong trạng thái

không tăng hoặc

giảm khối lượng,

không cho sản phẩm.

- Nhu cầu sản xuất:

Lượng chất dinh

sản xuất?

- Dựa vào sơ đồ trên,

hãy xác định nhu cầu

dinh dưỡng của một số

vật nuôi sau: Lợn thịt,

trâu cày, bò sữa, gà đẻ

trứng, vật nuôi mang

thai hoặc đực giống.

GV nhận xét, bổ sung

cho chính xác.

dưỡng để tăng khối

lượng cơ thể và tạo

ra sản phẩm.

* Chú ý: Nhu cầu

dinh dưỡng của vật

nuôi khác nhau phụ

thuộc vào loài,

giống, lứa tuổi, tính

biệt, đặc điểm sinh

lý, giai đoạn phát

triển cá thể và đặc

điểm sản xuất.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu chuẩn ăn của vật nuôi

- Thế nào là tiêu chuẩn

ăn của vật nuôi?

- Mối liên quan với nhu

cầu dinh dưỡng? Nếu

- HS vận dụng

những hiểu biết của

mình để trả lời.

II Tiêu chuẩn của vật

nuôi

1. Khái niệm:

SGK

xây dựng tiêu chuẩn ăn

thấp hơn nhu cầu dinh

dưỡng của con vật thì

sẽ thế nào?

- GV gợi ý để HS tự kết

luận tiêu chuẩn ăn là

nhu cầu dinh dưỡng của

vật nuôi và được lượng

hoá bằng các chỉ số

dinh dưỡng.

- Muốn xây dựng tiêu

chuẩn ăn chính xác cho

vật nuôi phải làm thế

nào?

GV dẫn dắt để HS thấy

rằng cần phải làm TN

HS thảo luận và trả

lời.

2. Các chỉ số dinh

dưỡng biểu thị tiêu

chuẩn ăn

a, Năng lượng: Được

tính bằng calo hoặc

Jun.

b, Protein: Được tính

theo tỉ lệ % protein

thô trong vật chất

khô của khẩu phần

hoặc số gam protein

tiêu hoá/1kg thức ăn.

c, Khoáng:

- Kháng đa lượng :

trên các đối tượng vật

nuôi khác nhau để xây

dựng tiêu chuẩn ăn của

chúng.

- Vai trò của các nhóm

dinh dưỡng trên?

- HS vận dụng kiến

thức sinh học để

nêu được vai trò

của các nhóm dinh

dưỡng đó.

Ca, Mg, P, Na, chất

lượng … tính bằng

g/con/ngày.

- Khoáng vi lượng :

Fe, Cu, Co, Mn, Zn

… tính bằng

mg/con/ngày.

d, Vitamin:

Ngoài ra còn hàm

lượng chất xơ và

hàm lượng các axit

amin thiết yếu.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về khẩu phần ăn của vật nuôi

- GV giải thích nội

dung trong bảng để HS

dựa vào đó nêu được :

- Nghiên cứu bảng

SGK trang 83, theo

dõi sự dẫn dắt, gợi

III. Khẩu phần ăn

của vật nuôi.

1. Khái niệm

SGK

Khẩu phần ăn của vật

nuôi là gì?

- Theo em, để đảm bảo

cung cấp đủ tiêu chuẩn

ăn cho vật nuôi (trong

bảng) có nhất thiết phải

sử dụng các loại thức

ăn trong khẩu phần đã

nêu không?

GV chỉnh lý, bổ sung

để giúp HS thấy rằng

không nhất thiết phải sử

dụng đúng loại thức ăn

ghi trong bảng mà có

thể phối hợp những loại

thức ăn khác nhưng

phải đảm bảo một số

ý của GV để rút ra

những kiến thức

cần thiết.

- HS thảo luận, trả

2. Nguyên tắc phối

hợp khẩu phần H28.3

SGK

nguyên tắc.

- Khi phối hợp khẩu

phần cần đảm bảo

những nguyên tắc gì?

lời. SGK

Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá bài học

GV sử dụng câu hỏi cuối bài để củng cố và đánh giá kết quả giờ học.

GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu trong chăn nuôi ở gia đình và địa

phương, việc phối hợp, sử dụng các loại thức ăn cho vật nuôi đã hợp

lý và khoa học chưa?

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang